OKULDA FİLM GÜNLERİ
PROJENİN ADI: Okulda Film Günleri
PROJE TARİHİ: ARALIK-MART
PROJENİN İÇERİĞİ: Öğrencilerine her bir sınıf için belirlenen zamanda kendi dil seviyelerine ve genel
ilgi alanlarına uygun İngilizce dilinde filmler izletilir. Her bir sınıf için film içeriklerindeki dil kazanımları
vurgulanır.
PROJENİN UYGULANACAĞI ÖĞRENCİLER: Oğuzlar Ortaokulu, İmam-Hatip Ortaokulu ve Oğuzlar ÇPL
Tüm Sınıflar
PROJENİN AMAÇLARI: Dilin doğal sesletim ve akışının kazandırılması
Filmlerin sunduğu görsel ve işitsel öğelerle kalıcı öğrenmelerin sağlanması
Günlük konuşma dilinin bazı öğelerinin kazandırılması
İngilizce öğrenme motivasyonunun oluşturulması
PROJEYİ HAZIRLAYANLAR: Ali KANDEMİR, Esra BİLGİN, Murat BÜYÜKBALYA
Download

OKULDA FİLM GÜNLERİ