Op.Dr. Sedat CÖMERT
Doğum Tarihi : 10.08.1966
Doğum Yeri
: Antakya
Eğitim Bilgileri
1983-1990 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1977- 1983 Ortaokul ve Lise- Mersin Dumlupınar Lisesi
1972-1977 İlkokul- Mersin Gazipaşa İlkokulu
Bilimsel Etkinlikler
Üyelikler:
*Türk Tabipler Birliği
*Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
*EuropeanSociety of Human ReproductionandEmbryology (ESHRE)
*AmericanassociationforGynecologicLaparoscopy
*Türk Reprodüktif Tıp Derneği (TSRM)
*Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Mesleki Beceriler:
· Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi
· Invaziv prenatal girişimler (amniosentez, kordosentez, CVS, Çoğul gebelik redüksiyonu),
· Uremeye Yardımcı tedaviler (IVF) uygulamaları
· Kolposkopi
Kongre Sunumları
1. Cömert S, Turan H, Kahraman S.
Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) ile oluşan gebeliklerin perinatal sonuçları. Uluslararası
Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-20 Mayıs 1997. Antalya.
2.Güngör M,Cengiz B, Cömert S, Aytaç R, Ortaç F. Implantationmetastasis of
ovariancancerafterthirdlooklaparoscopy. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Poster bildiri,
Antalya, 1994.
3-A Koç, S Cömert, H Turan, S Kahraman. Yardımcı Üreme Teknikleri oluşan Çoğul gebeliklerde
embryo redüksiyonu. 4. Turkısh-HellenicScientific Meeting on MaternoFetalMedicine,
ObstetricsandReproductiveSciences. Kapadokya 9-12 Ekim1997.
4.S Cömert, H Turan, C. Tüzün, A Koç, S Kahraman. ICSI ile elde edilen gebeliklerde genetik
amniosentez. 4. Turkısh-HellenicScientific Meeting on MaternoFetalMedicine,
ObstetricsandReproductiveSciences. Kapadokya 9-12 Ekim1997.
5- H Turan , S Cömert, A Koç, S Kahraman. İkiz ve Üçüz gebeliklerin perinatal sonuçları. 4. TurkıshHellenicScientific Meeting on MaternoFetalMedicine, ObstetricsandReproductiveSciences.
Kapadokya 9-12 Ekim1997.
6- H Turan , S Cömert, A Koç, S Kahraman. İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu ile elde edilen
gebeliklerde seks oranları. 4. Turkısh-HellenicScientific Meeting on MaternoFetalMedicine,
ObstetricsandReproductiveSciences. Kapadokya 9-12 Ekim1997.
7- S Cömert, H Turan, A Koç, S Kahraman. Multifetal gebelik redüksiyonunu reddeden üçüz
gebeliklerin sonuçları. 4. Turkısh-HellenicScientific Meeting on MaternoFetalMedicine,
ObstetricsandReproductiveSciences. Kapadokya 9-12 Ekim1997.
8- H Turan , S Cömert, C Akarsu, A Koç. Umblikal Kordun Velamentöz Yerleşimi- Geç 3. Trimester
Kanama ve Fetal Ölüm için Ender Rastlanan bir neden. H Turan , S Cömert, A Koç, S Kahraman
Yayınlar
1. Güngör M, Turan H, Cömert S, Aksoy E, Boran N, Ortaç F. Theclinicalandpathologicalproperties of
malignantmullerianmixedtumors of theuterus. TheTurkishJournal of ObstetricsandGynecology, 1994,
10: 22-4.
2. Boran N, Turan H, Cömert S, Güngör M, Kalyoncu Ţ, Ortaç F.
Experiencewith a totallyimplantablecentralvenousaccesssystemforintravenouschemotherapy.
Gynecology, ObstetricsandReproductiveMedicine 1995; 1:199-201.
3. Turan H, Kalyoncu Ţ, Cömert S, Güngör M, Ortaç F.
Fatalhepaticruptureassociatedwithpregnancy. TheTurkishJournal of ObstetricsandGynecology 1996;
12:53-55.
4.Akpolat İ, Sertçelik A, Cömert S, Tunç M, BulayO.Uterus yerleşimli lipoma ve lipoleiomyoma. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi mecmuası.Cilt 48, sayı:1, s:101-109
5- Demirel LC, Aytaç R, Cömert S, Kalyoncu Ş, Ortaç F.Malignanttransformation in
androgeninsensitivityandSwyersyndrome: a report of twocasesandreview of theliterature. GORM,
1996; 2:154-157
6- Yakın K, Kahraman S., Cömert S: Three blastocyststageembryo transfer resulting in a
quintupletpregnancy. Human Reproduction 2001, 16(4): 782-784.
7- Semra Kahraman, Sedat Cömert, Murat Şamlı, Ömür Taşkın. İnfertilitede genetik bilgilendirme ve
yeni yaklaşımlar. Türk Jinekoloji Derneği, Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi, 1998, Cilt: 1, Sayı: 2.
8- Akpolat İ, Sertçelik A, Comert S, Bulay O, Ortac F. ERRP-29 and ER staining in uterine lipoma
andlipoleiomyoma. ActaOncol; 1996; 35(1): 108
Download

404 - Güven Hastanesi