YEDEK SALONDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN AÇIKLAMALAR.
 Yedek salonda sınava girecek öğrencilerin yedek salon işlemlerinin bir
bölümü müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilere Tablo-2
de olduğu gibi bir sınav giriş belgesi düzenlenir. Bu belgelerde okul adısalon sıra no bilgileri bulunmaz sınav komisyonu gelen öğrencileri sıra ile
önceden belirlenen yedek salonda sınava alır.
 Tablo-4 de olduğu gibi normal bir sınav giriş belgesi olduğu halde
müdürlüğümüz dışında sınav yürütme komisyonu tarafından yedek
salonda sınava girmesi uygun görülen öğrencilerin, sınav giriş belgesinin
alt kısmına ilgili il/ilçe sınav komisyonu tarafından hangi yedek salonda
sınava gireceği yazılır ve sınava girmek üzere ilgili salona yönlendirilir.
Neden normal salonunda değilde yedek salonda sınava alındığının
gerekçesi belgelendirilerek geri dönüşüm poşetine konulur.
 Müdürlüğümüz tarafından yedek salon yapılan ve sınav giriş belgesinde
yedek salonda sınava gireceği yazılmış olan Tablo- 2 deki gibi belgeler için
ayrıca yedek salon olma gerekçesi istenmez.
 Yedek salonda sınava girecek öğrenciler için Tablo -1 de olduğu gibi boş bir
cevap kağıdı verilir.
 İlgili bölümlerin öğrenci tarafından Tablo-3 te olduğu gibi doldurulması
gerekmektedir. Salon görevlileri kontrol edip onaylayacak.
10 HANELİ ÖĞRENCİ NUMARASI YAZILACAK
AD-SOYAD –YAB. DİL BİLGİLERİ YAZILACAK
Sınav giriş belgesinde yer alan ilgili oturuma ait
derslerin adı- üç haneli kodu mutlaka yazılacak. Bu
işlem her oturum için yapılacak. Ders kodu yazılmayan
cevaplar değerlendirilemez.
Salon görevlileri bilgilerini yazıp onaylayacak
(TABLO- 1)
(TABLO- 2)
(TABLO- 3)
Download

Yedek Salonda Sınava Girecek Öğrenciler İle İlgili Açıklamalar için