T.C.
AŞKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 82499420-60.04-E.13274523
Konu: Bilgisayar Programlarını ve Veri
Tabanlarını Koruma
24.12.2015
...................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
AŞKALE
İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/12/2015 tarih ve 13210731 sayılı yazısı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ''Bilgisayar Programlarını ve Veri Tabanlarını Koruma''
konulu ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Kezziban BİTLİSLİ
Şube Müdürü
Ek: İlgi yazı ve ekleri (4 Sayfa)
Dağıtım:
1- Tüm Okullar
Yeni Mah. İstanbul Cad. Yeni Hükümet Binası Kat:3
Elektronik Ağ: www.askale.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Harun GÜNTEKİN - FP Eğitmeni
Tel: (0 442) 415 10 96
Faks: (0 442) 415 12 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3682-3aca-3a04-8182-e403 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 97175630-60.04-E.13210731
Konu : Bilgisayar Programlarını ve Veri
Tabanlarını Koruma
23.12.2015
..............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Milli Eğitim Bakanlığı (Müsteşarlık) 19.12.2015 tarihli ve 13094798 sayılı yazısı.
Bakanlık Müsteşarlığımızın ''Bilgisayar Programlarını ve Veri Tabanlarını Koruma''
konulu ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Turan BAĞAÇLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: İlgi yazı ve ekleri (4 Sayfa)
Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına (İlçe M.E.M)
Yönetim Cad. Valilik Binası Kat:4 Yakutiye/ERZURUM
Elektronik Ağ: www.erzurum.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için:V.DÜLEK- Bilg.İşlt.
Tel: (0442) 234 48 00-135
Faks: (0442)235 32 10
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden867a-c80c-3852-8ddb-a958 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Sayı : 56822750-60.04-E.13094798
Konu : Bilgisayar Programlarını ve Veri Tabanlarını Koruma
19.12.2015
...................................... VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgisayar programları belirli kurallarda, herhangi bir programlama dili kullanılarak
hazırlanmış belli başlı kodların makine diline çevrilerek hazırlanmış son halidir. Grafik,
tasarım, resim hazırlama ortamları, film veya müzik yürütücüleri, web tasarım yazılımları da
birer bilgisayar programıdır. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile Mesleki ve Teknik
Liselerimizde ve diğer Okul Müdürlüklerimizde geliştirilen yazılımların ve veri tabanlarının
koruma altına alınması elzem olup bu işlem Kültür Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Konu
hakkında Bilgi Notu ektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Müsteşar Yardımcısı
EK: Bilgi Notu
Adres:
Elektronik Ağ:
e-posta:
Ayrıntılı bilgi için:
Tel:
Faks:
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4bd1-a42a-3c10-b43c-5b4a kodu ile teyit edilebilir.
BİLGİSAYAR PROGRAMI VE VERİTABANI TESCİLİ NEDİR?
Belirli kurallarda, herhangi bir programlama dili kullanılarak hazırlanmış belli başlı kodların
makine diline çevrilerek hazırlanmış son halidir. Grafik, tasarım, resim hazırlama ortamları,
film veya müzik yürütücüleri, web tasarım yazılımları da birer bilgisayar programıdır.
Örneğin: Windows 95, Windows 2000, Windows XP, Photo Shop, Corel Draw.v.b.
Veri tabanı ise; bilgilerin depolandığı, verilerimizi düzenli bir biçimde tablolar halinde
saklamamızı sağlayan bir ortamdır.
KORUMA SÜRESİ:
Koruma süresi eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Bu
süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin
ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur.
Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70
yıldır.
İlk eser sahibi tüzel kişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.
ESER KOPYASI NASIL OLMALIDIR?
Bilgisayar Programı Tescili için:
Aşağıda belirtilen bilgiler "text" formatında "unicode" karakterlerden oluşacak şekilde
(DVD,CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir:
A) Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda alenileşmiş
olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun
ilk yirmi beş ve son yirmi beş sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca
gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya,
B) Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk ve son yirmi beş
sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son on
sayfası veya amaç kodunun ilk ve son yirmi beş sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on
veya daha fazla ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar
bloke edilerek tüm kaynak kodu,
C) Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu olduğunda
düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2) numaralı alt bentte düzenlenen
seçeneklerden biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de
bulunduğu yirmi sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli
sayfası.
