TC
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 75559182/10.07.01/13130929
Konu: Taahüdünü Yerine Getirmeyen Protokol
Taraflarının Gözden Geçirilmesi
21.12.2015
......................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM
Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Taahüdünü Yerine Getirmeyen
Protokol Taraflarının Gözden Geçirilmesi hakkındaki 15/12/2015 tarih ve 12888156 sayılı
yazısı ve Ek'leri yazımız Ek'inde gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Emin GEÇİN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ek:
1- Yazı ( 2 Sayfa )
Dağıtım:
- Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kur.
Bodrum Hükümet Konağı Kat:2 48400 BODRUM / MUĞLA
Bilgi için irtibat: Memur Eren İLGÜN
Telefon : (0 252) 316 1034 (124) Faks : (0 252) 313 6063
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://bodrum.meb.gov.tr/
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 20a8-1bb5-3a2d-83c9-70d1 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52904113-10.07.02-E.12888156
Konu :Taahüdünü Yerine Getirmeyen Protokol
Taraflarının Gözden Geçirilmesi
15.12.2015
.............................................İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
.................................................ŞUBESİNE
Bakanlığımız Müsteşerlık Makamının Taahüdünü Yerine Getirmeyen Protokol
Taraflarının Gözden Geçirilmesi ile ilgili 11.12.2015 tarih ve 12811577 sayılı yazısı ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun İlçenizdeki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına
duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Kadir YILMAZ
Müdür a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek:
Yazı ( 1 Sayfa )
Dağıtım:
12 İlçe Kaymakamlığına
Hayatboyu Öğrenme Şubesine
İnşaat ve Emlak Şubesine
Strateji Geliştirme Şubesine
Emirbeyazıt Mah. Baki Ünlü Cad. Çamlık Sok. No : 5 48000 MUĞLA
Elektronik Ağ :[email protected]
e posta [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin :Hasip TANRIKULU-BİL.İŞL
Tel: (0 252) 280 48 36
Fax:(0 252) 280 48 67-68
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9abe-9be6-3a9d-a6b8-b212 kodu ile teyit edilebilir.
Download

TC BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı