5-EKSEN BLOK BAĞLAMA
5-AXIS CLAMPING BLOCK
Kombinasyon
‡0RGOHUPRQWDM|]HOOLáLYHNHQDULäOHP\DSDELOPH
kabiliyetiyle CNC Yatay işleme,CNC Dik işleme,
CNC 5 eksen “T” Kanallı ve Delikli tezgah tablalarında
kullanılır.
Combination
‡,WVPRGXODUDVVHPEO\DQGHGJHDELOLW\LW
can be used on CNC Horizontal, CNC Vertical
CNC 5 Axis machines with T-Slots and rasterized
plates.
Özellikler
‡NHQDUDRSHUDV\RQNROD\OÔáÔ
‡<NVHOWLOHELOLU|]HOOLN
‡'HáLäNHQVDELWOHPHRODQDNODUÔ
‡$GHWOLLäOHUGHWHNUDUODQDELOLUKDVVDVL\HW
‡<NVHNVÔNPDNXYYHWL
Features
‡(DVHDWD[LVRSHUDWLRQV
‡+HLJKWDGMXVWLQJIHDWXUH
‡9DULDEOHå[LQJSRVVLELOLW\
‡5HSHDWLQJSUHFLVLRQDWPDVVSURGXFWLRQ
‡+LJKFODPSLQJIRUFH
10
5-Eksen Blok Bağlama
5-Axis Clamping Block
Özellikler / Specifications
Referans Nr.
0900-UL800.010
Çap: 80mm
Yükseklik (H): 75mm
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
Tekrarlanabilirlik: <0,005 mm
Ağırlık: 3,65 kg
Diameter: 80mm
Height: 75mm
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
Repeatability: <0,005 mm
Weight: 3,65 kg
0900-UL800.012
Çap: 80mm
Yükseklik (H): 100mm
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
Tekrarlanabilirlik: <0,005 mm
Ağırlık: 4,45 kg
Diameter: 80mm
Height: 100mm
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
Repeatability: <0,005 mm
Weight: 4,45 kg
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block
B75=18
17
0
H -0.006
SW6 15Nm
B100= 24
Ø80
M 12
Ø25H7
Ø143
120
+0,01
98
+0,01
50 -0,01
100 -0,01
Ø12 G6
11
5-Eksen Blok Bağlama
5-Axis Clamping Block
Referans Nr.
Özellikler / Specifications
0900-UL800.018
Çap: 80mm
Yükseklik (H): 125mm
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm
Ağırlık: 6.65 kg
Diameter: 80mm
Height (H): 125mm
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
Repeatability: <0.005 mm
Weight: 6.65 kg
0900-UL800.019
Çap: 80mm
Yükseklik (H): 150mm
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm
Ağırlık: 7.60 kg
Diameter: 80mm
Height (H): 150mm
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
Repeatability: <0.005 mm
Weight: 7.60 kg
0900-UL800.020
Çap: 80mm
Yükseklik (H): 175 mm
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm
Ağırlık: 8.45 kg
Diameter: 80mm
Height (H): 175mm
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
Repeatability: <0.005 mm
Weight: 8.45 kg
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama
Ø80
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block
SW6 15 Nm
A
H125=68
26
H150=74
0
H-0.006
M8x10
A
Ø25 H7
Ø168
+0.01
17
+0.01
100 -0.01
130
100 -0.01
+0.01
50 -0.01
6x Ø12 G6
12
5-Eksen Blok Bağlama Yükseltme
5-Axis Clamping Block Extension
Referans Nr.
