1. Sayfa_Layout 1 25.12.2015 20:24 Page 1
Toplantya; Bakan Sümer Yc, Bakan Yardmcs
Mehmet Öksüz, Genel Sekreter Seyit Ali Özdamar, Yönetim
Kurulu Üyeleri; Hüseyin Satr, evket Ak, Aydn Opçin,
Mümtaz Er, Mehmet Katrcolu, Koray Ylmaz, Güray
Buruk, Selahattin Üstün ve Nurullah Demirgezer katld
Turizm tamacs da ilgi bekliyor
RUSYA ile yaanan uçak krizi, en çok turizm sektörünü
etkiliyor. Hükümet, krizin turizmciye etkisini azaltmak
amacyla bir dizi destek program açklad. Krizi iliklerine
kadar hisseden turizm tamaclar da, devletten destek
ve ilgi bekliyor. TTDER yönetimi, konuyu görümek
üzere önemli bir toplant gerçekletirdi. Toplantda ko-
nuulanlarla ilgili gazetemize açklama yapan Bakan
Sümer Yc, “Araçlarmz garajlarda yatyor. Çalanlarmzn maalarn ceplerimizden ödüyoruz. Bu durum,
sürdürülebilir olmaktan çkt. Hükümet, dier turizmciler
gibi bizlere de kucak açmal. Aksi taktirde, 2016 yl
turizm tamacs açsndan felaket bir yl olabilir” dedi.
Yıl: 18
28 ARALIK - 03 OCAK 2015
Sayı: 886
DETAYLAR SAYFA 3’TE
Daha etkin
bir TOSEV
için dümeye
basld
Fiyatı:1 TL
stanbul
Av.pim
P.K. 11
DERSIMIZ MERSIN
Mersin’de yaanan otogar krizi, herkes için ders niteliinde... Kafalarna göre otogar yapan
belediyeler de, Mersinliyi davasnda yalnz brakan sektör de oturup bir kez daha düünmeli
UDH Bakan Yardmcl’na
Yüksel Cokunyürek getirildi
BNAL Yldrm’n Ulatrma Bakanl’na getirilmesinin arddan
Bakan Yardmcl’na hangi ismin atanaca merak ediliyordu.
Geçtiimiz hafta, isim netleti; yeni Bakan Yardmcs Yüksel
Cokunyürek oldu. Özel sektörde önemli görevlerde bulunan
Cokunyürek, 22 ve 23. Dönem AK Parti Bolu Milletvekillii yapt.
Sektör, vakfna sahip çkmal
Ö
LÜ sezon; bol bol
toplantı yapma
ansı buluyoruz.
Çok da iyi oluyor tabii...
Geçen hafta da sektöre ve
sektörün deerlerine
sahip çıkmak amacıyla
kurulan TOSEV’in genel
kurul toplantısı vardı.
Ben ve Mehmet Öksüz
arkadaım toplantıya
katıldık. Orada bir kez
daha bu vakfın ne kadar
önemli olduunu görme
fırsatı bulduk.
Hepimizin birletii
nokta ise u oldu: TOSEV
ekonomik olarak ne kadar
güçlenirse, sektöre daha
fazla destek olma gücü de
elde etmi olur.
Dolayısıyla gelirlerini
artırmak gerekiyor.
nsanlardan tek tek
baı toplayarak bu iin
olamayacaını, herkes
dile getirdi. Süreklilik arz
eden ‘akar’lar bulmalıyız.
Bununla ilgili kararlar
alındı. TOSEV, yeni
dönemde daha önemli
iler yapacak, daha çok
örencimize burs verecek
ve sektöre yönelik eitim
faaliyetlerini daha da
artıracaktır.
Biz mütevelli heyeti
olarak elimizden gelen
tüm çabayı göstereceiz.
Ancak önemli olan
sektörün bu vakfı
gerektii gibi
sahiplenmesidir.
Sektör destek verirse,
‘Eitim Gönüllüleri Vakfı’
gibi bir kurum haline
gelebiliriz.
EKRANLARININ
KAZANDIRAN YÜZÜ
DIGIACTIVE
İLE TANIŞTINIZ MI?
Mesaj
Sümer
Yığcı
IPRU 2016 ÇN YOL HARTASI BELRLED
Kalc ekonomik kaynaklar
oluturulacak
ULUSLARARASI Karayolu Yolcu Tamaclar
Birlii (IPRU), geçen hafta önemli gündem maddeleri ile cra Komitesi toplants gerçekletirdi.
Bakan Fatih Tamay’n açl konumas ile
balayan toplantda, cra Kurulu ve Yönetim
Kurulu toplantlarnn periyotlar belirlendi. Kuruluun 2016 ylnda yapaca icratlarla ilgili sunumlarn da yapld toplantda, daha etkili giriimler için yeni gelir kaynaklarnn oluturulmas
ve sponsorlarn bulunmas da masaya yatrld.
IPRU’ya kalc gelir oluturulmas için kamu
otoritesinden istenecek yetkilerin tespit edildii
bu önemli bulumada, kuruluun çalmalar ile
ilgili, ‘bilgilendirmek amaçl’ Ulatrma Bakanl’na yaplacak ziyaret konusu da görüüldü...
TOSEV için yeni
gelir kaynaklar
yaratmalyz
Mustafa Yıldırım 23’te
TOSEV’e sahip
çkmak
hepimizin görevi
brahim Arttırdı 5’te
SARIKAMI
Talip Kıranal 2’de
Mersinliye zamannda destek verilmedi
BELEDYELER; kentin ve sektörün realitesini
dikkate almadan srf ‘benim ehrim güzel olsun’
diye otogarlar yapmaya balad. ‘Naslsa, maliyetini
ve hatta fazlasn otobüsçüden alrm’ diye diye...
Bunun son örnei Mersin’di. Esnafa öyle fiyatlar
dayatld ki ödemesi mümkün deildi. Haliyle
esnaf, hakl davas için mücadele balatt. Gazete
olarak çok ama çok destek verdik. Baz siyasiler
ve duyarl kamuoyu bile esnafa destek verirken,
maalesef sektör ayn duyarll gösteremedi. tirazlar yok deildi, ancak çok da etkili deildi...
Herkesin kendisini sorgulamas art!
UYARMI, ‘bu i kangrene dönüecek’ demitik;
öyle de oldu. Mersin Otogar, imdi herkesin
elinde patlad. Belediye ne yapacan bilmiyor;
iletici firma bin piman, otobüs firmalar ve acentalar yüksek rakamlar nedeniyle ne yapacaklarn
bilemez haldeler. Durumu düzeltmek için bir
takm hukuki giriimler yaplyor. Nasl bir sonuç
alnr bilinmez... Ama uras kesin ki herkesin
‘geç kaldk’ demesi gerekiyor. Belediyeler ve
sektörün bunlardan ders çkarmas, devletin de
artk bu baboluu ortadan kaldrmas gerekiyor.
ehirleraras otobüs
sektörünün, turizm ve servis
tamaclarnn yeni yln kutlar,
2016’nn yolcu tamacl dünyasna
huzur ve bol kazanç getirmesini
temenni ederiz
STAB’da Ahmet
Karak dönemi
STAB, olaanüstü genel kurulunu gerçekletirdi. ki listenin yart kongreden, üyelerin 98’inin oyunu alan Ahmet
Karak ve ekibi galip çkt. Birlik mesaj
veren Ahmet Karak, öncelikli gündemin tahdit olacan söyledi Sayfa 2’de
2. Sayfa_Layout 1 25.12.2015 19:11 Page 1
Sayfa 5
1- Hayat bir tecrübe
3 - Her zarar sermaye
2- Her tecrübe zarar
4- Yine de hayat mücadeledir
Ali Osman ULUSOY
SARIKAMIfi...
