2015/2 E-KPSS ENGELLİ PERSONEL YERLEŞTİRMELERİ
İlimizde görevine başlamak isteyen personellerden;
Aşağıda yer alan boş kadrolar doğrultusunda engelli(aday) personellerin atamaları istediği
ilçeye yapılacaktır. Boş kadronun bulunmaması halinde 09/07/2015-2897884, 15/12/214-6451873
Makam Onayı çerçevesinde bir defaya mahsus yer değişikliği hakkından yararlanarak ataması
istedikleri ilçelere gerçekleştirilecektir.
İlimize yerleştirildiği halde başka il de görev almak isteyen engelli(aday) personellerin tercih
sonuç belgesi ekli dilekçe ile görevlerine başlamadan istedikleri tek İl/ilçe tercihinde bulunacaktır.
Dilekçeler öncelikli olarak [email protected] internet adresine mail olarak, aynı zamanda şahsen
veya posta yoluyla Müdürlüğümüze ulaştırılacaktır.
İlimize atanan personellerin en geç 25/12/2015 tarihine kadar aşağıda yer alan dilekçe
formatını doldurarak Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir.
İlimizde göreve başlamak isteyen personellerin aşağıda istenilen evrakları ise en geç
05/01/2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
Göreve başlama esnasında İstenilen evraklar:
1-Diploma asılları veya onaylı örnekleri,
2- 3 adet vesikalık fotoğraf,
3-2015/2 EKPSS/Kura ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi,
4-Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
5-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında halen aday ya da asli devlet memuru olarak çalışmakta olanlardan;
başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla
yerleştirilenlerin, görev yaptıkları kurumlarca onaylanmış muvafakat belgesi.
Download

Duyuru yazısı