Özellikler / Specifications
0900-UL800.030
Çap: 80mm
Yükseklik (H): 75 mm
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm
Ağırlık: 2.85 kg
Diameter: 80mm
Height (H): 75mm
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
Repeatability: <0.005 mm
Weight: 2.85 kg
0900-UL800.031
Çap: 80mm
Yükseklik (H): 100 mm
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm
Ağırlık: 3.65 kg
Diameter: 80mm
Height (H): 100mm
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
Repeatability: <0.005 mm
Weight: 3.65 kg
0900-UL800.032
Çap: 80mm
Yükseklik (H): 125mm
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm
Ağırlık: 4.70 kg
Diameter: 80mm
Height (H): 125mm
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
Repeatability: <0.005 mm
Weight: 4.70 kg
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama Yükseltme
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Extension
‡PPPPYHPP\NVHNOLáHNXOODQÔODELOLU
‡<NVHOWPHLäOHPLQLPHWUH·\HNDGDUNXOODQPDRODQDáÔVDáODU
‡PPPPDQGPPLQKHLJKWFDQEHXVHG
‡$OORZVWKHXVHRIXSWRPXSJUDGH
+0.01
50 -0.01
Ø12 H7 T14
50
M12 x 22
Ø80
M8x10
0
H -0.006
SW 6max. 15 Nm
13
5-Eksen Blok Bağlama (Pnömatik)
5-Axis Clamping Block (Pneumatic)
Referans Nr.
0900-UL800.033
Özellikler / Specifications
Çap: 80mm
Yükseklik: 75mm
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm
Ağırlık: 3.3 kg
Diameter: 80mm
Height: 75mm
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
Repeatability: <0.005 mm
Weight: 3.3 kg
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama Pnömatik
‡$GHWOLLäSDUoDODUÔQGDSQ|PDWLNDoPDNDSDPD
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block (Pneumatic)
‡ 3QHXPDWLFRSHQLQJDQGFORVLQJDWPDVVSURGXFLWRQ
Ø 94
84
DIN912
M12 x 45
9
12
19.5
14
75
G 1/8
50
Ø25 H7
Ø12 F7
39
14
5-Eksen Blok Bağlama Plakası
5-Axis Clamping Block Plate
Referans Nr.
Özellikler / Specifications
0900-UL800.055
Yükseklik (H): 50 mm
Uzunluk: 250mm
Genişlik: 270mm
Ağırlık: 14.20 kg
Height (H): 50mm
Length: 250mm
Width: 270mm
Weight: 14.20 kg
0900-UL800.056
Yükseklik (H): 100 mm
Uzunluk: 250mm
Genişlik: 270mm
Ağırlık: 18.70 kg
Height (H): 100mm
Length: 250mm
Width: 270mm
Weight: 18.70 kg
0900-UL800.057
Yükseklik (H): 150 mm
Uzunluk: 250mm
Genişlik: 270mm
Ağırlık: 21.20 kg
Height (H): 150mm
Length: 250mm
Width: 270mm
Weight: 21.20 kg
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama Plakası
‡0DO]HPH**',1
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Plate
‡0HWDULDO**',1
36
0
H -0.006
98
269,5
132
20
4 x M12 - 18
2 xØ12 H7 - 15
Ø25 H7
49,5
65
25
50
42
115
15
210
0
160
18
100
+0.01
-0.01
120
190
178
Ø144
250
R7
126
105
100
50
5-Eksen Blok Bağlama Ara Vasat (Yumuşak)
5-Axis Clamping Block Intermediary Part (Soft)
Referans Nr.
Özellikler / Specifications
0900-UL800.126
1x SBC 40-25-5-16,
1x montaj vidası M12x100mm
1x SBC 40-25-5-16,
1x mounting screw M12x100mm
0900-UL800.123
1x SBC 40-25-5-16,
1x montaj vidası M12x75mm
1x SBC 40-25-5-16,
1x mounting screw M12x75mm
0900-UL800.120
1x SBC 40-25-5-12,
1x montaj vidası M10x100mm
1x SBC 40-25-5-12,
1x mounting screw M10x100mm
0900-UL800.117
1x SBC 40-25-5-12,
1x montaj vidası M10x75mm
1x SBC 40-25-5-12,
1x mounting screw M10x75mm
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama Ara Vasat (Yumuşak)
‡âäSDUoDODUÔQGDGHIRUPDV\RQROPDPDVÔLoLQ
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Intermediary Part (Soft)
Ø50
‡ 7RSUHYHQWGHIRUPDWLRQVRIWKHZRUNSLHFH
Ø25h7
M12
0
25 -0.006
5
A
A-A
A
M12 x 75
ISO 4762/ DIN 912
Ø80
5-Eksen Blok Bağlama Ara Vasat (Sert)
5-Axis Clamping Block Intermediary Part (Hard)
Referans Nr.