Talip KIRANAL
Sarıkamış pek aralı
Kim ölmüş kim yaralı
Bunu duymuş var mı ola
Yalan dünya kurulalı
Canını alan savuştu
Hasret olan kavuştu
Aman deyim arabacı
Oğluma hayıf mı düştü
Yine önü kış geliyor
Görmeyene düş geliyor
Sarı-Kışlaya vardık da
Arabamız boş geliyor
Sarı ipek kozaları
Yandı Avşar kazaları
Sarıkamış’ta kırıldı
Gonca gülün tazeleri
Uşaklar öksüz nenliyor
Memişim annı (...)
Sağ budundan kurşun değmiş
Sol yerden kanı damlıyor
….
Soğanlı’da bir harp oldu
Nice yiğit orda kaldı
Sarıkamış alınınca
Sağ olanlar mektup saldı
Sarıkamış ile ilgili yakılan ağıtlardan sadece bir tanesi bu. Anadolu
insanının en büyük yaralarından biri Sarıkamış. Doksan bin yiğidin
düşmana tek bir kurşun atamadan donarak şehadete erdiği yer
Sarıkamış. Anaların yüreğinin kaldığı yer Sarıkamış.
Onlar vatan uğruna canlarını hiçe saydılar. Söz konusu vatan
olunca, verilen emirleri sorgulamadan yola koyuldular. Kışlık elbisemiz
yok, ayağımızda botumuz postalımız yok, yeterli yiyeceğimiz yok,
mühimmatımız cephanemiz yok demediler. Bunları dile getirmeyi
bırakın akıllarına bile getirmediler. Vatan uğruna kar kış demeden,
düşmana geçit vermemek için yola koyuldular. Ne acı ki, bir tanesi
bile düşmanı göremedi, düşmanla karşı karşıya gelemedi, vatan için
bir kurşun atamadı. Savaşmadan efsane olunur mu, onlar oldular. Savaşmadan şehit olunur mu, onlar oldular. Onlar vatan aşkını canlarının,
cananlarının üzerinde tuttular ya, işte bu saflık, bu temizlik, bu niyet
onları tek kurşun atmadan şehitlik mertebesine yükseltti. Bu vatan
sevgisi onları dillerde dolaşan bir efsane haline getirdi.
Bize de onları rahmetle anmak, bilenlere iyice anlatmak,
bilmeyenlere bildirmek, daha fazla araştırılmasına ve öğrenilmesine
vesile olmak görev olarak kaldı. Umuyorum ki bu görevi hakkıyla
yerine getirebiliriz ve bu görev onlara olan vefa borcumuzu birazcık
olsun ödeyebilmemize vesile olur. Umuyorum ki bu görev bizlere
haklarını helal etmelerine vesile olur.
Evet, yine yeni bir yıldönümündeyiz, bugün günlerden Sarıkamış…
isuzu.com.tr
faceboook.com/IsuzuTTuurk
twitter.com/IsuzuTurkiye
instagram.com/IsuzuT
am.com/IsuzuTTuur
Çağrı Merkezi: 444 4 ISZ (479)
STAB’DA AHMET KARAKI DÖNEM BALADI
Yeni Yönetim Kurulu u isimlerden oluuyor: Ahmet Karakı (Bakan), Naci Ate, Kerem Birant, Reyhan eker, Köksal Yüzbaıoulları,
Turgay Gül, Dursun Ali Camadan, Mehmet brahim Emlak, Adem Serdar Özata, Sadık Aksu, Gökhan Kopuz, Seyhan Pilavcı ve Ahmet Özenir.
Bakan’dan birlik mesaj
STAB, olaanüstü genel kurulunu gerçekletirdi. ki listenin yart kongreden, üyelerin 98’inin oyunu alan
Ahmet Karak ve ekibi galip çkt. Birlik mesaj veren Karak, öncelikli gündemin tahdit olacan ifade etti.
STANBUL Tamaclar
Birlii Dernei (STAB),
Olaanüstü Genel Kurulu’nu gerçekletirdi. Kongrede bakan adaylar; Ahmet
Karak ve Zeki Aydemir’in
listeleri yart. Toplam 183
geçerli oyun kullanld kongrede, 98 oy alan Ahmet Karak, STAB’n yeni bakan
oldu. Yeni yönetim, STAB’
ayn zamanda, Mays 2016’da
gerçekletirilecek Olaan Genel Kurula da tayacak.
Konumasnda STAB’n
önemine dikkat çeken Bakan Ahmet Karak; “STAB,
servis sektörü için çok önemli bir noktada. Çünkü sektörün birçok sorununu STAB
çözmütür ve çözmeye de
devam edecektir. STAB’ kuranlara ve bugünlere getirenlere ükranlarmz sunuyoruz” dedi.
Mays 2016’daki Genel Kurulda da hizmete talip olduklarn belirten Karak; “Biz
ekip olarak, planlarmz yeni
dönemi de kapsayacak ekilde yaptk ve genç bir ekip
kurduk. Teveccühünüzün
bizden yana olmas halinde
be ay sonra yine karnza
çkacaz. STAB’ daha ileriye tamaya talibiz. Hiç kimse
ile bir problemimiz yok. Ne
koltuk sevdamz ne de unvan sevdamz var. Bizim bir
tek STAB sevdamz var.
Bu inanç ile bütün meslektalarmz kucaklayarak
derneklerinin yanlarnda olduunu hissettireceiz. Ekip
olarak sektörün tüm temsilcileri ile iyi bir diyalog kuracaz. TO’daki komitemiz ile
TO yönetiminin de desteini
alarak sektörün sorunlarna
çözüm arayacaz. stanbul
Büyükehir Belediyesi ile diyalogumuzu iyi tutarak, sektörümüzün menfaatlerini korumaya çalacaz. Tüm
kamu kurumlarn ziyaret
ederek iyi ilikiler kuracaz,
sektörün sorunlarn çözmek
için sizin fikirlerinize bavuracaz” diye konutu.
Plaka tahdidi meselesinin
en önemli gündem maddeleri olduunun altn çizen STAB Bakan Ahmet Karak;
“Bu be aylk dönemde önceliimiz plaka tahdidi konusu olacak”dedi
Youn katılımın gerçekletii STAB Olaanüstü
Genel Kurul toplantısında, aynı zamanda birliin üyesi
olan TTDER Bakanı Sümer Yıcı da, oyunu kullandı.
(Soldan) TTDER Bakan Yardımcısı Mehmet Öksüz, stanbul
Seyahat Yönetim Kurulu Bakanı Selami
Tırı, Metro Turizm
Genel Müdürü Mustafa Sarı ve Gürsel
Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürel Fethi Gündüz kongrede
oylarını kullananlar
arasındaydı
3. Sayfa_Layout 1 25.12.2015 18:56 Page 1
3
GÜNDEM‹N ‹Ç‹NDEN
29 Aralk-4 Ocak 2015
Daha etkin bir TOSEV için dümeye basld
S
Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanma ve Eitim
Vakf (TOSEV)
Mütevelli Heyeti,
önemli bir toplant
gerçekletirdi.
Toplantda, vakfn
daha etkin hale
getirilmesi için,
‘TOSEV ktisadi
letmesi’ kurulmas karar alnd
EKTÖRÜN kültürel deerlerine
sahip çkmak, eitim
faaliyetlerinde bulunmak ve
zor durumdaki otobüsçü
çocuklarna burs yoluyla katkda
bulunmak üzere kurulan Türkiye
Otobüsçüler Sosyal Dayanma ve
Eitim Vakf (TOSEV), geçtiimiz
hafta seçimli mütevelli heyeti
toplants gerçekletirdi. Has
Otomotiv’in Avclar’daki
merkezinde gerçekletirilen
toplantya, TOSEV’in kurucu
mütevelli heyeti katld.
