TOPRAK MAHSULLERI OFISI
KIRKLARELI SUBE MODORLOOO
IHALE ILANI
1- Sube Mtidtirltigiimilz ye bagli isyerlerinde mevcut; yakla§ik 55020 kg hurda polietilen, 412 kg
hurda polipropilen cuval, 8080 kg hurda Maydil List ortusii ye 1087 kg hurda Jut euvalin,
+_ % 30 opsiyonlu olarak satisi iein 17.12.2015 Persembe gtinii saat 14.30 da, TMO Ihale
Yonetmeliginin 22/3 maddesi (Acik artirma yontemi) kapsaminda Sube Mudurlugumuzde ihale
yapilacaktir.
2- 17.12.2015 Persembe giinuyapilacak ihale herhangi bir nedenle gereekle§medigi takdirde
ihale 24.12.2015 Persembe gunii ayni saatte tekrarlanacaktm
3- iHALEYE GIREBILME SARTLARI VE BELGELERt:
3.1
Teklif mektuplan ihale gunii ihale saatine kadar TMO Kirklareli Sube Mudurlugu
Bilgi Islem Servisine eldcn teslim edilecektir
3.2
Gecici teminat miktari: 4.768,50 TL'dir.
3.3
Ihale teklif fiyati TL/KG olarak vailecektir. Verilen tekliflerin geeerlilik stiresi,
ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim ganti olmandir.
3.4
Ihaleye ait sartname Sube Mudurlugumuz Teknik I§ler Servisinde gortilebilir ye
100,00 TL (KDV &Ail) karsiliginda satin alinabilir. Ihaleye katilacaklar artnameyi
satin almak zorundadir.
3.5
TMO bu ihalede yasaklama halleri hark:, 4734 sayili KIK ye 2886 sayili DIK
kapsaminda olinadigi gibi, ihaleyi ,osmen veya tamamen yapip yapmamakta veya
diledigine yapmakta serbesttir.
3.6
Ihaleye katilabilmek icin gerekli eyiaklann listesi sartnamenin 13. maddesinde
belirtilmistir.
4.
Bu ilanda yer alrnayan hususlarda sartname esaslan geeerlidir.
Irtibat:
Sedat NILGOL
0288 214 10 27
Ufuk OZCUCECIK 0288 214 10 27
Download

İlan Metni