Özellikler / Specifications
0900-UL800.111
1x SBC 40-25-5-16,
1x montaj vidası M12x100mm
1x SBC 40-25-5-16,
1x mounting screw M12x100mm
0900-UL800.108
1x SBC 40-25-5-16,
1x montaj vidası M12x75mm
1x SBC 40-25-5-16,
1x mounting screw M12x75mm
0900-UL800.105
1x SBC 40-25-5-16,
1x montaj vidası M10x100mm
1x SBC 40-25-5-12,
1x mounting screw M10x100mm
0900-UL800.102
1x SBC 40-25-5-16,
1x montaj vidası M10x75mm
1x SBC 40-25-5-12,
1x mounting screw M10x75mm
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama Ara Vasat (Sert)
Ø50
Ø25 h7
M12
‡6UHNOLWHNUDUODPDODUGD|OoGHáLäPHPHVLLoLQ
A
28,5
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Intermediary Part (Hard)
0
50 -0.006
5
‡ 7RSUHYHQWFKDQJHRIUHSHDWLQJSUHFLVLRQ
M12 x 100
ISO 4762/ DIN 912
A-A
A
Ø80
16
5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
5-Axis Clamping Block Puller Bolt
Referans Nr.
Seçenek
Description
L x ØD
Ød
L1
m
0900-UL500.115
SBC
40
25h6
5
12
0900-UL500.118
SBC
40
25h6
5
16
0900-UL500.121
SBC
40
25h6
5
20
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Puller Bolt
ØD
m
L
L1
Ød
ISO 4762/ DIN 912
17
5-Eksen Eğimli Parçalar İçin Blok Bağlama
5-Axis Clamping Block Curved Workpieces
g]HOOLNOHU6SHFLåFDWLRQV
Referans Nr.
0900-UL800.360
Diameter: 80mm
+|KH+HLJKWPP
Retention force (M10): 3500 kgf
Retention force (M12): 5000 kgf
5HSHDWDELOLW\PP
:HLJKWNJ
Çap / Çap: 80mm
<NVHNOLN%R\PP
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf
7HNUDUODQDELOLUOLNPP
$áÔUOÔNNJ
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Eğimli Parçalar İçin Blok Bağlama
‡(áLPOLSDUoDODUÔQÔ]ԃNDGDUEDáODPDRODQDáÔVDáODU
‡âäSDUoDVÔQÔHQD]oQRNWDGDQEDáODPDROPDOÔGÔU
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Curved Workpieces
‡(QDEOHVWRFODPSLQFOLQHGZRUSLHFHVZLWKXSWRƒ
‡$WOHDVWWKUHHFODPSLQJSRLQWVIRUWKHZRUNSLHFHUHTXLUHG
50
63.5
Ø80.5
ƒ“ƒ
A
A-A
A
Ø50
Ø80
5-Eksen Blok Bağlama Modüler Çektirme Civatası
5-Axis Clamping Block Modular Puller
g]HOOLNOHU6SHFLåFDWLRQV
Referans Nr.
