ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Dönem III Akademik Takvimi
1
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Tel : (0452) 2265214
Fax : (0452) 2265228
Web: http://tipfakultesi.odu.edu.tr
CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET YERLEŞKESİ
52200 – Ordu/TÜRKİYE
REKTÖR
DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
BAŞKOORDİNATÖR
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ
Prof. Dr. Alpay HAKTANIR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYA
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
2
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III AKADEMİK TAKVİMİ
(1 Eylül 2014 – 29 Mayıs 2015)
GÜZ YARIYILI
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU
KURUL 1
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Patoloji pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI
KURUL 2
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Patoloji pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
KURUL 3
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Patoloji pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ
KURUL 4
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
KURUL 5
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
Dönem İçi Yarıyıl Tatili
4 Hafta / 92 saat
01 Eylül 2014
26 Eylül 2014
25 Eylül 2014
26 Eylül 2014
5 Hafta /122 saat
29 Eylül 2014
31 Ekim 2014
30 Ekim 2014
31 Ekim 2014
3 Hafta / 82 saat
03 Kasım 2014
21 Kasım 2014
20 Kasım 2014
21 Kasım 2014
5 Hafta /123 saat
24 Kasım 2014
26 Aralik 2014
25 Aralık 2014
26 Aralık 2014
4 Hafta / 93 saat
29 Aralık 2015
23 Ocak 2015
22 Ocak 2015
23 Ocak 2015
26 Ocak-06 Şubat 2015
3
BAHAR YARIYILI
ENDOKRİN SİSTEM
KURUL 6
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Patoloji pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
ÜROGENİTAL SİSTEM
KURUL 6
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Patoloji pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
NÖROLOJİK BİLİMLER VE KAS SİSTEMİ
KURUL 8
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Patoloji pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
HALK SAĞLIĞI
KURUL 9
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu teorik sınavı
3 Hafta / 74 saat
09 Şubat 2015
27 Şubat 2015
26 Şubat 2015
27 Şubat 2015
4 Hafta /110 saat
02 Mart 2015
27 Mart 2015
26 Mart 2015
27 Mart 2015
5 Hafta / 135 saat
30 Mart 2015
01 Mayıs 2015
30 Nisan 2015
01 Mayıs 2015
4 Hafta / 98 saat
04 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
DÖNEM SONU
Mazeret Sınavı
Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK
Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK
01-05 Haziran 2015
08-11 Haziran 2015
16 Haziran 2015
22-25 Haziran 2015
30 Haziran 2015
4
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
(1 Eylül 2014 – 29 Mayıs 2015)
Dersin Adı
TOPLAM Soru Sayısı
Teorik
Pratik
TIBBİ PATOLOJİ
155
36
191
43
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
138
4
142
33
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
58
-
58
13
İÇ HASTALIKLARI
48
-
48
11
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
34
-
34
8
HALK SAĞLIĞI
50
-
50
12
ADLI TIP
32
-
32
7
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
31
-
31
7
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
35
-
35
8
TIBBİ BİYOKİMYA
27
-
27
6
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
36
-
36
8
GÖĞÜS HASTALIKLARI
14
-
14
3
ÜROLOJİ
20
-
20
5
KARDİYOLOJİ
20
-
20
5
RADYOLOJİ
16
-
16
4
NÖROLOJİ
17
-
17
4
GENEL CERRAHİ
14
4
18
4
FTR
12
-
12
3
PSİKİYATRİ
12
-
12
3
TIBBI BİYOLOJİ
10
-
10
2
AİLE HEKİMLİĞİ
10
-
10
2
ORTOPEDİ
10
-
10
2
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI
9
-
9
2
NÖROŞİRURJİ
9
-
9
2
TIBBİ ETİK
6
-
6
1
ANESTEZİ
4
-
4
1
GÖZ HASTALIKLARI
4
-
4
1
831
44
875
200
TOPLAM
5
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM – III DERSLERİ
GENEL ve DERS KURULLARINA GÖRE
AKTS KREDİLERİ
Dersin Adı
Ders K
TOPLAM
AKTS
TIBBİ PATOLOJİ
Zorunlu
191
12
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
Zorunlu
142
9
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Zorunlu
58
5
İÇ HASTALIKLARI
Zorunlu
48
4
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Zorunlu
34
3
HALK SAĞLIĞI
Zorunlu
50
3
ADLI TIP
Zorunlu
32
2
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Zorunlu
31
2
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
Zorunlu
35
2
TIBBİ BİYOKİMYA
Zorunlu
27
1
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Zorunlu
36
1
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Zorunlu
14
1
ÜROLOJİ
Zorunlu
20
1
KARDİYOLOJİ
Zorunlu
20
1
RADYOLOJİ
Zorunlu
16
1
NÖROLOJİ
Zorunlu
17
1
GENEL CERRAHİ
Zorunlu
18
1
FTR
Zorunlu
12
1
PSİKİYATRİ
Zorunlu
12
1
TIBBI BİYOLOJİ
Zorunlu
10
1
AİLE HEKİMLİĞİ
Zorunlu
10
1
ORTOPEDİ
Zorunlu
10
1
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI
Zorunlu
9
1
NÖROŞİRURJİ
Zorunlu
9
1
TIBBİ ETİK
Zorunlu
6
1
ANESTEZİ
Zorunlu
4
1
GÖZ HASTALIKLARI
Zorunlu
4
1
875
60
TOPLAM
6
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU
(1 Eylül 2014– 26 Eylül 2014)
TOPLAM DERS DAĞILIMI (4 Hafta/94 Saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
TIBBİ PATOLOJİ
23
4
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
18
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
16
TIBBİ BİYOKİMYA
5
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
26
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2
Toplam
90
Toplam Soru Sayısı
27
29
18
19
-
16
17
-
5
5
26
28
-
2
2
4
94
100
7
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014– 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III
NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM II. DERS KURULU
29 EYLÜL 2014 – 31 EKİM 2014
TOPLAM DERS DAĞILIMI (5 hafta/104 Saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
PATOLOJİ
26
4
30
28
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
14
-
14
16
İÇ HASTALIKLARI
15
-
15
16
TIBBI BİYOLOJİ
10
-
10
8
TIBBI MİKROBİYOLOJİ
2
2
2
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
5
-
5
5
FARMAKOLOJİİ
20
-
20
20
TIBBİ BİYOKİMYA
6
6
5
Toplam
98
102
100
4
8
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ III. DERS
KURULU
3 KASIM 2014 – 21 KASIM 2014
TOPLAM DERS DAĞILIMI (3 hafta/79 saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
FARMAKOLOJİİ
24
-
24
28
PATOLOJİ
13
4
17
20
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
5
-
5
6
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
8
8
9
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
22
-
22
26
TIBBI BİYOKİMYA
3
-
3
2
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
9
-
9
9
Toplam
84
4
84
100
9
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU
24 KASIM 2014 – 26 ARALIK 2014
TOPLAM DERS DAĞILIMI (5 hafta/123 Saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
26
2
28
24
TIBBİ PATOLOJİ
22
4
26
22
9
-
9
8
20
-
20
17
2
2
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
GENEL CERRAHİ
2
ANESTEZİ
2
-
2
2
14
-
14
12
TIBBİ BİYOKİMYA
4
-
4
4
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI
6
-
6
5
RADYOLOJİ
3
3
2
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
2
2
2
116
100
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Toplam
110
6
10
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM V. DERS KURULU
5 OCAK 2015 – 30 OCAK 2015
TOPLAM DERS DAĞILIMI (4 Hafta/93 Saat)
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
FARMAKOLOJİİ
10
-
10
13
PATOLOJİ
21
8
29
38
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
7
-
7
10
GENEL CERRAHİ
6
4
10
13
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
2
-
2
3
İÇ HASTALIKLARI
11
-
11
14
RADYOLOJİ
4
-
4
5
TIBBİ BİYOKİMYA
3
-
3
4
Toplam
64
12
76
100
Dersin Adı
11
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
ENDOKRİN SİSTEM VI. DERS KURULU
09 ŞUBAT 2015 - 27 ŞUBAT 2015
TOPLAM DERS DAĞILIMI (3 hafta/74 saat)
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
15
-
15
23
TIBBİ PATOLOJİ
10
4
14
21
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
7
-
7
10
GENEL CERRAHİ
4
-
4
6
İÇ HASTALIKLARI
12
-
12
18
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
10
-
10
15
TIBBİ BİYOKİMYA
2
2
2
RADYOLOJİ
3
-
3
5
Toplam
63
4
67
100
Dersin Adı
12
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
20134 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
ÜROGENİTAL SİSTEM VII.DERS KURULU
02 MART 2015 – 27 MART 2015
TOPLAM DERS DAĞILIMI (4 Hafta/110 Saat)
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
TIBBİ FARMAKOLOJİ
7
-
7
7
TIBBİ PATOLOJİ
24
4
28
26
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
8
-
8
8
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2
-
2
2
ÜROLOJİ
20
-
20
19
İÇ HASTALIKLARI
10
-
10
10
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
21
-
21
19
TIBBİ BİYOKİMYA
2
2
2
GENEL CERRAHİSİ
2
2
2
RADYOLOJİ
3
-
3
3
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
2
-
2
2
101
4
105
100
Dersin Adı
Toplam
13
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III