Toplant, ebediyete intikal eden
mütevelli heyet üyesi sektör
duayenleri Mehmet Selim Kara, Ali
Osman Ulusoy ve Mehmet Saip
Konukolu için 1 dakikalk sayg
duruu ile balad.
TOSEV yönetim ve denetim
kurulu üyelerinin de seçildii
Mütevelli Heyeti Toplants’nda,
vakfn gelecei ile ilgili kararlar
alnd. Yaplan görümelerin
ardndan; TOSEV’in daha iler bir
hale getirilmesi, amaçlarn
gerçekletirmek için kaynak
yaratlmas ve bu çerçevede ‘TOSEV
ktisadi letmesi’nin kurulmas
kararlatrld. Öte taraftan TOSEV’in
burs yardm yapt örenci
saysnn 120’den 250 kiiye
çkarlmas karara baland.
Vakfn ‘Kamu Yarar’ statüsüne
alnmas için bavuru yaplmas da
alnan kararlar arasnda.
Sektörün TOSEV ile yeni bir
vizyon kazandn belirten cra
Kurulu Bakan Latif Karaali;
“TOSEV çok önemli bir kazanm.
Ancak bunu hep birlikte çok daha
ileri noktalara tamamz gerekiyor.
TOSEV, sektör içindeki sosyal
dayanmann yan sra, kuaklar
arasnda bir köprü niteliinde. Bu
durum, sektördeki aidiyet
duygusunu da güçlendiriyor.
Türkiye’nin ulamdaki yüz ak
otobüsçülük sektörü, birlik ve
beraberlik içinde TOSEV’i layk
olduu yere tayacaktr” dedi.
Duayenler için 1 dakikalk sayg duruu
TOSEV’in kurucu mütevelli heyetinde yer alan sektör duayenleri Ali Osman Ulusoy, Mehmet
Saip Konukolu ve Mehmet Selim Kara için toplant öncesi bir dakikalk sayg duruu
yapld. Yaplan görümelerin ardndan yeni yönetim kuruluna seçilen isimler belirlendi...
3’te 1
fiyatına
36 aya varan vade fırsatlarıyla
otobüsünüzün motorunu yenileyin.
Mercedes-Benz Reman motorların sıfır motordan tek farkı fiyatı!
www.mercedes-benz.com.tr
4. Sayfa_Layout 1 25.12.2015 18:55 Page 1
Kurucu: Ali Galip VURAL
‹mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Md: Ferhat KU
‹cra Kurulu Baflkan›: lhan VARDARLI
Yayın Türü: Yerel-Süreli
Genel Yay›n Yönetmeni:
Mahmut SALIK
‹flletmeler Koordinatörü: Aynur KU
Haber Merkezi Müdürü: Nihal AVCI
‹stihbarat fiefi: Rafi CANDAN
Reklam Grup Müdürü: Yunus GÜLER
L TEMSLCLKLER
Ankara: FEVZ ÖZTÜRK (0532) 631 94 94
‹zmir: DERYA GEDKL (0232) 472 14 13
Mersin : VEL TOL
(0533) 559 33 75
D.bak›r: OZAN YILDIRIM (0535) 610 90 25
Antalya: YAAR MALKOÇ (0544) 834 34 66
DARE MERKEZ
Büyük ‹stanbul Otogar› A-2 Kulesi K: 3/117
(Bürolar Kat›) Bayrampafla / ‹STANBUL
Tel: 0 212 508 53 24 - Fax: 0 212 508 53 66
www.gulegule.com.tr - [email protected]
BASKI YER
Dünya Süper Veb Ofset A.fi. “Globus” Dünya Bas›nevi
100. Y›l Mah. 34204 Ba€c›lar/‹stanbul 0212 440 24 24
Baskya Hazrlayan:
SFK Grup D Tic. LTD. T.
KARSAN’a ‘Dönüümün Liderleri’ ödülü
Bursal global otomotiv markas Karsan, Bursa Ticaret ve Sanayi
Odas öncülüünde düzenlenen “Ekonomiye Deer Katanlar Ödül
Töreni”nde “Dönüümün Liderleri” kategorisinde ödüllendirildi.
S
INIRSIZ Ulam Çözümleri’ ile yolcu
tamacl sektörlerine yenilikçi
ürünler sunan KARSAN, dier taraftan
da Türkiye ekonomisine ve yarm asrdr
faaliyet gösterdii Bursa’ya önemli katma
deer sunuyor. KARSAN’n bu katks,
kendisine önemli bir ödül kazandrd.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO),
tarafndan bu yl 42’ncisi düzenlenen
“Ekonomiye Deer Katanlar Ödül Töreni”
Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan’n
katlmyla Merinos Atatürk Kongre Kültür
Merkezi’nde gerçekleti.
Yedi farkl kategoride düzenlenen, 71
adet ödülün verildii törende; Karsan da,
“Dönüümün Liderleri” kategorisinde ödüle
lâyk görüldü. Karsan adna ödülü, Yönetim
Kurulu Bakan nan Kraç, Cumhurbakan
Erdoan’dan teslim ald.
Ülke ve kent ekonomisine deer katan
firmalarn ve i dünyas temsilcilerinin
ödüllendirildii törende konuan BTSO
Yönetim Kurulu Bakan brahim Burkay,
Bursa'nn Türk ekonomisinin gelimesinde
ve ivme kazanmasnda etkin ve yönlendirici
gücü temsil ettiini söyledi.
Bursa’nn yarm asrlk firmas
Türkiye’nin en önemli otomotiv sanayi
merkezi olan Bursa’nn köklü firmalarndan
ZAY
Ali Rza Üst Büyük stanbul Otogar stasyon Binas No: 42 Bayrampaa-stanbul
Bayrampaa V.D.: 9200113778 irketine ait
Ödeme Kaydedici Levham kaybettim.
Hükümsüzdür...
Karsan, 50 yllk tecrübesiyle Türkiye’nin tek
bamsz çok markal araç üreticisi olarak,
her zaman daha iyisini yapmak üzere
faaliyetlerini sürdürüyor.
Deneyimi ve farkl i modeli ile Türk
otomotiv sanayinde önemli bir konuma
sahip olan Karsan; ibirlii içinde olduu
dünyaca ünlü markalara Bursa’da yer alan
esnek kapasiteli modern ve teknolojik
tesislerinde hizmet veriyor; binek araçtan
otobüse, hafif ticari araçtan kamyona kadar
geni bir yelpazede ürün gelitirip üretiyor.
Faaliyetlerini otomotiv deer zincirinin
tüm halkalarna yayan Karsan, bugün
sadece üretim odakl deil, ürün ve hizmet
gelitirmeden sat ve sat sonrasna kadar
geni bir yelpazede faaliyet gösteriyor.
Belirledii “Snrsz Ulatrma Çözümleri”
vizyonu dorultusunda da yenilikçi,
sürdürülebilir, ihtiyaca uygun geni
kapsaml çözümler sunmay ve yeni i
frsatlar yaratmay hedefliyor.
Türkiye’nin her yerinden
444 22 22
ST. Otogar: (0212) 658 10 20
0850 600 00 10
stanbul Otogarı Peron No: 57
0850 600 04 41
444 58 46
www.csrseyahat.com
444 42 42
444 44 27
Büyük st. Otogarı no: 91-92
0212 658 02 60 - 64
0850 250 38 38
5. Sayfa_Layout 1 25.12.2015 19:43 Page 1
5
29 Aralk-4 Ocak 2015
TOSEV’e sahip
ç›kmak hepimizin
görevi olmal›d›r
brahim ARTTIRDI
OTOKAR, yenilikçi V
araçlar ile Transist’e göz doldurdu
Ar-Ge, mühendislik ve tasarm alanlarnda pekçok ödüle lâyk görülen OTOKAR, TRANSST 2015
Fuar'nda; Sultan City, Doruk LE ve Kent LF araçlarn tehir etti. Yenilikçi ürünler, youn ilgi gördü
T
Okumu: ÖTV’siz yakta vergi iadesi getirilmeli
Sektör sorunlar ve çözüm stratejilerinin ele alnd PÜS Birleik Toplants’nda konuan Genel
Bakan mran Okumu, ÖTV’siz yaktlara vergi iadesi sisteminin getirilmesi gerektini ifade etti.
