7 . SINIF ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 ( DOĞRU DENKLEMLERİ )
Aşağıda denklemi verilen doğruların tipini belirleyiniz.
y=x y=-3x
y = -x-1 y=4 y=-1 y = 2x+3 x= 5 x=-3 y = 2x y=-5x
y = -2x-1 y=1 y=-2 y = 3x-2 x= -1 x=3 --------------------------------------------------------------------Aşağıdaki denklemi verilen doğruların eksenleri
kesen yada kesmeyen olarak belirleyiniz.
y = m.x Orijinden geçer, Eksenleri kesmez.
y = m.x+n Orijinden geçmez, Eksenleri keser.
y = -3x-2 y = x+2 y = 8x y = -4x y = 12 y = -12 x=-2 x=22 Aşağıdaki denklemi verilmiş doğruların y eksenini
hangi noktada kestiğini bulunuz.
y = 23x +5 y = x-3 y = 8x+4 y = 4x-4 y = 14x+13 --------------------------------------------------------------------Aşağıdaki denklemi verilmiş doğruların x eksenini
hangi noktada kestiğini bulunuz.
y = x+2 y = x+5 y = x-6 y = 7x-7 y = 2x+8 --------------------------------------------------------------------Aşağıdaki denklemi verilen doğruların tahminlerini
yapınız.
y = x+1 y = x+10 y = x-5 y = -2x-50 y =3 x= -5 --------------------------------------------------------------------Aşağıdaki denklemi verilen doğruların grafiklerini
çiziniz.
y = -3
x=5
y = -1
x=1
y = 2x
y = -3x
y = 4x
y = - 5x
y = - x +1
y = 6x - 2
y = -2x - 3
y = 3x + 4
y = -4x+3
y = 5x-10
y = -6x-3
y = 2x+8
y = -3x+6
y = 4x-2
y =-5x-5
y = 6x+6
y = -7x+7
y = 7x-14
Download

7 . SINIF ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 ( DOĞRU DENKLEMLERİ )