NÖROLOJİK BİLİMLER, PSİKİYATRİ VE KAS İSKELET SİSTEMİ VIII.DERS
KURULU
30 MART 2015 – 01 MAYIS 2015
TOPLAM DERS DAĞILIMI (5 Hafta/135 saat)
Dersin Adı
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
TIBBİ PATOLOJİ
KULAK-BURUN-BOĞAZ
FTR
PSİKİYATRİ
NÖROLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANESTEZİ
ORTOPEDİ
GÖZ HASTALIKLARI
RADYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
NÖROŞİRURJİ
Toplam
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
20
16
3
12
12
17
8
2
10
4
3
2
2
3
9
123
2
4
22
20
3
12
12
17
8
2
10
4
3
2
2
3
9
129
17
16
2
9
9
13
6
2
8
3
2
2
2
2
7
100
6
14
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
HALK SAĞLIĞI IX.DERS KURULU
04 MAYIS 2015 – 29 MAYIS 2015
TOPLAM DERS SAATİ (4 hafta/98 saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
Toplam
HALK SAĞLIĞI
50
-
50
Soru Sayısı
51
ADLI TIP
32
-
32
33
AİLE HEKİMLİĞİ
10
-
10
10
TIBBİ ETİK
Toplam
6
98
-
6
98
6
100
15
DÖNEM III
DERS
PROGRAMI
16
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU
(1 Eylül 2014– 26 Eylül 2014)
TOPLAM DERS DAĞILIMI (4 Hafta/94 Saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
TIBBİ PATOLOJİ
23
4
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
18
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
16
TIBBİ BİYOKİMYA
5
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
26
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2
Toplam
90
Toplam Soru Sayısı
27
29
18
19
-
16
17
-
5
5
26
28
-
2
2
4
94
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Havva ERDEM
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Ülkü Karaman
17
1. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
1EYLÜL 2014 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30 - 14.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
AÇILIŞ
AÇILIŞ
AÇILIŞ
AÇILIŞ
ÖĞLE
ARASI
Bakteri konak ilişkileri, patojenite ve virulans
Bakteri konak ilişkileri, patojenite ve virulans
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Patolojiye Giris
Iltihabin patolojisi I
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
2 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
İmmünolojiye giriş ve immün sistem
İmmünolojiye giriş ve immün sistem
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Farmakolojiye Giriş
Farmakolojiye Giriş
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Hücre Hasari ve ölümü I
Hücre Hasari ve ölümü II
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Doğal immunite
Doğal immunite
ADME
ADME
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
4 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
5 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
09.30 - 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
Biyokimyasal ölçümleri etkileyen preanalitik faktörler
Biyokimyasal ölçümleri etkileyen preanalitik faktörler
Iltihabin patolojisi II
Dr.S. N. AYYILDIZ
Dr.S. N. AYYILDIZ
Dr. H. ERDEM
Iltihabin patolojisi III
Dr. H. ERDEM
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
18
2. HAFTA
8 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
Iltihabin patolojisi IV
Dr. H. ERDEM
Iltihap Morfolojisi V
Dr. H. ERDEM
Iltihap Morfolojisi VI
Dr. H. ERDEM
ÖĞLE
13.30 - 14.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ARASI
Antijen ve özellikleri , Antikorlar
Antijen ve özellikleri , Antikorlar
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Kronik Iltihap-I
Dr. H. ERDEM
Kronik Iltihap-II
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
9 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
16.30 - 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
10 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
ARASI
İlaçların Etki Mekanizması
İlaç Reseptör İlişkisi
Amoebiosis, B. hominis
Amoebiosis, B. hominis
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
İmmün sistem hücreleri , Hücresel immünite
İmmün sistem hücreleri , Hücresel immünite
Iyilesme ve Tamir I
Iyilesme ve Tamir onarim kusurlari II,
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. H. ERDEM
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
11 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Farmasötik Şekiller
Farmasötik Şekiller
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
Ödem, Konjesyon ve Hiperemi
Emboli, Infarktüs ve Trombüs, Şok
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
İmmün yanıtın oluşumu
İmmün yanıtın oluşumu
İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler
İlaçlar Arası Etkileşmeler
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
12 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
TIBBİ BİYOKİMYA
14.30 - 15.20
TIBBİ BİYOKİMYA
15.30 - 16.20
TIBBİ BİYOKİMYA
ÖĞLE
ARASI
Pediatrik ve yaşlılık biyokimyası
Pediatrik ve yaşlılık biyokimyası
Pediatrik ve yaşlılık biyokimyası
Dr.S. N. AYYILDIZ
Dr.S. N. AYYILDIZ
Dr.S. N. AYYILDIZ
16.30 - 17.20
19
3. HAFTA
15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Doku uygunluk antijenleri
Doku uygunluk antijenleri
ÖĞLE
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
ARASI
Reçete Yazma
Doz Konsantrasyon- Yanıt
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Çevresel Hastalıklar patolojisi -I
Çevresel Hastalıklar patolojisi -II
Taeniosis Kistik Ekinokokkoz
Taeniosis Kistik Ekinokokkoz
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
16 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
ÖĞLE
16.30 - 17.20
ARASI
İlaç Uygulama Yolları
İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel
Kavramları
Sıtma ve babesialar
Sıtma ve babesialar
Dr. S. KUNAK
Çevresel Hastalıklar patolojisi -III
Apoptozis
Apoptozis
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. S. KUNAK
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
16.30 - 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
ÖĞLE
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
ENFEKSİYON HAST
14.30 - 15.20
ENFEKSİYON HAST
ARASI
Geohelmentler, Enterobiosis
Geohelmentler, Enterobiosis
Visceral ve Deri Leishmaniosis
Visceral ve Deri Leishmaniosis
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Akciğeri etkileyen paraziter hastalıklar
Akciğeri etkileyen paraziter hastalıklar
Aşırı duyarlılık reaksiyonları, Aşılar ve serumlar
Aşırı duyarlılık reaksiyonları, Aşılar ve serumlar
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
ÖĞLE
ARASI
Enfeksiyon Hastalıklarına genel bakış
Enfeksiyon Hastalıklarına genel bakış
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
19 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
16.30 - 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel
Kavramları
Zehirlenen hastaya ilk ve acil yardım ilkeleri
Patoloji pratik
Patoloji pratik
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Giardiosis ve diğer kamçılı protozoonlar
Giardiosis ve diğer kamçılı protozoonlar
Trypanosoma’lar
Trypanosoma’lar
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
20
4. HAFTA
22 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
16.30 - 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
Patoloji pratik
Patoloji pratik
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Sitokinler
Sitokinler
Isospora, Microsporidialar
Isospora, Microsporidialar
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Adaptasyonlar
Hücre içi Birikimler ve Kalsifikasyonlar
Dejenerasyonlar
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
23 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
16.30 - 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
ÖĞLE
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
ARASI
İnfeksiyon etkeni sestod larvaları
İnfeksiyon etkeni sestod larvaları
E. granulosus, E. multilocularis
E. granulosus, E. multilocularis
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Toxoplasmosis
Toxoplasmosis
Cryptosporidium, Sarcocystis, Cyclospora
Cryptosporidium, Sarcocystis, Cyclospora
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
26 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU
TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
21
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014– 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III
NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM II. DERS KURULU
29 EYLÜL 2014 – 31 EKİM 2014
TOPLAM DERS DAĞILIMI (5 hafta/104 Saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
PATOLOJİ
26
4
30
28
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
14
-
14
16
İÇ HASTALIKLARI
15
-
15
16
TIBBI BİYOLOJİ
10
-
10
8
TIBBI MİKROBİYOLOJİ
2
2
2
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
5
-
5
5
FARMAKOLOJİİ
20
-
20
20
TIBBİ BİYOKİMYA
6
6
5
Toplam
98
102
100
4
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Semih KUNAK
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KAYA
22
1. HAFTA
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Öykü Alma
Çocuk Hastalar ile İletişim
Neoplaziye giris
Neoplazi, isimlendirme
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Antineoplastik İlaçlar
