Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
d5ed-27f5-3142-9f37-196a kodu ile teyit edilebilir.
Download

01/12/2015 tarih ve 12347818 sayılı Resmi Yazı.