0900-UL800.382
dDSWRSWRSoDSÔPP
LOHGDKLOPHUNH]OHPHNDSDáÔ
ƒdDOÔäPD
$áÔUOÔNNJ
Diameter head / head diameter: 25.4 mm
inclueded centering cover
ƒZRUNLQJ
ZHLJKWNJ
Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama Modüler Çektirme Civatası
‡ƒPDNVLPXPDoÔVDOERäOXN
Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Modular Puller
‡ƒPD[LPXPDQJXODUVSDFH
18
5-Eksen Blok Bağlama
5-Axis Clamping Block
Referans
Nr.
D
0950-08040
40
0950-12063
60
H
d
P
W1
10
9
50
4
15
13
75
6
D1
L
H1
H2
W
H3
40
22
46
20
20
65
63
32
69
33
30
95
“
6ÔNPD
Kuvveti
Calmping
Force
Kgf
â]LQ9HULOHQ
Tork
$OORZDEOH6FUHZ
7RUTXH1P
(kg)
800
8
0.3
1500
22
1.4
Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block
Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama
d
L
D
G
D1
G
H3
H1
H
P
H2
W1
0.8
W
0.8
0950-08061L
7ROHUDQV“
7ROHUDQFH“
0950-08001LS
Uygulama Örneği / Aplication Example
âPEXV&LYDWD
Hex. Socket-Head
&DS6FUHZ
0950-08001LS
19
Referans
Nr.
(H7)
0950-08040
40
0950-12063
60
d
Lf
M
P1
40
M8
20
63
M12
30
5-Eksen Blok Bağlama Yükseltme
5-Axis&ODPSLQJ%ORFN([WHQVLRQ
Referans
Nr.
D
0950-08050
40
0950-12080
60
H
D1
L
H1
H2
H3
50
22
46
30
20
18
80
32
69
50
30
25
“
Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Yükseltme
d
H4
M
W
40
7.5
M8
4
60
10.5 M12
6
(H7)
6ÔNPD
Kuvveti
Calmping
Force
Kgf
â]LQ9HULOHQ
Tork
$OORZDEOH6FUHZ
7RUTXH1P
(kg)
800
8
0.5
1500
22
1.6
Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Extension
L
D
G
0.8
M
H4
G
H3
H1
H
D1
W
H2
0.8
d
0950-08061L
0950-08001D
7ROHUDQV“
7ROHUDQFH“
âPEXV&LYDWD
Hex. Socket-Head
&DS6FUHZ
Uygulama Örneği / Aplication Example
.RQXPLOH6DELWOHPH
Locating and Fixing
6DELWOHPH
Fixing
0950-08001D
âPEXV&LYDWD
Hex. Socket-Head
&DS6FUHZ
20
Referans
Nr.
(H7)
0950-08050
0950-12080
d
d1
Lf
(+0.2)
0
12
8.5
12
18
12.5
18
5-Eksen Blok Bağlama
5-Axis Clamping Block
Referans
Nr.
D
0950-08080
40
0950-12125
60
H
D1
L
H1
W
80
22
46
20
4
125
32
69
30
6
“
6ÔNPD
Kuvveti
Calmping
Force
Kgf
â]LQ9HULOHQ
Tork
$OORZDEOH6FUHZ
7RUTXH1P
(kg)
800
8
0.7
1500
22
2.6
Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama
Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block
L
D
G
H1
H
D1
W
H1
0.8
G
0.8
0950-08061L
7ROHUDQV“
7ROHUDQFH“
0950-08001
Uygulama Örneği / Aplication Example
.RQXPLOH6DELWOHPH
Locating and Fixing
6DELWOHPH
Fixing
0950-08061M
21
Referans
Nr.
(H7)
0950-08080
0950-12125
d
Lf
Lf1
M
12
13
5.5
8
18
19
6.5
12
5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
5-Axis Clamping Block Puller Bolt
Referans
Nr.