ÜS Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme
Kurulu Üyeleri ve ube
Bakanlarnn katlmyla gerçekletirilen PÜS Birleik Toplants, Genel Bakan mran Okumu'un bakanlnda yapld.
2015 ylnn sektör ve bayiler açsndan deerlendirmesinin yapld toplantda, sektörün ve bayilerin gündemindeki sorunlarn çözümü için PÜS’in 2016 ylnda
izleyecei yol haritas belirlendi.
Toplantda kâr paylar, nakliye
ücretleri, ADR mevzuat, otomasyon sistemi, akaryakt sektöründeki kayt dln kayna ve boyutlar, idari para cezalar, yeni
nesil yazar kasalar, ayn irsaliye
ile onlarca tankerle akaryakt tanmas, ÖTV’siz yaktlar, sorumlu müdür uygulamas, petrol ve
LPG piyasalar mevzuatnn yeniden yaplandrlmas gibi önemli
konular masaya yatrld.
Toplantnn ardndan bir deerlendirme yapan Okumu öyle
konutu: “PÜS ülkemizin en
ücra köeleri dahil, yurt geneline
P
yaylm 9.000’i akn kaytl üyesi, 15 Bölgede 15 ubesi, 81 ilde
Batemsilcilii ve 919 ilçede
Temsilcilii bulunan Türkiye’nin
tekilatl tek iveren sendikasdr.
Dolaysyla akaryakt sektöründeki sorunlarn tümüne hakimiz. Sorunlarn kaynan ve çözüm yollarn da iyi biliyoruz. Birleik
Toplant’da tüm yetkili kurullarmzla gündemdeki önemli konular masaya yatrdk ve bu sorunlarn çözümü için izleyeceimiz
yol haritasn belirledik.”
Önemli gündem maddelerinden birinin ayn irsaliye ile onlarca tanker akaryakt tanmasnn
yaratt sorunlar olduuna dikkat
çeken Okumu unlar söyledi:
“Bilindii gibi, datm irketlerinin depolarndan tankerlere ikmal edilen akaryaktlar düzenlenen sevk irsaliyesi ile müteriye
ulatrlmakta, fatura da Vergi
Usul Kanunu’na göre 7 gün içinde kesilmektedir. Bu durum, sektörümüzde kayt d faaliyetin bir
enstrüman haline gelmi bulunuyor. Baz datm irketleri, bayi-
leri ile anlaarak tek irsaliye ile
onlarca tanker akaryakt ikmali
yaptktan sonra sadece tek irsaliye
için fatura tanzim ediyor. Bir baka ifadeyle ayn irsaliye ile 5 tanker akaryakt ikmali yaplp gönderilirken, bunlarn sadece bir tanesi için fatura kesilmi oluyor.
Bunun sonucunda devletimizin
hazinesi büyük ölçüde vergi kaybna urarken, sektörümüzde de
önemli boyutlarda haksz rekabetin yaanmasna yol açyor. PÜS
olarak bu konudaki çözüm önerimiz irsaliye ile faturann e zamanl olarak düzenlenmesidir.”
Okumu, ÖTV’siz denizcilik
ve havaclk yaktlarnn illegal
olarak piyasaya sürülmesinin sektörde yaratt sorunlarn da ele
alndn belirterek öyle dedi:
“Bilindii gibi denizcilik ve havaclk sektörlerinin gelimesi için
deniz ve hava tatlarna verilen
akaryakt ürünlerinden ÖTV alnmyor. Ülkemizde akaryakt ürünlerinden alnan ÖTV ise çok yüksek. Bu nedenle deniz ve hava tatlarna verilen ÖTV’siz yaktlar,
2016, Nilüfer Turizm
için deiim yl olacak
Nilüfer Turizm, EBOD Toplant Salonu’nda yllk deerlendirme toplants yapt. irket, ‘Deiim ylmz olacak’
dedii 2016 ile ilgili de hedeflerini çalanlaryla paylat
S
YAS belirsizlikler, terör olaylar ve
seçimler nedeniyle tatsz bir yaz
sezonu yaand. Neredeyse tüm
firmalarn hedeflerinde belirli sapmalar
oldu. Ancak kurumsal otobüs firmalar,
her eye ramen yolcusuna en iyi ve
kaliteli hizmeti sunmak için var güçleriyle
çalt. Bu firmalarmzdan birisi de Nilüfer
Turizm... Yenilikleri ve hizmet kalitesiyle
adndan söz ettiren irket, 2015 yl
performansn deerlendirmek ve 2016
stratejilerini paylamak amacyla
ZOTA’taki EBOD Toplant Salonu’nda
firma yetkilileri ve bilet sat personelinin
katld bir toplant gerçekletirdi.
Toplantda, ayrca irketin 2016
hedefleri konusunda da katlmclara
bilgiler verildi. Nilüfer Turizm Eitim
Müdürü Birsen Emül öncülüünde
gerçekletirilen toplantda çalanlarn
beklenti ve sorunlarna da deinildi.
Tüm personelin bir arada olduu
toplantda birlik mesaj verilirken, 2016
ylnn Nilüfer Turizm için deiim yl
olaca vurguland. irketten yaplan
açklamada, deerlendirme toplantlarnn
hizmet verdikleri tüm bölgelerde
yaplaca ifade edildi.
çeitli yöntemlerle illegal olarak
piyasada pazarlanyor. Devleti
vergi kaybna uratan, akaryakt
piyasasnda haksz rekabete yol
açan bu sorun, tpk 10 numaral
yada olduu gibi vergi iadesi sistemi uygulanarak çözülebilir. Bunun yan sra denetimlerin arttrlmas ve bu yakt kullanan tüketicilere cezai müeyyide uygulanmas da atlmas gereken dier admlardr. Bu admlar atldnda,
ÖTV’siz yaktlarn piyasada illegal biçimde pazarlanmasnn önüne geçilmesi mümkün olacaktr.”
ÜRKYE otomotivinin lider
kurulularndan OTOKAR, ETT
tarafndan düzenlenen "Transist
2015 8. Uluslararas Ulam
Teknolojileri Sempozyumu ve
Fuar"nda, pazarn ilk tercihleri
arasnda yer alan yenilikçi araçlaryla
yerini ald. Otokar’n standnda;
Türkiye’de ve yurtdnda youn
olarak tercih edilen Sultan City, Doruk
LE ve Kent LF sergilendi. Ulusal ve
uluslararas irketler ve toplu tama
otoritelerinin katld TRANSST
2015’te dünyann en büyük 40 kentini
iklim deiiklii konusunda bir araya
getiren C40 Grubu’nun kurucusu,
Londra’nn Seçilmi lk Belediye
Bakan Ken Livingstone’un da ziyaret
ettii OTOKAR stand, fuar süresince
youn ilgi gördü.
Hepsi AB normlarna uygun
ehiriçi yolcu tamacl için 7
metreden 19 metreye kadar geni bir
seçenek sunan Otokar, modern
tasarma sahip, güçlü ve çevreci
motorlu, alçak taban girili, üstün yol
tutuu ve çeki performansna sahip
araçlaryla sektöre alternatifler sunuyor.
Engelli, yal ve bebekli yolcular
için tasarlad araçlaryla tüm
yolculara rahat bir ulam imkan
tanyan Otokar, Avrupa güvenlik
normlarna uygun sistemlerin
kullanld otobüslerinde, ön ve
arkada tam kuru haval disk frenlere
ek olarak standart olarak sunduu
ABS, ASR ve Retarder sayesinde
maksimum güvenlik sunuyor.
