TARİHE İZ BIRAKAN
ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
PROJENİN ADI: TARİHE İZ BIRAKAN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
PROJE TARİHİ: OCAK-HAZİRAN
PROJENİN İÇERİĞİ: Okulumuzda uygulayacağımız "Tarihe iz
bırakan şahsiyetler" kapsamında her hafta belirlenen önemli bir şahsiyet
okul panolarına dikkat çekecek şekilde asılacaktır..
PROJENİN UYGULANACAĞI ÖĞRENCİLER: Oğuzlar Ortaokulu, İmamHatip Ortaokulu
PROJENİN AMAÇLARI: Bu proje sayesinde her hafta öğrencilerimizin
önemli bir şahsiyete dikkatleri çekilmekte hem de hafta boyunca o
şahsiyetle ilgili araştırma yapıp ayrıntılı bilgi edinip kalıcılığının
sağlanması amaçlanmaktadır..
PROJEYİ HAZIRLAYANLAR:
SERKAN BOYRAZ
Download

tarihe iz bırakan önemli şahsiyetler