M
0950-08061L
M6
0950-08000L
0950-12081L
0950-12001L
D1
L
D2
D3
W
15.5 16.5
11
6.5
3
17
17
15.5 16.5
11
6.5
3
20
17
24.5
25
16
9.5
5
52
24
24.5
25
16
9.5
5
70
L2
L1
10
5
17
M8
12
5
M8
12
5
M12
18
6
(g6)
D
7ROHUDQV“
7ROHUDQFH“
(g)
Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
‡7ROHUDQV“
7ROHUDQV“
7ROHUDQFH“
Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Puller Bolt
‡7ROHUDQFH“
L1
L
W
G
D3
D2
D
G
D1
0.8
0.8
M
L2
Uygulama Örneği
Aplication Example
Referans
Nr.
0950-08061L
0950-08000L
0950-12081L
0950-12001L
d
(H7)
Lf
Lf1
M
10
12
12
18
13
13
13
19
5.5
5.5
5.5
6.5
M6
M8
M8
M12
5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
Referans
Nr.
M
0950-08061M
0950-08001M
L1
D
L
D1
D2
W
M6
9
15
16.5
11
6.5
3
13
M8
12
15
16.5
11
6.5
3
16
0950-12081M
M8
12
24
25
16
9.5
5
46
0950-12001M
M12
18
24
25
16
9.5
5
57
5-Axis Clamping Block Puller Bolt
(g)
Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
‡7ROHUDQV“
Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Puller Bolt
‡7ROHUDQFH“
L
W
D
D2
D1
L1
M
5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
Referans
Nr.
D
L
D1
D2
L1
0950-08001
15.5
33
11
6.5
16.5
24
0950-12001
24.5
50
16
9.5
25
85
5-Axis Clamping Block Puller Bolt
(g)
Ürün Nr. 0954 5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
‡7HNUDUODPD.RQXPODPDVÔ
Product Nr. 0954 5-Axis Clamping Block Puller Bolt
‡/RFDWLQJ5HSHDWDELOLW\LV
L
L1
D1
D
D2
L1
22
5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu
5-Axis Clamping Block Locating Bushings
0950-08001D
8.5
12
15
7
0950-12001D
12.5
18
22
22
(h6)
H
(kg)
0.8
D
d
d
H
Ürün Nr. 0956 5-Eksen Blok Bağlama
Konumlama Burcu
‡7ROHUDQV“
G
D
Referans
Nr.
Product Nr. 0956 5-Axis Clamping Block
Locating Bushings
‡7ROHUDQFH“
0950-08061L
0950-08050
İmbus Civata
Hex. Socket-Head Cap Screw
Referans
Nr.
0950-08001D
0950-12001D
d
(H7)
7ROHUDQV“
7ROHUDQFH“
Lf
12
18
8.5
12.5
Referans
Nr.
D
H
0950-08001LS
15.5
10
12
g6
5
8
6
0950-12001LS
24.5
12
18
g6
6
12
24
0950-08001SM 15.5
12
12
-0.02
5
-
11
0950-12001SM 24.5
18
18
-0.05
6
-
37
5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu
H1
D1
d
5-Axis Clamping Block Locating Bushings
(g)
Ürün Nr. 0958 5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu
‡7DäODQPÔä7ROHUDQV“
‡6WDQGDUW7ROHUDQV +0.1
0
LS
7DäODQPÔä
Stoning
D
Product Nr. 0958 5-Axis Clamping Block Locating Bushings
‡6WRQLQJ7ROHUDQV“
‡6WDQGHUG7ROHUDQFH +0.1
0
G
0.8
0950-08061L
d
12
18
Lf
5.5
6.5
D1
L
7DäODQPÔä
Stoning
İmbus Civata
Hex. Socket-Head
Cap Screw
(H7)
0.8
G
H1 H
d
Uygulama Örneği / Aplication Example
Referans
Nr.
0950-08001LS
0950-12001LS
SM
Standart
Standard
0950-08040
7ROHUDQV“
7ROHUDQFH“
23
0950-08001LS
S
Standart
Standard
Download

5 Eksen Blok Bağlama Sistemi - ER-EL