AKIFLAR, tarih boyunca hangi
amaçlarla kurulmu olurlarsa olsunlar, çok çeitli hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern devletin
yapmakta olduu çok sayıda kamusal
görevi yüzyıllarca baarıyla yerine getirmilerdir. Vakıflar, aynı zamanda, servetin zengin kesimlerden toplumun daha
fakir kesimlerine doru akıını önemli
ölçüde gerçekletirerek sosyal dengelerin kurulmasında, toplumsal bütünlemenin salanmasında, siyasî ve ekonomik istikrarın salanmasında da merkezî
yönetimlerin en büyük yardımcıları olmulardır. Vakıflar bu açıdan çok önemlidir ve önemsenmelidir.
Bu perspektiften yola çıkarak
Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanıma ve Eitim Vakfı’na (TOSEV) gelelim.
Otobüsçülük, Türkiye’nen övünebilecei
belki de en önemli deerlerden birisidir.
çinde fedakarlıın olduu, acıların çekildii, bir baarı hikayesidir otobüsçülük. TOSEV ite bu tarihsel miras ve deerlerin korunması, meslein eitimlerle
daha ileri noktalara taınması ve yoksul
olan sektör mensuplarının çocuklarına
eitim bursları verilmesi amacıyla kurulmutur...
Hali hazırda 120 örenciye burs veren vakfımızın, daha büyük hayırlı iler
yapabilmesi için ekonomik olarak güçlendirilmesi gerekiyor.
Çünkü yukarıda da belirttiim gibi
iin temelinde ‘hayır’ vardır. TOSEV’in
yeni yönetimini belirlemek ve daha güçlü bir vakıf için neler yapılabilirleri konumak üzere geçtiimiz hafta Has Otomotiv’in Avcılar yerlekesinde bir toplantı gerçekletirildi. Toplantıda, özellikle iktisadi gelirleri artırmak için neler yapılabilecei masaya yatırıldı.
Orada son derece somut öneriler vardı. Örnein TOF Bakanımız sayın Mustafa Yıldırım, tüm otogar çıkılarında 25
kuru da olsa vakıflara bir kaynak aktarılabileceini önerdi. ‘Aynı ekilde Türkiye Eitim Gönüllüleri Vakfı’nda olduu
gibi çelenklerimizi TOSEV için yaptıralım önerisi de çok yerindeydi.
Toplantıdan, oybirlii ile TOSEV adına bir iktisadi teekkül oluturulması kararı çıktı. Biz mütevelli heyeti olarak elimizden gelen her eyi yapmaya gayret
edeceiz. Ancak önemli olan, sektörün
bu vakfa sahip çıkması ve maddi-manevi
destek vermesidir.
lider adana _Layout 1 25.12.2015 19:52 Page 1
kamil koc_Layout 1 25.12.2015 19:18 Page 1
Biz KKâmil
Biz
âmil [email protected]@[email protected]|@
â
[email protected]@[email protected]|@
.[email protected]ØA6G|B|OA6=:GNDA6@:N>;A:[email protected][email protected]=6C>8:[email protected]
.[email protected]ØA6G|B|OA6=:GNDA6@:N>;A:[email protected][email protected]=6C>8:[email protected]
(:K9>@A:G>C>OA:>N>H:C:A:G9>A:G>O
(:K9>@A:G>C>OA:>N>H:C:A:G9>A:G>O
istanbul seyahat_Layout 1 25.12.2015 19:53 Page 1
metro_Layout 1 25.12.2015 19:51 Page 1
hulya luks eregli bm koksal_Layout 1 25.12.2015 20:31 Page 1
Tüm dostlarmzn
ve otobüs
câmiasnn Yeni
Yln en içten
dileklerimizle
kutlar, 2016’nn
hayrlara vesile
olmasn dileriz.
Dost ve
müterilerimizin
Yeni Yln
kutlar,
2016’da salk
ve mutluluklar
dileriz.
HÜLYA ULUSOY
MEHMET KAYA
Deerli dost ve
müterilerimiz,
yeniyl hepimize
yeni umutlar,
yeni baarlar ve
yeni kazançlar
getirsin.
Salkl, huzurlu
ve kazasz günler
dileriz
Yeni yln salk
mutluluk
ve baar dolu
geçmesini dileriz.
Her gününüz bir
dierinden daha
keyifli geçsin.
Yeni ylnz kutlu
olsun...
BANU NAMLI
DUYGU KESKE - FEYZ KESKE
12. Sayfa elazg murat altunhan mengerler igdirli_Layout 1 25.12.2015 20:10 Page 1
2016 yl’nn
bol kazanç,
keyifli, sevgi
dolu, baarl bir
yl olmasn
dileriz...
Mutlu yllar
YÜKSEL YÜCE
Taze
balangçlar,
tarifsiz sevinçler
ve gurur veren
baarlarla dolu
yepyeni bir yl
geçirmenizi
dileriz.
MENGERLER STANBUL
www.mengerler.com
Deerli
yolcularmzn,
kaptanlarmzn ve
sektörümüzün
Yeni Yln
kutluyor, aydnlk
bir gelecek
diliyorum.
TRAKYA METRO
MUSTAFA ALTUNHAN
Geçmiten
gelecee
birlikte
ilerlediimiz
yllara bir yenisini
daha ekliyoruz.
Mutlu yllar
dileriz...
pilavci efe sahinler_Layout 1 25.12.2015 19:48 Page 1
Bol kazançl,
keyifli, sevgi
dolu ve baarl
bir yl olmas
dileiyle...
Mutlu yllar.
2016 ylnn
salk, mutluluk,
baar ve bol
kazanç getirmesi
dilekleriyle
Mutlu yllar...
2016 ylnn salk,
mutluluk, baar ve bol
kazanç getirmesi dileiyle...
Nee dolu yllar
HASAN PLAVCI
suha kayahan luks mersin gma_Layout 1 25.12.2015 19:48 Page 1
Tüm dost ve
müterilerimizin
Yeni Yln en içten
dileklerimle kutlar,
salk, mutluluk ve
baar dolu günler
dilerim...
Tüm dost ve
müterilerimizin
Yeni yln en içten
dileklerimizle
kutlar, salk ve
mutluluk
dolu günler dileriz.
N
7GÜ
24
T
SAA
34
7
9
83
2
053
2
0532 283 97 34
RAHM HAMURCU - MUSTAFA HAMURCU
Merkez: Araban Yolu Üzeri 5. Km.
Beylerbeyi Şehitkamil / Gaziantep
Telefon: 0342 428 14 44 (PBX)
Faks: 0342 428 16 44-0342 428 14 67
Şube: Büyük İstanbul Otogarı Kod: 38/50 No: 7-8-9
Bayrampaşa / İstanbul
Telefon: 0212 658 34 27 - 0212 658 07 27
Faks: 0212 658 07 67
www.gaziantepmotorluaraclar.com
Her Yeni Yl
tazelenen umutlarn,
çoalan sevgilerin
habercisidir.
2016 yl da dost
ve müterilerimiz
için umut ve sevgi
dolu bir yl olsun.
Nice yllara...
Yeni yln en güzel
müjdeler, en güzel
sürprizlerle
kapnz
çalmas ve yeni yl
tüm dünyaya ümit
saçan gülücüklerle
karlamanz
dileiyle...
EBEDN NANÇ
16. Sayfa cavusoglu_Layout 1 25.12.2015 20:08 Page 1
Dost ve
müterilerimizin
Yeni Yln
kutlar,
2016’da salk
ve mutluluklar
dileriz.
NECP KARTAL
Yeni yln tüm insanla ve
ülkemize bar ve mutluluk
getirmesini diliyoruz.
Tüm sektörümüzün yeni yl
kutlu olsun...