Antineoplastik İlaçlar
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
30 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
Onkolojiye giriş
Kanser hastalarına yaklaşım
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. Ö. ÖZDEMİR
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
Paraneoplastik Sendrom
Dr. Ö. ÖZDEMİR
ÖĞLE
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ARASI
Neoplazi Karakteristikleri
Neoplazi Karakteristikleri
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Neoplazinin moleküler Temeli
Neoplazinin moleküler Temeli
Çocukluk Çağı Kanserleri Epidemiyoloji
Çocukluk Çağı Kanserleri Epidemiyoloji
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
1 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
TIBBİ BİYOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ BİYOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Hastalıklarda moleküler genetik temeller
Hastalıklarda moleküler genetik temeller
Dr. A. MİROĞLU
Dr. A. MİROĞLU
Kemik İliği Yapı ve İşlevleri
Lenfomalar
Koagülan ve Antikoagülan İlaçlar
Koagülan ve Antikoagülan İlaçlar
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
2 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
İÇ HASTALIKLARI
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
3 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
ARASI
KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ
23
2. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
6 EKİM 2014 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
7 EKİM 2014 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
8 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
ENFEKSİYON HAST
14.30 - 15.20
ENFEKSİYON HAST
KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ
Anemili Çocuğa Yaklaşım
Anemili Çocuğa Yaklaşım
Antianemik İlaçlar
Fibrinolitik ilaçlar
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
Tifo ve Tifo Dışı Salmonellozlar
Enfeksiyöz Mononükleoz
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
Akut lösemiler
Kronik lösemi
Plazma Hücre Hastalıkları
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. Ö. ÖZDEMİR
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
9 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
Antitrombositer İlaçlar
Plazma Hacim Genişleticiler
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Kanser genetiği
Kanser genetiği
Karsinogenik Ajanlar
Karsinogenik Ajanlar
Dr. A. MİROĞLU
Dr. A. MİROĞLU
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
10 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
Otakoidlere Giriş
Otakoidlere Giriş
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
24
3. HAFTA
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
ENFEKSİYON HAST
14.30 - 15.20
ENFEKSİYON HAST
Demir Eksikliği Anemisi
Hemostaz
Dalak hastalıkları patolojisi l
Dalak hastalıkları patolojisi lI
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Toksoplazmoz
Türkiye’de görülen artropod kaynaklı enfeksiyonlar
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
Anemilere Genel Yaklaşım
Anemilere Genel Yaklaşım
Pansitopeni
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
14 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
Epiteliyal Tümörler
Dr. H. ERDEM
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
TIBBİ BİYOKİMYA
16.30 - 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Epitelyal Tümörler
Kanser Biyokimyası ve Paraproteinemiler
Kanser Biyokimyası ve Paraproteinemiler
Karında Kitleli Hastaya Yaklaşım
Lösemiler
Lösemiler
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
ÖĞLE
ARASI
Dr. A. BAYRAK
Dr. A. BAYRAK
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Karsinogenezis
Karsinogenezis
Karsinogenezis
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Splenomegali ve Lenfadenopatiye Yaklaşım
Histamin ve Antihistaminikler
Histamin ve Antihistaminikler
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
16.30 - 17.20
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Lenf Nodu Patolojisi
Lenf Nodu Patolojisi
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Pratik
Pratik
İmmünogenetik
İmmünogenetik
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. A. MİROĞLU
Dr. A. MİROĞLU
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
17 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
Serotonin, Agonist ve Antagonistleri
Serotonin, Agonist ve Antagonistleri
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
25
4. HAFTA
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ENFEKSİYON HAST
Lenfomalar
Lenfomalar
Lenfadenopati
Bartonelloz, Q ateşi
ÖĞLE
13.30 - 14.20
TIBBİ BİYOKİMYA
14.30 - 15.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. A A.YILDIRIM
ARASI
Kanser Biyokimyası ve Paraproteinemiler
Kanser Biyokimyası ve Paraproteinemiler
Dr. A. BAYRAK
Dr. A. BAYRAK
Viruslar ve laboratuvar tanısı
Viruslar ve laboratuvar tanısı
Genetik hastalıklar IV
Genetik hastalıklar V
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
21 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
Peptid Yapılı Otakoidler, Gaz Otokoidler
Dr. S. KUNAK
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Eikonozonoidler
Dr. S. KUNAK
Genetik Hastalıklar I
Genetik Hastalıklar II
Genetik Hastalıklar III
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ÖĞLE
ARASI
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
NSAİD
NSAİD
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Kan Grupları Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon
İlkeleri
Kanama Diyatezi
Hiperkoagulabilite
Dr. Y. KAYA
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
ARASI
Lenf Nodu Patolojisi
Dr. H. ERDEM
Lenf Nodu Patolojisi
Dr. H. ERDEM
Türkiye’de sık görülen zehirlenmeler
Farmakogenetik
Genetik hastalıklar VI
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. H. ERDEM
Genetik hastalıklar VII
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
24 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
TIBBİ BİYOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ BİYOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Hücre yaşlanması ve genetiği
Hücre yaşlanması ve genetiği
Dr. A. MİROĞLU
Dr. A. MİROĞLU
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
26
5. HAFTA
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Onkojenik virusler, Tümör immunolojisi
Onkojenik virusler, Tümör immunolojisi
Tümör Belirteçleri
Tümör Belirteçleri
ÖĞLE
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr.T. NOYAN
Dr.T. NOYAN
ARASI
Kemik iligi Patolojisi ve Lösemiler
Kemik iligi Patolojisi ve Lösemiler
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Pratik
Pratik
Farmakogenetik
Farmakogenetik
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. A. MİROĞLU
Dr. A. MİROĞLU
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
28 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
CUMHURİYET BAYRAMI
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
31 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM II. DERS KURULU
TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
27
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ III. DERS
KURULU
3 KASIM 2014 – 21 KASIM 2014
TOPLAM DERS DAĞILIMI (3 hafta/79 saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
FARMAKOLOJİİ
24
-
24
28
PATOLOJİ
13
4
17
20
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
5
-
5
6
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
8
8
9
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
22
-
22
26
TIBBI BİYOKİMYA
3
-
3
2
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
9
9
9
Toplam
75
79
100
4
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Yeliz ÇETİNKOL
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Semih KUNAK
28
1. HAFTA
3 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
ENFEKSİYON HAST
11.30 - 12.20
ENFEKSİYON HAST
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
Riketsiyalar ve infeksiyonlarının laboratuvar tanısı
Riketsiyalar ve infeksiyonlarının laboratuvar tanısı
Ateş patogenezi, klinik ateş tipleri
Ateş patogenezi, klinik ateş tipleri
ÖĞLE
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
ARASI
Kemoterapötiklere Giriş
Kemoterapötiklere Giriş
Balantidium coli
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. Ü. KARAMAN
Beta Laktam Antibiyotikler I Penisilinler
Beta Laktam Antibiyotikler I Penisilinler
Ateş I,II
Ateş I,II
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
16.30 - 17.20
4 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
ENFEKSİYON HAST
14.30 - 15.20
ENFEKSİYON HAST
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
16.30 - 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
ÖĞLE
5 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
ENFEKSİYON HAST
09.30 - 10.20
ENFEKSİYON HAST
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
ARASI
Enfeksiyon hastalıkları anamnez ve fizik muayene
Enfeksiyon hastalıkları laboratuar bulguları
Toxocara Türleri ve Parazitlikleri
