T.C.
BANAZ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 72930511-915-E.13283027
Konu : Osmanlı Eğitim Çalışanları
24.12.2015
………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE
BANAZ
İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/12/2015 tarih ve 13244116 sayılı yazısı.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde
Osmanlı Eğitim Çalışanlar Sendikası ( OSMANLI EĞİTİM-SEN) kurulmuş olup, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (272) numaralı dosya açılmıştır.
Bilgilerinizi ve tüm personele duyrulmasını rica ederim
Hüseyin KIYAK
Müdür a.
Şube Müdürü
Eki :
- Bakanlık Yazısı (3 Sayfa)
DAĞITIM:
- Tüm Teşkilata
- Tahakkuk Servisine
Şehitler Mah. Adnan Menderes Cad
Hükümet Konağı 64500 Banaz/UŞAK
Elektronik Ağ: www.banaz.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: B.ARIKAN.VHKİ
Tel: (0 276) 315 53 11
Faks: (0 276) 315 13 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 48a5-ca09-3037-b7f0-197a kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 23374746-915-E.13244116
Konu : Osmanlı Eğitim Çalışanları
23.12.2015
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 21/12/2015 tarih ve 13135356 sayılı MEB yazısı.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
çerçevesinde Osmanlı Eğitim Çalışanları Sendikası (OSMANLI EĞİTİM-SEN) kurulmuş
olup, Sosyal Güvenlik Başkanlığınca (272) numaralı dosya açılmıştır.
Bilgilerinize ve okul/kurumunuzda çalışan tüm personele duyurulmasını rica ederim.
Bülent ŞAHİN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
Ek: MEB Yazısı ( 3 Sayfa )
DAĞITIM:
-5 İlçe Kaymakamlığı (MEM)
-Tahakkuk Birimine
-Merkez ve Köy Okul Müd.lerine
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1a5f-c79d-3394-8aff-71c2 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 28892082-915.02-E.13135356
Konu : Osmanlı Eğitim Çalışanları Sendikası
21.12.2015
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi
: Osmanlı Eğitim Çalışanları Sendikasının 27.11.2015 tarihli ve GEN.MRK/49 sayılı
yazısı.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde
Osmanlı Eğitim Çalışanları Sendikası (OSMANLI EĞİTİM SEN) kurulmuş olup, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (272) numaralı dosya açılmıştır. Sendikanın konu hakkındaki
ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun Biriminizde/Valiliğinizde görevli tüm personele
duyurulmasını arz ve rica ederim.
Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: İlgi yazı ve eki (2 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Merkez Teşkilatı Birimlerine
- 81 İl Valiliğine
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
- Osmanlı Eğitim Çalışanları
Sendikasına (Ek konulmadı)
Ayrıntılı bilgi için: Volkan ERŞAHAN (Şef)
Tel: (0 312) 413 17 87
Faks: (0 312) 425 23 59
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 74e7-5488-3912-b597-bf9d kodu ile teyit edilebilir.
Download

Osmanlı Eğitim Çalışanları Sendikası 24.12.2015 15:30