MEHMET YILMAZ
Yeni yln tüm insanla ve
ülkemize bar ve mutluluk
getirmesini diliyoruz.
Tüm sektörümüzün yeni yl
kutlu olsun...
HASAN ARAS
Tüm dost ve
müterilerimizin Yeni
Yln kutlar salkl,
huzurlu ve mutlu bir yl
geçirmenizi dileriz.
ÇAVUOLU OTOMOTV
ABDURRAHMAN ÇAVUOLU
10 lu sayfa_Layout 1 25.12.2015 20:01 Page 1
2016’nn sektörümüze
huzur ve baar getirmesi
dileiyle...
Mutlu yllar
Yeni yln tüm insanla ve
ülkemize bar ve mutluluk
getirmesini diliyoruz.
Tüm sektörümüzün yeni yl
kutlu olsun...
SALH BEYAZYILDIZ
2016 ylnn salk,
mutluluk, baar ve bol
kazanç getirmesi dileiyle...
Nee dolu yllar
2016 yl’nn
bol kazanç, keyifli, sevgi
dolu, baarl bir yl olmasn
dileriz... Mutlu yllar
RESUL ÜÇÜNCÜOLU
MUSTAFA KIRANAL - TALP KIRANAL
Geçmiten gelecee birlikte
ilerlediimiz yllara bir
yenisini daha ekliyoruz.
Mutlu yllar dileriz...
TAHSN YÜCEFER
Yeni yln en güzel
müjdeler, en güzel
sürprizlerle kapnz
çalmas ve yeni yl tüm
dünyaya ümit saçan
gülücüklerle
karlamanz dileiyle...
Yeni yln tüm dost ve
müterilerimize nee, bol
kazanç ve mutluluk
getirmesi dileiyle...
HAREM OTOGARI
OTOBÜSÇÜLER DERNE
KEMAL KOLAÇOLU
Sevdiklerinizle birlikte
salkl, huzurlu ve
bereketli, birlik beraberlik
içinde nice mutlu yllar
geçirmenizi
temenni eder,
sevgi ve
sayglarmz sunarz.
Ege Bölgesi Otobüs letmecileri Dernei
Adna
Serdar GERLAKAN
ÖZCAN TA - OKTAY NCESU
Yönetim Kurulu Bakan
nilufer mapar_Layout 1 25.12.2015 19:49 Page 1
fsm has sec_Layout 1 25.12.2015 19:59 Page 1
Tüm dostlarmzn
ve otobüs
câmiasnn
Yeni Yln kutlar,
2016’nn hayrlara
vesile
olmasn dileriz.
mini perge katir cos_Layout 1 25.12.2015 19:50 Page 1
Geçmiten
gelecee birlikte
ilerlediimiz yllara
bir yenisini
daha ekliyoruz.
Mutlu yllar dilerim...
MEHMET ÖKSÜZ
YÖNETM KURULU BAKANI
www.minitur.com
best van funtoro aker_Layout 1 25.12.2015 19:17 Page 1
tof ttder_Layout 1 25.12.2015 19:46 Page 1
Otobüs camias› ve turizm
tafl›mac›lar›m›z›n Yeni Y›l›n›
kutlar; 2016 ’ n›n bar›fl,
huzur ve bol kazanç
getirmesini dileriz
Tüm O tobüsçüler Federasyonu
Genel Baflkan
Mustafa Y›ld›r›m
Tüm üyelerimizin ve sektör
mensuplar›n›n Yeni Y›l›n› kutlar,
sağl›k, başar› ve mutluluklar
getirmesini dileriz...
Mutlu seneler!
Genel Başkan
Sümer YI⁄CI
TURZM TAIMACILARI DERNE
hsm istab ucar_Layout 1 25.12.2015 19:57 Page 1
De€erli müflterilerimizin
ve turizm tafl›mac›l›k
camias›n›n Yeni y›l›n› en
içten dileklerimizle kutlar›z.
H.S.M
MERSAN OTOMOT‹V
22. Sayfa_Layout 1 25.12.2015 19:43 Page 1
22
GÜNDEM‹N ‹Ç‹NDEN
SUNU:
RAFKTE Saygı Hareketi'nin lansmanı, 15 Aralık 2015'te
Kaptanlar Kulübü'nün koordinasyonunda, Karayolu Yolcu
Taımacılıı sektörünün aktif tüm federasyon, kurum ve
destekleyici firmalarıyla birlikte stanbul Polis Kongre Mer-
T
‘SAYGI’nn adresi:
boyuta zenginlik katacaklarna inanyoruz.
Örnein, hareketin destekleyici firmalarmzdan taksilere yönelik faaliyet gösteren
firmamz, taksilerin üstüne 'Bu araç, trafikte
saygy desteklemektedir' etiketleri yaptrmay planlamakta. Bunu konutuumuz
birkaç üretici firma da ürettikleri tüm otobüslerin öncamna bu etiketleri yaptracaklarn belirttiler.
Önümüzdeki günlerde federasyonlarmzla da irtibata geçeceiz, eminiz ki onlar
da kendilerine bal irketlere bilgilendirme
yaparak bu etiketlerin otobüslerinde yeralmasn salayacaklardr. ETT araçlarnda
verilen ücretsiz wifi'n açl sayfasnn
www.trafiktesaygi.org olmas yönünde güzel bir öneri geldi. Trafik denilince aklan
gelen ilk isimlerden Sn Murat Kazanasmaz
da projeyi çok beendiini, her türlü destei vermeye hazr olduunu paylat.
➵
Nedir Trafikte Sayg Hareketi?
➵
Trafikte sayg bilincinin artrlmas, trafikte
uygun hareket etmeyen firma, kurum ve kurular saygya davet etmek, önlem ve aksiyon al-
malarn salamak amacyla balatlan bir sosyal
sorumluluk hareketidir.
Hareketin iki boyutu var:
- Biri, trafikte karlalan sayg d hareketlerin ilgili firmalara aktarm ve konunun takip
edilmesi.
- kincisi, trafikte sayg bilincinin artrlmasna
yönelik tantm, eitim ve benzeri faaliyetlerin
yürütülmesi...
Trafikte sayg d hareketlerin ilgili firmalara
aktarm, hareketin resmi sitesi www.trafiktesaygi.org adresi üzerinden rahatlkla gerçekletirilebilmekte.
Vatandalarmz, trafikte karlat saygszl, isterse fotoraflayp www.trafiktesaygi.org
adresine girerek, konuyu ve firmay da belirterek bizimle paylayor. Girilen bu 'saygya davet', firmann ilgili adresine email yoluyla gönderiliyor ve ilgililerin konuyu aratrmas talep
ediliyor. Firma yetkililerinin, 5 gün içerisinde
konuyu deerlendirmeye aldklar ya da aksiyon aldklarna yönelik vatandaa yine site üzerinden bilgilendirme göndermelerini bekliyoruz.
Be gün içerisinde gelmeyen bir açklama sonras, sitede 'Saygya Davet Edilenler' bal altnda yaynlanyor.
Buradaki amaç, firmalarmz afie etmek deil; vatandan rahatszln dorudan aktarmak
ve firmalarmzn çözüm yolu bulmalarn salamak. Bu nedenle 'saygya davet' talebine 5 gün
içerisinde bir dönü yapmalar yeterli olacak.
Giri yapan vatandamz, siteye istedii zaman
girerek 'saygya davet'inin son durumunu takip
edebilecek. Hareketin dier boyutu, trafikte sayg bilincinin artrlmasna yönelik tantm, eitim
ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi. Burada federasyon ve firmalarmzn çeitli katklarla bu
kezi'nde gerçekletirildi. Trafikte Saygı Hareketi'nin koordinatörleri, Kaptanlar Kulübü kurucuları Ekrem Özcan ve Kemal Karayormuk ile, konuyla ilgili röportaj gerçekletirdik. te Özcan ve
Karayormuk ile yaptıımız çarpıcı röportajdan kesitler:
www.trafiktesaygi.org
Neden Trafikte Sayg Hareketi? Konuyu
biraz açar msnz?