Toxocara Türleri ve Parazitlikleri
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
Enfeksiyon hastalıklarında ayırıcı tanı
Enfeksiyon hastalıkları acilleri
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
Beta Laktam Antibiyotikler II Sefalosporinler
Beta Laktam Antibiyotikler II Sefalosporinler
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ÖĞLE
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
ARASI
Immün sistemi patolojisi I
Immün sistemi patolojisiII
Immün sistem pat III, Transplant reddi
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Makrolid Yapılı Antibiyotikler
Makrolid Yapılı Antibiyotikler
Klamidyalar ve infeksiyonlarının laboratuvar tanısı
Klamidyalar ve infeksiyonlarının laboratuvar tanısı
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
16.30 - 17.20
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Immün sistemi patolojisi IV
Immün sistem patolojisi V
Otoimmun Hastalıklar
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Enfeksiyon hast patolojisi
Enfeksiyon hast patolojisi
Döküntülü hastalıklar ve döküntülü hastaya yaklaşım
Döküntülü hastalıklar ve döküntülü hastaya yaklaşım
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
16.30 - 17.20
7 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
ENFEKSİYON HAST
11.30 - 12.20
ENFEKSİYON HAST
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
16.30 - 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
ÖĞLE
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
ARASI
Sülfonamidler
Aminoglikozidler
G. pulchurum, Trichostrongylus türleri
G. pulchurum, Trichostrongylus türleri
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
29
2. HAFTA
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
ENFEKSİYON HAST
14.30 - 15.20
ENFEKSİYON HAST
Antiamibik ve Antiprotozoal İlaçlar
Antihelmintik, Antimalaryal ve Ektoparazit İlaçlar
Antimikrobiyal ajanlar: Antibiyotikler ve etki
mekanizmaları
Antimikrobiyal ajanlar: Antibiyotikler ve etki
mekanizmaları
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
ARASI
Antimikrobiyallerin klinik kullanımı
Antimikrobiyallerin klinik kullanımı
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Sitokinler ve akut faz reaktanları
Sitokinler ve akut faz reaktanları
Sitokinler ve akut faz reaktanları
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr.T. BAYRAK
Dr.T. BAYRAK
Dr.T. BAYRAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
11 KASIM 2014 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.30 - 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
ENFEKSİYON HAST
14.30 - 15.20
ENFEKSİYON HAST
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
16.30 - 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
ÖĞLE
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
ENFEKSİYON HAST
09.30 - 10.20
ENFEKSİYON HAST
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
ARASI
Erişkin bağışıklama
Kemoprofilaksi
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
Vektörlerle bulaşan hastalıklar
Magot terapi
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Antifungal İlaçlar
Dar Spektrumlu Antistafilokoksik ve Antianaerobik
İlaçlar
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
Enfeksiyon hast patolojisi
Çocukluk çağı tümörleri
Çocukluk çağı tümörleri
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Tetrasiklinler ve Amfekinoller
İmmunomodülatörler
Özel konakta enfeksiyonlar
Özel konakta enfeksiyonlar
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
16.30 - 17.20
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
ENFEKSİYON HAST
11.30 - 12.20
ENFEKSİYON HAST
13.30 - 14.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
15.30 - 16.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
16.30 - 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
ÖĞLE
14 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
ENFEKSİYON HAST
14.30 - 15.20
ENFEKSİYON HAST
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
ARASI
Antimikrobiyal ajanlara direnç mekanizmaları
Antimikrobiyal ajanlara direnç mekanizmaları
Rhinosporidiasis, Onkoserciasis
Rhinosporidiasis, Onkoserciasis
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Ü. KARAMAN
Dr. Ü. KARAMAN
Amilodoz
İmmun Yetmezlik Hastalıkları, AİDS
İmmunomodülatörler
Antitüberküloz İlaçlar
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ÖĞLE
ARASI
A.tonsillofaranjit ve ARA
Viral ÜSYE, influenza
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
30
3. HAFTA
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
ENFEKSİYON HAST
11.30 - 12.20
ENFEKSİYON HAST
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Pratik
Pratik
Kardiyovasküler infeksiyonlar
Kardiyovasküler infeksiyonlar
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
ARASI
Antiviraller
Antiviraller
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Viral Döküntülü Hastalıklar I,II
Viral Döküntülü Hastalıklar I,II
Kemik ve eklem enfeksiyonları
Kemik ve eklem enfeksiyonları
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
18 KASIM 2014 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
ENFEKSİYON HAST
11.30 - 12.20
ENFEKSİYON HAST
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
ARASI
Florokinolonlar
Üriner Enfeksiyon İlaçları
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
Antimikrobik ilaçlar arası etkileşmeler ve
kombinasyonları
Antiseptikler ve Dezenfektanlar
Pratik
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
Pratik
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. H. ERDEM
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
21 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ III. DERS KURULU
TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
31
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU
24 KASIM 2014 – 26 ARALIK 2014
TOPLAM DERS DAĞILIMI (5 hafta/123 Saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
26
2
28
24
TIBBİ PATOLOJİ
22
4
26
22
9
-
9
8
20
-
20
17
2
2
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
GENEL CERRAHİ
2
ANESTEZİ
2
-
2
2
14
-
14
12
TIBBİ BİYOKİMYA
4
-
4
4
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI
6
-
6
5
RADYOLOJİ
3
3
2
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
2
2
2
116
100
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Toplam
111
6
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksel GÜNAYDIN
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Arzu Mukadder KORKMAZ
32
1. HAFTA
24 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
KARDİYOLOJİ
14.30 - 15.20
KARDİYOLOJİ
Otonom Sistem Farmakolojisine Giriş
Otonom Sistem Farmakolojisine Giriş
Tüberküloz ve Pnömoni patolojisi
Atelektazi ve ARDS
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Kardiak anamnez ve fizik muayene
Kardiak anamnez ve fizik muayene
Dr. Z. Y. GÜNAYDIN
Dr. Z. Y. GÜNAYDIN
Solunum Fizyolojisi
Solunum Sistemi Muayenesi
Kalp hastalıkları patolojisi
Kalp hastalıkları patolojisi
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
25 KASIM 2014 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
Kolinomimetik İlaçlar
Kolinomimetik İlaçlar
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Burun tıkanıklığı ve Epistaxis
Burun tıkanıklığı ve Epistaxis
Parasempatolitik İlaçlar
Parasempatolitik İlaçlar
Dr. H. KORKMAZ
Dr. H. KORKMAZ
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
KBB
KBB
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
KARDİYOLOJİ
14.30 - 15.20
KARDİYOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Elektrokardiyografi
Elektrokardiyografi
Dr. A. KAYA
Dr. A. KAYA
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
14.30 - 15.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Damar Hastalıkları
Damar Hastalıkları
Solunum sistemini tutan mikroorganizmalar ve
laboratuvar tanısı
Solunum sistemini tutan mikroorganizmalar ve
laboratuvar tanısı
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
ARASI
Göğüs Hastalıkları ve Kliniğin Tanımı
Solunum Sistemi Klinik Anatomisi
Dr. C.E. DAĞLI
Dr. C.E. DAĞLI
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
28 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
KARDİYOLOJİ
09.30 - 10.20
KARDİYOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
Hipertaniyon
Hipertaniyon
Sempatomimetik İlaçlar
Sempatomimetik İlaçlar
ÖĞLE
Dr. Z. Y. GÜNAYDIN
Dr. Z. Y. GÜNAYDIN
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
33
2. HAFTA
1ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
KARDİYOLOJİ
14.30 - 15.20
KARDİYOLOJİ
Kronik obstrüktif AC Hastaliklari
Kronik obstrüktif AC Hastaliklari
Kardiyak belirteçler
Kardiyak belirteçler
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr.T. NOYAN
Dr.T. NOYAN
ARASI
Koroner arter hastalığı
Koroner arter hastalığı
Dr. A. KAYA
Dr. A. KAYA
Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
Doğumsal Kalp Hastalıkları
Damar tümörleri
Vaskülitler
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
