Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
1819-be28-39d6-869d-4ee2kodu ile teyit edilebilir.
Download

24/12/2015 tarih ve 13315045 sayılı Resmi Yazı.