Trafikte Sayg Hareketi’ni balatma fikri,
Kaptanlar Kulübü'nün Ayn Kaptan oförü
Ödülleri Tören bulumalarnda oluan bir fikir. Törenlerde, sektörümüzün çok deerli
federasyon, birlik, kurum ve firmalarn tepe
yöneticileri biraraya gelme frsat buluyor. 3
ayda bir organize ettiimiz bu önemli etkinliimiz, tören bulumasn at ve bir ulatrma platformu haline geldi.
Biz de bu sinerjiyi yine sektörümüz adna
katma deerli bir projeyi balatarak deerlendirmek istedik. Sektör olarak çok anslyz; federasyon, birlik, kurum bakanlarmz
doru ve faydal her projeye büyük destek
veriyorlar. Bu sektömüz adna büyük bir
ans ve frsat. Bu ans ve frsat iyi deerlendirmemiz gerekiyor. yi ki varlar. Çok
ksa sürede organize olarak bu hareketin
lansmann yaptk ve balattk. Konunun dier yönü, trafikte yaanan problemlerin temel çözümünde 'sayg'nn yattn düünüyoruz. nsanlarn birbirine daha saygl davranmas ile, birçok problemin önüne geçileceine
inanyoruz. Tüm federasyon, birlik, kurum ve
destekleyici firmalarmzn yöneticilerinin de
hemfikir olmalar hareketin hzl ve çok güzel
bir ekilde hayata geçmesini salad.
29 Aralk-4 Ocak 2015
➵
Hareketi destekleyen kurulu ve firmalar söyleyebilir misiniz?
Koordinatör
KAPTANLAR KULÜBÜ
Destekleyen federasyonlar, birlik ve kurulular ise unlar:
IPRU (Uluslararas Karayolu Yolcu Tamaclar
Birlii)
ETT Genel Müdürlüü
stanbul Otobüs A..
STAB (stanbul Tamaclar Birlii)
TOF (Tüm Otobüsçüler Federasyonu)
TOFED (Türkiye Otobüsçüler Federasyonu)
TÖHOB (Tüm Özel Halk Otobüsçüleri Birlii)
TTDER (Turizm Tamaclar Dernei)
UYOF (Uluslararas ve Yurtiçi Otobüsçüler Federasyonu)
Destekleyen firmalar:
TEMSA
ISUZU
BRIDGESTONE
OTOKAR
MICHELIN
TURKCELL
BTAKS
Projeye katlm dier firmalara da açk
mdr? Açksa nasl katlabilirler harekete?
➵
Bu proje kamuoyuna açk bir hareket. Tüm
firma, federasyon, birlik, kurumlarmz katlabilirler. Bizimle [email protected] adresinden iletiime geçmeleri yeterli. Trafiin en büyük geliim alannn SAYGI olduuna inanyor
ve trafikte yaanan saygszlklarn firmalara iletilmesi için herkesi www.trafiktesaygi.org adresine davet ediyoruz.
Akyldz, Pirelli’de
Bölge CEO’su oldu
G
ÜÇLÜ lastik üreticisi Pirelli’de önemli
bir atama gerçekleti. Murat Akyldz
Türkiye’nin yan sra Ortadou,
Afrika ve Hindistan’ kapsayan Pirelli Ticari
Lastikler MEA Bölge CEO’su olarak göreve
balad. Daha önce talya'dan yönetilen,
Türkiye ve Hindistan’n yan sra 79 ülkeyi
kapsayan MEA Bölgesi’nin merkez üssü bu
atamayla birlikte ilk kez Türkiye olurken,
ayn zamanda ilk kez bir Türk bu göreve
atanm oldu.
1971 ylnda doan Murat Akyldz, liseyi
Haydarpaa Anadolu Teknik Lisesi’nde
okudu. 1993 ylnda Boaziçi Üniversitesi
letme Bölümü’nden mezun olan Akyldz,
i hayatna 1994 ylnda P&G firmasnda
balad.
1994-1999 yllar arasnda P&G Pazarlama
departmannda çeitli markalarn ürün
müdürlüü görevlerini üstlenen Akyldz,
2000-2010 yllar arasnda P&G Müteri Gelitirme bölümünde çeitli görevler ald.
Aralarnda Türkiye, ngiltere, Msr ve
Azerbaycan’n da bulunduu bu ülkelerde
üst düzey
yöneticilik
görevlerini
sürdüren
Akyldz, son
olarak 2010
ylndan
günümüze
kadar merkezi
sviçre’de
bulunan P&G
Prestige
firmasnn
Global
Yönetici
Diretörlüü
görevini
üstlendi.
ngilizce bilen
yeni CEO
Murat Akyldz,
evli ve 2 kz
çocuk
sahibidir.
23. Sayfa_Layout 1 25.12.2015 19:35 Page 1
Sayfa 23
Bizler çizgisi doru, “iyi gazete” yapmak ve yayınlamak
zorundayız... Eer baarabiliyorsak kâr ederek, eer mecbursak zarara
katlanarak ancak, daima iyi gazete yapmalıyız... Ali Galip VURAL
TOSEV için gelir
kaynaklar yaratmalyz
T
OSEV’in sektör için önemine dair bir ey söylemek mümkün deil; çünkü çok deerli bir vakıf bu...
Dolayısıyla önemli olan, vakfın gelirlerini artırmak ve daha
hayırlı iler yapabilmektir.
unu net söylüyorum; taıma
su ile deirmen dönmez, proje
yaparsanız para alırsınız.
‘Oradan buradan kıs’ ile olmaz, ‘otobüsçüden para toplamakla da olmaz. Böyle olursa
otobüsçünün verecek baka
bir eyi de kalmaz. Önce bizim kendi ilettiimiz otogarlardan vakıfa küçük de olsa bir
kaynak aktarılabilir. Ondan
sonra da devletten destek istenebilir. Çünkü Türkiye için,
sektör için eitim amaçlı projelerimiz var. Otobüs alımlarında, üretici firmalar da araç
baı 50-100 lira baıta bulunabilir.
TOSEV, Türkiye Eitim Gönüllüleri Vakfı gibi bir vakıftır.
Bizim sektörümüzde insanlar
bir takım yerlere para vereceklerine, gelip bu vakıfa versinler. ‘Çocukları eiten, öreten;
sektöre eitim veren bir sistemimiz var’ deyip, bunu tüm
taımacılara duyurursunuz.
Sektördeki herkese söylüyorum. Bir cenazeye çelenk yaptırıyoruz. Buraya da yaptıralım. Kendi sektörümüze bir
katkımız olsun. Hafta baı stanbul Ticaret Odası'nın organizasyonunda, Babakan sayın
Ahmet Davutolu ile birlikte
Macaristan'a gideceiz. Uçakta Babakan ile görüme fırsatımız olacaktır. Arkadalara
gerekli talimatları verdim. Sektörün 5 ana sorunu ve 5 çözüm önerisini Babakan’a bir
dosya olarak verebiliriz. Dosya konularına vakıfı da koyabiliriz. Diyeceiz ki “Sektörün
eitim düzeyi çok düük, eitim yapabilmek için vakıf kurduk. Gerek sürücülerimizin,
Mustafa YILDIRIM
gerek kaza geçirenlerin maduriyetlerini korumak ve sektörel eitimleri yapabilmek
için bir kurum kurmayı düünüyoruz. Bu konuda sizlerden
destek bekliyoruz”... Böyle bir
somut taleple, devletin karısına çıkabilmek lazım.
***
Üreticilerin üretim yapabilmesi için, Türkiye'de ikinci el pazarının boalması gerekiyor.