2 ARALIK 2014 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
Sempatolitik İlaçlar
Sempatolitik İlaçlar
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Anamnez ve Solunum Sistemi Semptomlarına
Yaklaşım
Anamnez ve Solunum Sistemi Semptomlarına
Yaklaşım
Parasempatomimetik İlaçlar
Parasempatomimetik İlaçlar
Dr. C.E. DAĞLI
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
3 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
09.30 - 10.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
Dr. C.E. DAĞLI
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
Üst Solunum Yolu ve Larinks Patolojisi
Üst Solunum Yolu ve Larinks Patolojisi
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Anesteziklerin dolaşım sistemine etkileri
Anestezi altında solunum
ÜSY Obstriksiyonları ve Trakeotomi
ÜSY Obstriksiyonları ve Trakeotomi
Dr. N. TAŞ
Dr. N. TAŞ
Dr. M. KORKMAZ
Dr. M. KORKMAZ
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
4 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
ANESTEZİ
09.30 - 10.20
ANESTEZİ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
KBB
KBB
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Pnömokonyozlar
Sarkoidoz ve Plevra Hastalıkları
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Nikotin, Diğer Gangliyon Stimüle Ediciler, Gangliyon
Bloke Ediciler
Antianjinal İlaçlar
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
5 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
13.30 - 14.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
14.30 - 15.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Dr. S. KUNAK
ARASI
Solumun Sisteminin Fizik Muayenesi
Solumun Sisteminin Fizik Muayenesi
Dr. C.E. DAĞLI
Dr. C.E. DAĞLI
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
34
3. HAFTA
8ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
KARDİYOLOJİ
11.30 - 12.20
KARDİYOLOJİ
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Antihipertansifler
Antihipertansifler
Koroner arter hastalığı
Koroner arter hastalığı
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. A. KAYA
Dr. A. KAYA
ARASI
Akciğer Tümörleri
Akciğer Tümörleri
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Elektrokardiyografi
Akut Romatizmal Ateş
Mediasten patolojileri
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
DR. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
9 ARALIK 2014 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
ÖĞLE
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ARASI
Antihipertansifler
Antiaritmikler
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA (DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ)
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
Akciğer hastalıkları
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
14.30 - 15.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Akciğer hastalıkları
Kalp Yetmezliği Tedavisi
Periferik Vazodilatörler
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
Solunum Fonksiyon Testleri
Solunum Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
Dr. C.E. DAĞLI
Dr. C.E. DAĞLI
Kalp yetersizliği
Kalp yetersizliği
Kalp yetersizliği
Dr. Z. Y. GÜNAYDIN
Dr. Z. Y. GÜNAYDIN
Dr. Z. Y. GÜNAYDIN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
KARDİYOLOJİ
10.30 - 11.20
KARDİYOLOJİ
11.30 - 12.20
KARDİYOLOJİ
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Kalp hastalıkları patolojisi
Kalp hastalıkları patolojisi
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Larinks ve Ses Hastalıkları
Larinks ve Ses Hastalıkları
Dr. C.E. DAĞLI
Dr. C.E. DAĞLI
Dr. M. KORKMAZ
Dr. M. KORKMAZ
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
12 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
09.30 - 10.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
KBB
KBB
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
35
4. HAFTA
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
KARDİYOLOJİ
14.30 - 15.20
KARDİYOLOJİ
15.30 - 16.20
KARDİYOLOJİ
Pratik
Pratik
Hipolipidemikler
Oksijen Tedavisi ve Diğer Solunum Gazları
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
Kalp kapak hastalıklarının Etypatogenezi ve Tanısı
Kalp kapak hastalıklarının Etypatogenezi ve Tanısı
Kalbin infektif hastalıkları
Dr. A. KAYA
Dr. A. KAYA
Dr. A. KAYA
Pnömoni I,II
Pnömoni I,II
Tüberküloz Tanı ve Tedavisi
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
16.30 - 17.20
16 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
14.30 - 15.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
ÖĞLE
ARASI
Akciğerin Enfektif Hastalarına yaklaşım
Akciğerin Enfektif Hastalarına yaklaşım
Dr. C.E. DAĞLI
Dr. C.E. DAĞLI
Anemi tanısında kullanılan testler
Anemi tanısında kullanılan testler
Solunum Sistemi Radyolojisi
Solunum Sistemi Radyolojisi
Dr. S.N. AYYILDIZ
Dr. S.N. AYYILDIZ
Dr. H. NAZAROĞLU
Dr. H. NAZAROĞLU
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
09.30 - 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.30 - 11.20
RADYOLOJİ
11.30 - 12.20
RADYOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
18 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
KARDİYOLOJİ
10.30 - 11.20
KARDİYOLOJİ
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
14.30 - 15.20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
09.30 - 10.20
Aritmiler
Senkoplu Hastaya yaklaşım
Antitüsif ve Ekspektoranlar
Antitüsif ve Ekspektoranlar
ÖĞLE
Dr. Z. Y. GÜNAYDIN
Dr. Z. Y. GÜNAYDIN
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
Pratik
Pratik
Dr. C.E. DAĞLI
Dr. C.E. DAĞLI
Şok ve tipleri
Periferik Damar Hastalıkları
Perikart hastalıkları
Büyük arterler ve periferik damar hastalıkları
Dr. K. BİLGEN
Dr. K. BİLGEN
Dr. A. KAYA
Dr. A. KAYA
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
19 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20
GENEL CERRAHİ
09.30 - 10.20
GENEL CERRAHİ
10.30 - 11.20
KARDİYOLOJİ
11.30 - 12.20
KARDİYOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
Bronkodilatatör İlaçlar
Bronkodilatatör İlaçlar
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
36
5. HAFTA
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
10.30 - 11.20
RADYOLOJİ
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
Dolaşım sistemi radyolojisi
Pratik
Pratik
ÖĞLE
Dr. H. NAZAROĞLU
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Pratik
Pratik
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
23 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
24 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
26 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU
TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
37
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM V. DERS KURULU
5 OCAK 2015 – 30 OCAK 2015
TOPLAM DERS DAĞILIMI (4 Hafta/93 Saat)
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
FARMAKOLOJİİ
10
-
10
13
PATOLOJİ
21
8
29
38
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
7
-
7
10
GENEL CERRAHİ
6
4
10
13
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
2
-
2
3
İÇ HASTALIKLARI
11
-
11
14
RADYOLOJİ
4
-
4
5
TIBBİ BİYOKİMYA
3
-
3
4
Toplam
64
12
76
100
Dersin Adı
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Sevil IŞIK
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZDEMİR
38
1. HAFTA
29 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Karaciğer fonksiyon testlerinin klinik yorumu
Karaciğer fonksiyon testlerinin klinik yorumu
ÖĞLE
13.30 - 14.20
GENEL CERRAHİ
14.30 - 15.20
GENEL CERRAHİ
Dr. T. NOYAN
Dr. T. NOYAN
ARASI
Sıvı elektrolit Dengesi Bozuklukları
GIS Tümör Cerrahisi
Dr. S. IŞIK
Batın Muayenesi
Gastroözofageal Reflü
Oral Kavite Hastalikları
Oral Kavite Hastalikları
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. S. IŞIK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
30 ARALIK 2014 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Özefagus Hastaliklari
Tükrük Bezi Tümörleri
Gastrointestinal Sistem Hastalıklarına Yaklaşım
Özefagus Hastalıkları
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. Ö. ÖZDEMİR
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
31 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
RADYOLOJİ
14.30 - 15.20
RADYOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
GİS Radyolojisi
GİS Radyolojik inceleme yöntemleri
Dr. A.B.KURT
Dr. A.B.KURT
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
1 OCAK 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YILBAŞI TATİLİ
2 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
Mide hastalıkları
Mide hastalıkları
Karaciğer, Safra Yolları ve Sindirim İlaçları
Karaciğer, Safra Yolları ve Sindirim İlaçları
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
39
2. HAFTA
5 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Gastritler ve Peptik Ulkus
Malabsorbsiyon (ince barsahastalıkları)
İnflematuar Barsak Hastalıkları
ÖĞLE
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
ARASI
Alkol metabolizması ve metabolik etkileri
Dr. A. BAYRAK
Konstipasyon
Kusmaya Yaklaşım
İnce Barsak
İnce Barsak
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