Veri Tabanı Tescili için:
Aşağıdaki bilgilerin "XML" formatında dijital ortama kaydedilmiş (DVD,CD-ROM gibi) iki
(2) adet kopya olarak verilir:
A) Tek dosyalı veri tabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) söz konusu
olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son yirmi beş
veri kaydı,
B) Birden çok dosyalı veri tabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) söz konusu
olduğunda hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun
verilememesi durumunda elli sayfa veya tüm veri kaydı,
C) Yeniden düzenlenmiş veri tabanları (tek veya birden çok dosyalı) söz konusu
olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya elli sayfadan az ise
düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması.
TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1234-
Vekâletname (Noter Onaylı)
Taahütname
(Başvuru Formu
Eser Kopyası(2 Adet) (Eserin dijital ortama kaydedilmiş (DVD, VCD, Audio CD, CD
Rom gibi) iki adet kopyası, başvurusu yapılan eserin hiçbir tereddüte neden
olmayacak şekilde bütün özelliklerini açıkça tanımlayan aşağıda bulunan minimum
değerlerle çekilmiş bir veya birden fazla dijital fotoğrafı DVD medya olarak
verilmelidir.)
Aynı zamanda Esere Ait Aşağıdaki Bilgiler İletilecektir:
Eserin Adı, Üretim Tarihi, Üretildiği Ülke, Alenileştiği Tarih, Alenileştiği Ülke, Varsa
Versiyon Numarası, Dağıtım Metodu: Shareware mi?-Freeware mi?, Türü: Bilgisayar
Programı mı? Veritabanı mı? Kullanıldığı Alan Veya Alanlar, Geliştirilme Ortamı Ve
Teknolojisi, Desteklenen İşletim Sistemi, Dil Seçenekleri, Eserin Amacı, Mahiyeti Ve
Fonksiyonuna İlişkin Kısaca Bilgi Veriniz, Eser Derleme Eser Mi, Eser Sahibi Gerçek
Kişi Mi?Eser Sahibi Tüzel Kişi Mi? Evet İse: -Unvan, Vergi No, Adres, Telefon ve
Fax ve E-mail bilgilerine ilişkin bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Dosya Formatı
: Tagged Image File Format (.tiff)
Çözünürlük Değeri: En az 600 Dpi
Renk
: Renkli veya Siyah Beyaz
KAYIT-TESCİL HARCI : 100,00-TL
ESER BİLGİLERİ
Eserin Adı
:
Üretim Tarihi
:
Üretildiği Ülke
:
Alenileştiği Tarih
:
Alenileştiği Ülke
:
Varsa Versiyon Numarası :
Dağıtım Metodu
: Share ware ()
Freeware ()
Türü
: Bilgisayar Programı ( ) Veritabanı ()
Kullanıldığı Alan Veya Alanlar:
Geliştirilme Ortamı Ve Teknolojisi:
Desteklenen İşletim Sistemi :
Dil Seçenekleri
:
Eserin Amacı, Mahiyeti Ve Fonksiyonuna İlişkin Kısaca Bilgi Veriniz:
Eser Derleme Eser Mi
? Evet () Hayır ()
Eser Sahibi Gerçek Kişi Mi?
ADRES
:
TELEFON
:
FAKS :
MAİL
:
VERGİ DAİRESİ
:
VERGİ NUMARASI :
YAZILIM ADI
:
YETKİLİ
:
TEL
:
FAX
:
CEP TEL
:
MAİL
:
ADRES
:
VERGİ DAİRESİ
:
VERGİ NUMARASI
:
T.C KİMLİK (ŞAHIS İSE ) :
: Evet () Hayır ()
Download

Bilgisayar Programlarını ve Veri Tabanlarını Koruma 24.12.2015 10:02