Ya bu araçların hurda olmasını bekleyeceiz veya ikinci el
araçlarımızı Kafkaslar, Kuzey
Afrika vs ülkelere satacaız.
Bu önemli bir ihracattır ve bunun devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor.
hracaat iini, gümrük mevzuatlarını ve tevikleri bilen
akademisyen bir arkadaımıza
bir çalıma yaptırmalıyız. Bu
çalıma Babakan'ın önüne gidebilecek durumda olmalıdır.
Biz bir çalıma götürdüümüz
dönemde, Babakan sayın Recep Tayip Erdoan'dı. ÖTV iadesi ile ilgili de çalıma götürdük ve akaryakıttan vergi alınamayacaını söyledik. ‘Bunu
yapabiliriz, ancak size geri verilip verilemeyeceini konumamız lazım’ demiti. Dünyanın parası bize iade edilmiyor.
Fırsatları doru deerlendirmek lazım. kinci el otobüslerin Türkiye'de mezat iinin yapılması gerekiyor. Küçükçekmece Gölü çevresinde, araziler var. Biz bir araya gelip,
lobi oluturup o alanları, otobüs fuarları haline getirebiliriz.
Bu da Ortadou'nun en büyük
mezat merkezi olabilir.
Avenue iBus’a youn ilgi
Pazar beklentileri dorultusunda model kolleksiyonunu zenginletiren TEMSA Global,
Avenue iBus’ Transist’te ilk kez tantarak toplu ulamda akll otobüs dönemini balatt.
T
EMSA, toplu ulamn kalbinin att
global etkinliklerden Transist Fuar
2015’e de yeni bir model ile katld.
Smart Mobilty mottosu ile kentiçi ulamda
güvenlii, konforu ve verimlilii en üst düzeye tayan Avenue Bus’n (Akll Otobüs) ilk
kez sergilendii TEMSA stand, belediyelerin
ulam sorumlularnn youn ilgisini çekti.
Temsa standnda ziyaretçilere, Avenue
iBus’n yan sra Tourmalin, Avenue LF18 ve
Avenue LF araçlar da tantld.
kenin dört bir yanndan fuar için gelen Belediye yetkililerinin Temsa ürünlerine youn
ilgi gösterdiini belirten Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, “ Transist Fuar’nda ilk kez
tantmn yaptmz Avenue iBus aracmz,
belediye yetkililerinin çok youn ilgisi ile
karland. Her sektörde verimlilik, güvenlik,
kalite ve konfor en önemli öncelikler arasnda yer alyor. Biz de yolcu tamaclk alanna yönelik sunduumuz her ürünümüzde
bu öncelikleri hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Temsa olarak, kullanclar ve ilet‘Akll Otobüs’ çok beenildi
mecileri ihtiyaç duyduklar en iyi ürünlerle
Transist Fuar’nn çok verimli geçtiini ve ül- buluturmaya devam ediyoruz.
Akll donanma sahip otobüslerin startn ilk olarak kentiçi
ulam alannda Avenue iBus
aracmzla verdik. Bu donanmlar
önümüzdeki süreçte dier ürünlerimizde de yer alacak. Transist
Fuar’nda gördüümüz ilgi doru
yolda ilerlediimizin de göstergesi. Biz bunun mutluluunu ve
gururunu yaadk” dedi.
Temsa standn birçok BüyükTEMSA’nın standını Meclis’teki temsilcimiz Mustafa ehir Belediyesi yetkilisi ziyaret
Ilıcalı, ETT Genel Müdürü Mümin Kahveci Londra eski etti. Belediye yetkilileri ile TemBelediye Bakanı Ken Livingstone, belediyelerin ulaım sa yönetimi önümüzdeki dönemyetkilileri ile çok sayıda toplu ulaım otoritesi ziyaret de kentiçi ulamdaki deiim ve
etti. Konukları, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ve dönüüme yönelik bilgi alveriSatı Sonrası Hizmetler Direktörü brahim Eserce karıladı inde bulundu.
24. Sayfa_Layout 1 25.12.2015 18:49 Page 1
MBT’nin fuardaki ‘Yldz’ Euro 6 Tourismo oldu
Türk, Transist 2015 Fuar’na 380 m2’lik geni standnda Euro 6 motorlu Tourismo 15 RHD
AKER Turistik Otobüs Mercedes-Benz
ve Intouro otobüslerini sergiledi. Yerli ve yabanc toplu ulam otoriteleri ‘Yldz’lara büyük ilgi gösterdi.
Kiralama ‘Oscar’ ald O
KAL International stanbul Kulübü tarafndan Türk turizminde
kaliteye yaplan katky ödüllendiren ve ‘Turizmin Oscarlar’ olarak
nitelendirilen SKALTE Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekletirilen törenle 18. kez sahiplerini buldu.
Bar temas öne çkartlrken kültürel zenginlie de vurgu yaplan ödül
gecesinde, Skalite birincilik ödülünü,
Çelebi Havaclk alrken, ‘Turistik
Otobüs Kiralama’ kategorisinin birincisi ise turizm tamacl sektörünün
kurumsal firmas Aker Otobüs letmesi A.. oldu. Bu önemli ödül töreninde; Aker Otobüs letmesi
A..’den Emre Ak, Zihni Çiftçi, Ali
Atikolu ve Güngör Akbal da hazr
bulundu.
Böylesi büyük bir organizasyonda
böyle anlaml bir ödüle lâyk görülmelerinin kendileri açsndan büyük
gurur olduunu dile getiren Emre Ak,
kalite çtasn her geçen gün daha da
yükselteceklerini söyledi.
S
TOBÜSÜN köklü ve
lider firmas MercedesBenz Türk, stanbul
Kongre Merkezi'nde
düzenlenen Transist 2015
Fuar’na Tourismo 15 RHD ve
Intouro otobüs modelleri ile
katld. ehiriçi ulam
sektörünün yannda olduunu
göstermek ve bu sektöre
yönelik araç ve hizmetlerinin
detayl tantmn yapabilmek
için ‘Transist 2015 Fuar’nda
yer alan irket, yine en çok
ilgi gören stantlardan birisinin
sahibi oldu.
Fuarda sergilenen ve
Mercedes-Benz Türk’ün
Hodere Otobüs Fabrikas’nda
üretilen Tourismo 15 RHD,
hem turizm sektörüne hem de
ehirleraras yolcu
tamaclna hitap ediyor.
Yolcusuna yüksek konfor ve
güvenlik salayan Tourismo,
tasarruf ve yüksek kazanç için
gerekli tüm artlar yerine
getiriyor.
Güçlü soutma/stma
sistemleri ile araç içinde kendi
iklimini oluturan Tourismo,
tur, transfer ve ehirleraras
seyahatleri keyfe
dönütürüyor.
Transist’te sergilenen dier
Mercedes-Benz otobüsü
Intouro da Mercedes-Benz
Türk Hodere Otobüs
Fabrikas’nda üretiliyor. 55
oturan yolcu kapasiteli
Intouro, personel
tamaclna uygunluu ile
ön plana çkyor. 4 adet
katlanr koltuk ve orta kapda
bulunan engelli asansörü
sayesinde tekerlekli sandalyeli
çalanlarn ulamna büyük
kolaylk salyor.
Bu araç güçlü klimasyla
yaz aylarnda da kullanclarn
yolculuunu konforlu hale
getirebiliyor. Aracn 299 PS
(220 kW) gücündeki sral 6
silindirli Euro 6 MercedesBenz motoru ise düük yakt
tüketimi ve emisyon
deerlerinin yansra, yüksek
bir performans sunuyor.
Aralarında yolcu taımacılıı sektörünün Meclis’teki temsilcisi
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve ETT Genel Müdürü Mümin Kahveci’nin de olduu çok sayıda seçkin ziyaretçi; MBT standında
sergilenen otobüsleri yakından inceleme fırsatı buldu
Download

1. Sayfa_Layout 1