6 OCAK 2015 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
GENEL CERRAHİ
14.30 - 15.20
GENEL CERRAHİ
ÖĞLE
ARASI
Mekanik Bilier Obstriksyonlar
Mekanik Bilier Obstriksyonlar
Dr. S. IŞIK
Dr. S. IŞIK
GİS patolojilerinde diğer ileri inceleme yöntemleri,
endikasyonlar, kontrendikasyonlar
Radyolojik algoritma, akut batın
Kalın Barsak hastalıkları
Kalın Barsak hastalıkları
Dr. A.B.KURT
KC Patolojisi
KC Patolojisi
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Antidiyareikler, Laksatif ve Purgatifler
Antidiyareikler, Laksatif ve Purgatifler
Irrıtable Barsak Sendromu
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. Ö. ÖZDEMİR
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
7 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
RADYOLOJİ
09.30 - 10.20
RADYOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Dr. A.B.KURT
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
8 OCAK 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
KC Tümörleri Karaciğer
KC Tümörleri Karaciğer
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Karın Travmalarına Yaklaşım
Akut Karın
Dr. S. IŞIK
Dr. S. IŞIK
Dr. Y. ÇETİNKOL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
9 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20
GENEL CERRAHİ
09.30 - 10.20
GENEL CERRAHİ
10.30 - 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Solunum sistemini tutan mikroorganizmalar ve
laboratuvar tanısı
Solunum sistemini tutan mikroorganizmalar ve
laboratuvar tanısı
ÖĞLE
Dr. Y. ÇETİNKOL
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
40
3. HAFTA
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
Gastrointestinal sistem kanamaları
Emetik ve antiemetikler
Sindirim Sistemini Etkileyen Diğer İlaçlar
ÖĞLE
Dr. Y. KAYA
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
Dr. H. ERDEM
Siroz
Pratik
Pratik
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
16.30 - 17.20
13 OCAK 2015 SALI
08.30 - 09.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Süt Çocuğu Beslenmesi
Çocukluk Çağı Akut Gastroenteritleri
Viral Hepatitler ve Korunma
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
ARASI
Safra Kesesi ve Safra
Dr. H. ERDEM
Yolları Patolojisi I
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
GENEL CERRAHİ
09.30 - 10.20
GENEL CERRAHİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
İÇ HASTALIKLARI
14.30 - 15.20
İÇ HASTALIKLARI
Gastrointestinal Sistem Anamnez, Fizik Muayene
(pratik)
Dr. S. IŞIK
Gastrointestinal Sistem Anamnez, Fizik Muayene
(pratik)
Karaciğer tümörleri
Karaciğer tümörleri
Dr. S. IŞIK
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Karaciğer Hastalarına Yaklaşım
Siroz
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. Ö. ÖZDEMİR
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
15 OCAK 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
Bilurubin Metabolizması Bozuklukları
Pratik
Pratik
Dr. Y. KAYA
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
16 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
Periton Hastalıkları
Ekzokrin Pankreas
Hastaliklari
ÖĞLE
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
41
4. HAFTA
19 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
GENEL CERRAHİ
11.30 - 12.20
GENEL CERRAHİ
Yoğun Bakım Uygulamaları (pratik)
Dr.S. IŞIK
GIS Endoskopik Uygulamalar (pratik)
Dr.S. IŞIK
ÖĞLE
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ARASI
Pratik
Pratik
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Vitaminler
Vitaminler
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
20 OCAK 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Pratik
Pratik
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
21 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
ÖĞLE
ARASI
22 OCAK 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
23 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM V. DERS KURULU
TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
42
26 OCAK-06 ŞUBAT 2015 DÖNEM İÇİ YARIYIL TATİLİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
ENDOKRİN SİSTEM VI. DERS KURULU
09 ŞUBAT 2015 - 27 ŞUBAT 2015
TOPLAM DERS DAĞILIMI (3 hafta/74 saat)
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
15
-
15
22
TIBBİ PATOLOJİ
10
4
14
21
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
7
-
7
10
GENEL CERRAHİ
4
-
4
6
İÇ HASTALIKLARI
12
-
12
18
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
10
-
10
15
TIBBİ BİYOKİMYA
2
2
3
RADYOLOJİ
3
-
3
5
Toplam
63
4
67
100
Dersin Adı
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Köksal BİLGEN
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Emine YURDAKUL ERTÜRK
43
1. HAFTA
09 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Noroendokrin sistem ve hipofiz
Adenohipofiz hastalıkarı
ÖĞLE
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. Ö. ÖZDEMİR
ARASI
Endokrin Sistem İlaçlarına Giriş
Endokrin Sistem İlaçlarına Giriş
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
10 ŞUBAT 2015 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
GENEL CERRAHİ
14.30 - 15.20
GENEL CERRAHİ
Normal Büyüme
Diabetes Mellitus
Hipofiz- hipotalamus hastaliklari
Hipofiz- hipotalamus hastaliklari
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Meme Hast Anamnez, Fizik Muayene
Bening Meme Hastalıkları ve Meme Kanseri
Dr. K. BİLGEN
Dr. K. BİLGEN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
11 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları
Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları
Hipotiroidi
Hipotiroidi
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. Ö. ÖZDEMİR
ARASI
Endokrin Pankreas, DM
Endokrin Pankreas, DM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
12 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Hipoglisemiye Yaklaşım I,II
Hipoglisemiye Yaklaşım I,II
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
ARASI
Diabetes Mellitus Tedavisi
Diabetes Mellitus Tedavisi
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
13 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Tiroiditler
Hormon analiz prensipleri
Hormon analiz prensipleri
ÖĞLE
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. S.N. AYYILDIZ
Dr. S.N. AYYILDIZ
ARASI
Fetal-maternal-plesantal ünite
Gametogenez, fertilizasyon
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
44
2. HAFTA
16 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Adrenal Bez Hipo ve Hiperfonksiyonu
Kemik metabolizması ve Paratıroıd hormon bozuklukları
ÖĞLE
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
ARASI
Seksüel gelişme bozuklukları
Puberte ve bozuklukları
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
17 ŞUBAT 2015 SALI
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Östrojenler ve Projestinler
Östrojenler ve Projestinler
Çocukluk Döneminde Guatr
Hipotiroidi
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
ARASI
Adrenal bez Patolojisi
Adrenal bez Patolojisi
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
18 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Obezite ve metabolik sendrom
Endokrin Pankreas
Endokrin Pankreas
ÖĞLE
Dr. Y. KAYA
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Amenore
Menopoz
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
19 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
KADIN DOĞUM
11.30 - 12.20
KADIN DOĞUM
13.30 - 14.20
RADYOLOJİ
14.30 - 15.20
RADYOLOJİ
Tiroid – Paratiroid Patolojisi
Tiroid – Paratiroid Patolojisi
Gebelik ve diabet
Hiperandrojenizm
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
ARASI
Hipofiz Hastalıklarında Görüntüleme
Sürrenal Hastalıklarında Görüntüleme
Dr. H. NAZAROĞLU
Dr. H. NAZAROĞLU
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
20 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
GENEL CERRAHİ
11.30 - 12.20
GENEL CERRAHİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
15.30 - 16.20
FARMAKOLOJI
Troid Hastalıklarında Anamnez
Troid Nodüllerine Yaklaşım
ÖĞLE
Dr. K. BİLGEN
Dr. K. BİLGEN
ARASI
Oral Kontraseptifler
Androjen ve Anabolik Steroidleri
D Vitamini ve Kalsiyotropik İlaçlar
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
16.30 - 17.20
45
3. HAFTA
23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
RADYOLOJİ
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
15.30 - 16.20
FARMAKOLOJI
Pratik
Pratik
DM tanısı ve etyapatogenezi
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. Ö. ÖZDEMİR
ARASI
Tiroid – paratiroid, over ve testis hastalıklarında
görüntüleme
Kortikosteroidler, Antagonistleri ve ACTH
Kortikosteroidler, Antagonistleri ve ACTH
Dr. H. NAZAROĞLU
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
16.30 - 17.20
24 ŞUBAT 2015 SALI
08.30 - 09.20
İÇ HASTALIKLARI
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Gonadal Hastalıklara Yaklaşım
DM kliniği ve komplikasyonları
DM kliniği ve komplikasyonları
Raşitizm
ÖĞLE
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
Dr. E.Y. ERTÜRK
ARASI
Menstrüel döngü fizyolojisi ve anomalileri
Kontrasepsiyon
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
25 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
Pratik
Pratik
Tiroid ve Antitiroid İlaçlar
Tiroid ve Antitiroid İlaçlar
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
26 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
27 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
ENDOKRİN SİSTEM VI. DERS KURULU
TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
46
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
20134 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
ÜROGENİTAL SİSTEM VII.DERS KURULU
02 MART 2015 – 27 MART 2015
TOPLAM DERS DAĞILIMI (4 Hafta/110 Saat)
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
TIBBİ FARMAKOLOJİ
7
-
7
7
TIBBİ PATOLOJİ
24
4
28
26
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
8
-
8
8
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2
-
2
2
ÜROLOJİ
20
-
20
19
İÇ HASTALIKLARI
10
-
10
10
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
21
-
21
19
TIBBİ BİYOKİMYA
2
2
2
GENEL CERRAHİSİ
2
2
2
RADYOLOJİ
3
-
3
3
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
2
-
2
2
101
4
105
100
Dersin Adı
Toplam
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Erdal BENLİ
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Ali Bekir KURT
47
1. HAFTA
02 MART 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
Böbrek konj anoma
Glomerüler hastaliklar
Böbrek hastalarına yaklaşım
Renal Hemodinami ve İdrar Oluşumu
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
İÇ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
Gebelik öncesi muayene, gebelik tanısı
Dr. H. GÜREL
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Gebe hastaya yaklaşım, kavramlar, anamnez
Dr. H. GÜREL
ÖĞLE
Dr. Y. KAYA
Dr. Y. KAYA
ARASI
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
03 MART 2015 SALI
08.30 - 09.20
İÇ HASTALIKLARI
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
ÜROLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
15.30 - 16.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Asit Baz Dengesi
Sıvı Elektrolit Dengesi
Böbrekler ve Asit- Baz Dengesi I,II
Böbrekler ve Asit- Baz Dengesi I,II
ÖĞLE
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. Y. KAYA
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
ARASI
Ürolojik semptomlar, Anamnez ve fizik muayene
İntrauterin enfeksiyonlar ve laboratuvar tanısı
İntrauterin enfeksiyonlar ve laboratuvar tanısı
Dr . A. ÇIRAKOĞLU
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
16.30 - 17.20
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Glomerüler hastaliklar
Glomerülonefritler I
Glomerülonefritler II
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
DR. H. ERDEM
ARASI
Yüksek riskli gebelikler ve fetal iyilik hali testleri
Doğum fizyolojisi ve normal doğum
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
Tubulointerstisyel hastaliklar
Tubulointerstisyel hastaliklar
Gebelik biyokimyası
Gebelik biyokimyası
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. T. NOYAN
Dr. T. NOYAN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
05 MART 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
ÜROLOJİ
14.30 - 15.20
ÜROLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Ürogenital enstrümantasyon ve endoskopik muayene
Ürogenital sistemin konjenital hastalıkları
Dr . E. BENLİ
Diüretikler
Diüretikler
Böbrek vasküler lezyonlar ve transplantasyon patolojisi
Böbrek vasküler lezyonlar ve transplantasyon patolojisi
Dr. S. KUNAK
Dr . E. BENLİ
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
06 MART 2015 CUMA
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
Distoziler, prezentasyon anomalileri ve operatif doğum
Dr. H. GÜREL
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Gebelikte hipertansif hastalıklar
Dr. H. GÜREL
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
48
2. HAFTA
9 MART 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
İÇ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
RADYOLOJİ
13.30 - 14.20
ÜROLOJİ
14.30 - 15.20
ÜROLOJİ
Glomerüler Hastalıklar
Glomerüler Hastalıklar
Ürogenital sistem radyolojisi
ÖĞLE
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. A.B. KURT
ARASI
Üriner sistemin obstrüksiyonu
Vezikoüreteral reflü
Dr . A. AYYILDIZ
Dr . A. AYYILDIZ
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
10 MART 2015 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
13.30 - 14.20
GENEL CERRAHİ
14.30 - 15.20
GENEL CERRAHİ
Üriner Sistem Enfeksiyonları I,II
Üriner Sistem Enfeksiyonları I,II
Sıvı ve Elektrolit Tedavisi
Sıvı ve Elektrolit Tedavisi
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
İnguinal Herniler
Asit- Baz Dengesi ve Bozuklukları
Dr. K. BİLGEN
Dr. K. BİLGEN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
11 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
ÜROLOJİ
11.30 - 12.20
ÜROLOJİ
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Tubulointersitisyel Hastalıklar
Taş hastalığı
Dr. Y. KAYA
Ürogenital acil travmalar
Dr . E. BENLİ
ÖĞLE
Dr . E. BENLİ
ARASI
Preterm doğum ve membranların erken açılması
Çoğul gebelikler
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
12 MART 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
ÜROLOJİ
09.30 - 10.20
ÜROLOJİ
10.30 - 11.20
ENFEKSİYON HAST
11.30 - 12.20
ENFEKSİYON HAST
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
Ürogenital tümörler 1
Ürogenital tümörler 2
Üriner sistem infeksiyonları
Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar
ÖĞLE
Dr . A. AYYILDIZ
Dr . A. AYYILDIZ
Dr. A A.YILDIRIM
Dr. A A.YILDIRIM
ARASI
Böbrek tümörleri
Böbrek tümörleri
Plasenta hs
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
16.30 - 17.20
13 MART 2015 CUMA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
ÜROLOJİ
11.30 - 12.20
ÜROLOJİ
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Testis hastaliklari ve Tümörleri I
Testis hastaliklari ve Tümörleri II
Erkek genital sistem hastalıkları
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr . A. ÇIRAKOĞLU
Cinsel işlev bozukluğu
Dr . A. ÇIRAKOĞLU
ÖĞLE
ARASI
Erken ve geç gebelik kanamaları
Postpartum kanamalar
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
49
3. HAFTA
16 MART 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÜROLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Being prostat hiperplazisi
Prostat hastaliklari
Benign prostat hiperplazisi
ÖĞLE
Dr . A. AYYILDIZ
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Prenatal tanı ve genetik danışma
Puerperium
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
17 MART 2015 SALI
08.30 - 09.20
İÇ HASTALIKLARI
09.30 - 10.20
ÜROLOJİ
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
Kronik Böbrek Yetmezliği
Erkekte infertilite
Nefrotik Sendrom
Hematürili Hastaya Yaklaşım
ÖĞLE
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr . A. ÇIRAKOĞLU
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
ARASI
Jinekolojik anamnez, muayene ve temel anatomi
Pelvik relaksasyon ve üriner inkontinans
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
18 MART 2015 ÇARŞAMBA - ( ÇANAKKALE ZAFERİ ve ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ )
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
Asit-Baz Dengesizliklerinde Kullanılan İlaçlar
Dr. S. KUNAK
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
Dr. S. KUNAK
11.30 - 12.20
ÜROLOJİ
Asit-Baz Dengesizliklerinde Kullanılan İlaçlar
İdrar kaçırma
ÖĞLE
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
Dr . E. BENLİ
ARASI
PIN ve prostat kanseri
Mesane tümörleri
Meme hastaliklari
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
16.30 - 17.20
19 MART 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
KADIN DOĞUM
11.30 - 12.20
KADIN DOĞUM
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
Akut Böbrek Yetmezliği
Pelvik enfeksiyonla, cinsel yolla bulaşan
Anormal uterin kanamalar
ÖĞLE
Dr. Y. KAYA
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
ARASI
Meme hastaliklari
Uterus hastaliklari ve Patolojisi
Uterus hastaliklari ve patolojisi
Dr. H. ERDEM
Ürogenital sistem inceleme yöntemleri-1
Ürogenital sistem inceleme yöntemleri-2
Nörojen mesane
Böbreküstü bezi hastalıkları
Dr. A.B. KURT
Dr. A.B. KURT
Dr . E. BENLİ
Dr . E. BENLİ
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
16.30 - 17.20
20 MART 2015 CUMA
08.30 - 09.20
RADYOLOJİ
09.30 - 10.20
RADYOLOJİ
10.30 - 11.20
ÜROLOJİ
11.30 - 12.20
ÜROLOJİ
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
ÖĞLE
ARASI
Over tümörleri
Over tümörleri ve tuba uterina patolojisi
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
50
4. HAFTA
23 MART 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
KADIN DOĞUM
11.30 - 12.20
KADIN DOĞUM
13.30 - 14.20
ÜROLOJİ
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Böbrek ve endokrin sistem
Pelvik ağrılar
Ektopik gebelik
ÖĞLE
Dr. Ö. ÖZDEMİR
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
ARASI
Kronik pelvik ağrı sendromu
Üriner Antiseptikler
Dr . A. ÇIRAKOĞLU
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
24 MART 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÜROLOJİ
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
KADIN DOĞUM
14.30 - 15.20
KADIN DOĞUM
15.30 - 16.20
KADIN DOĞUM
Sünnet
Akut Poststreptoksik Glomerulonefrit
Akut Böbrek Yetmezliği
ÖĞLE
Dr . A. AYYILDIZ
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
ARASI
Endometriozis
İnfertilitede tanı ve tedavi yaklaşımları
İnfertilitede tanı ve tedavi yaklaşımları
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
Dr. H. GÜREL
16.30 - 17.20
25 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
ÜROLOJİ
09.30 - 10.20
ÜROLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Aşırı aktif mesane
Tümör belirleyicileri
Pratik
Pratik
ÖĞLE
Dr . A. ÇIRAKOĞLU
Dr . A. ÇIRAKOĞLU
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Pratik
Pratik
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
26 MART 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
27 MART 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
ÜROGENİTAL SİSTEM VII.DERS KURULU
TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
51
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III
NÖROLOJİK BİLİMLER, PSİKİYATRİ VE KAS İSKELET SİSTEMİ VIII.DERS
KURULU
30 MART 2015 – 01 MAYIS 2015
TOPLAM DERS DAĞILIMI (5 Hafta/135 saat)
Dersin Adı
TIBBİ FARMAKOLOJİİ
TIBBİ PATOLOJİ
KULAK-BURUN-BOĞAZ
FTR
PSİKİYATRİ
NÖROLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANESTEZİ
ORTOPEDİ
GÖZ HASTALIKLARI
RADYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
NÖROŞİRURJİ
Toplam
Teorik
Pratik
Toplam
Soru Sayısı
20
16
3
12
12
17
8
2
10
4
3
2
2
3
9
123
2
4
22
20
3
12
12
17
8
2
10
4
3
2
2
3
9
129
17
16
2
9
9
13
6
2
8
3
2
2
2
2
7
100
6
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Doç. Dr. Hasan Serdar IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Özgür YAĞAN
52
1. HAFTA
30 MART 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
NÖROLOJİ
11.30 - 12.20
NÖROLOJİ
13.30 - 14.20
ORTOPEDI
14.30 - 15.20
ORTOPEDI
SSS İlaçlarına Giriş
SSS İlaçlarına Giriş
Nörolojik muayene
Nörolojik muayene
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. T. A. ÖZCAN
Dr. T. A. ÖZCAN
ARASI
Ortopedi ve Travmatolojiye giriş
Ortopedi ve Travmatolojiye giriş
Dr. H. ÖZCAN
Dr. H. ÖZCAN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
31 MART 2015 SALI
ÇOCUK HASTALIKLARI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
ORTOPEDI
11.30 - 12.20
ORTOPEDI
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Nörolojik Muayene I,II
Nörolojik Muayene I,II
Ortopedi ve Travmatolojiye giriş
Kırığın komplikasyonları ve kırık iyileşmesi
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. H. ÖZCAN
Dr. H. ÖZCAN
ARASI
Nöroleptikler
Nöroleptikler
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Antiepileptikler
Dr. S. KUNAK
Antiepileptikler
Semiyoloji
Semiyoloji
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
01 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
PSİKİYATRİ
11.30 - 12.20
PSİKİYATRİ
13.30 - 14.20
ENFEKSİYON HAST
14.30 - 15.20
ENFEKSİYON HAST
15.30 - 16.20
NÖROŞIRURJI
ÖĞLE
Dr. E.Y. DEMİR
Dr. E.Y. DEMİR
ARASI
Tetanoz
Ensefalomiyelitler
Nöroşirürji’ye Giriş
Dr. AA. YILDIRIM
Dr. AA. YILDIRIM
Dr. H.S. IŞIK
16.30 - 17.20
02 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
NÖROLOJİ
NÖROŞIRURJI
Kranial sinirler
Motor ve duyu sistemi
Disk Hernileri
Dr. T. A. ÖZCAN
Dr. T. A. ÖZCAN
Dr. H.S. IŞIK
11.30 - 12.20
NÖROŞIRURJI
İntrakranial tümörler
Dr. H.S. IŞIK
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
Santral Kas Gevşeticiler
Dr. S. KUNAK
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
16.30 - 17.20
PATOLOJİ
Parkinson Tedavisi
SSS Enfeksiyonlari
SSS Enfeksiyonlari
Kokteovestibuler Sistem Hastalıklarına Giriş
Dr. M KORKMAZ
Kokteovestibuler Sistem Hastalıklarına Giriş
Deri Hastalıklarına giriş
Göz patolojisi
Dr. M KORKMAZ
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
09.30 - 10.20
NÖROLOJİ
10.30 - 11.20
ÖĞLE
03 NİSAN 2015 CUMA
08.30 - 09.20
KBB
09.30 - 10.20
KBB
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
15.30 - 16.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
ARASI
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Alzheimer ve Huntington Tedavisi
Alkol
Narkotik Analjezikler
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
16.30 - 17.20
53
2. HAFTA
6 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
ORTOPEDI
09.30 - 10.20
ORTOPEDI
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
15.30 - 16.20
FARMAKOLOJI
Çıkıklar ve komplikasyonları
Dr. Y. GÜZEL
Pelvis ve omurga yaralanmaları
Romatoid artrit , Gout hastalıkları
SSS Damar Hastaliklari Patolojisi
Dr. Y. GÜZEL
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
ARASI
Narkotik Analjezikler
SSS Stimulanları
Antidepresanlar
Dr. S. KUNAK
Kafa travmaları
Dr. H.S. IŞIK
Kafa travmaları
Mental Motor Gelişim
Nöbetle Gelen Hastaya Yaklaşım
Dr. H.S. IŞIK
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
16.30 - 17.20
7 NİSAN 2015 SALI
08.30 - 09.20
NÖROŞIRURJI
09.30 - 10.20
NÖROŞIRURJI
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
TIBBI BİYOKİMYA
14.30 - 15.20
TIBBI BİYOKİMYA
15.30 - 16.20
KBB
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
ARASI
Kemik yapım ve yıkım belirteçleri
Kemik yapım ve yıkım belirteçleri
Faysal Sinir Hastalıkları
Dr. S.N. AYYILDIZ
Dr. S.N. AYYILDIZ
Dr. M KORKMAZ
16.30 - 17.20
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
NÖROLOJİ
10.30 - 11.20
NÖROLOJİ
11.30 - 12.20
NÖROLOJİ
13.30 - 14.20
PSİKİYATRİ
14.30 - 15.20
PSİKİYATRİ
Dr. T. A. ÖZCAN
Dr. T. A. ÖZCAN
Dr. T. A. ÖZCAN
Afazi, Apraksi, Agnozi
Periferik sinir sistemi
Periferik sinir sistemi
ÖĞLE
ARASI
Şizofreni ve Sanrılı Bozukluklar
Şizofreni ve Sanrılı Bozukluklar
Dr. E.Y. DEMİR
Dr. E.Y. DEMİR
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
SSS Damar Hastaliklari Patolojisi
Iskelet Sistemi Hastaliklari
Iskelet Sistemi Hastaliklari
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
14.30 - 15.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
DR. H. ERDEM
ARASI
Santral sinir sistemini tutan mikroorganizmalar ve
laboratuvar tanısı
Santral sinir sistemini tutan mikroorganizmalar ve
laboratuvar tanısı
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
10 NİSAN 2015 CUMA
08.30 - 09.20
NÖROŞIRURJI
09.30 - 10.20
NÖROŞIRURJI
10.30 - 11.20
NÖROLOJİ
11.30 - 12.20
NÖROLOJİ
13.30 - 14.20
PSİKİYATRİ
14.30 - 15.20
PSİKİYATRİ
Omurga travmaları
Dr. H.S. IŞIK
Kafa içi basınç artışı sendromu
Serebral loblar ve serebellum
Komalı hastaya yaklaşım
Dr. H.S. IŞIK
ÖĞLE
Duygulanım Bozuklukları
Duygulanım Bozuklukları
Dr. T. A. ÖZCAN
Dr. T. A. ÖZCAN
ARASI
Dr. E.Y. DEMİR
Dr. E.Y. DEMİR
54
3. HAFTA
13 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
NÖROLOJİ
10.30 - 11.20
NÖROLOJİ
11.30 - 12.20
NÖROLOJİ
13.30 - 14.20
ORTOPEDI
14.30 - 15.20
ORTOPEDI
Baş ağrıları ve migren
Serebrovasküler Hastalıklar
Serebrovasküler Hastalıklar
ÖĞLE
Dr. F.F. ÖZER
Dr. F.F. ÖZER
Dr. F.F. ÖZER
ARASI
El veel bileği yaralanmaları ve hastalıları
Ekstremite, omurga, pelvis yaralanmaları
Dr. H. ÖZCAN
Dr. H. ÖZCAN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
14 NİSAN 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ENFEKSİYON HAST
10.30 - 11.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
Beyin apsesi
Febril Konvülziyon
Akut Bilinç Değişikliği, Koma
ÖĞLE
Dr. AA. YILDIRIM
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
ARASI
Demiyelinizan Hastalıklar Patolojisi
Kas hastaliklari
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Kas hastaliklari
Dr. H. ERDEM
16.30 - 17.20
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJI
10.30 - 11.20
NÖROLOJİ
11.30 - 12.20
NÖROLOJİ
13.30 - 14.20
PSİKİYATRİ
14.30 - 15.20
PSİKİYATRİ
Antidepresanlar
Genel Anestezikler
Epilepsi ve antiepileptik ilaçlar
Ekstrapiramidal hastalıklar
ÖĞLE
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Dr. F.F. ÖZER
Dr. F.F. ÖZER
ARASI
Nevrotik, Stresle İlgili ve Somatoform Bozukluklar
Nevrotik, Stresle İlgili ve Somatoform Bozukluklar
Dr. E.Y. DEMİR
Dr. E.Y. DEMİR
Nörolojik Sistem radyolojisi, merkezi sinir sistemi
radyolojisi
Omurga ve omurilik radyolojisi, Periferik sinir radyolojisi
Lokal Anestezikler
Hipnotik Sedatifler
Dr. A. HAKTANIR
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
RADYOLOJİ
09.30 - 10.20
RADYOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJI
ÖĞLE
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Dr. A. HAKTANIR
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
ARASI
Yumusak doku Tümörleri
Yumusak doku Tümörleri
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
17 NİSAN 2015 CUMA
08.30 - 09.20
PSİKİYATRİ
09.30 - 10.20
PSİKİYATRİ
10.30 - 11.20
GÖZ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
GÖZ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
FARMAKOLOJI
14.30 - 15.20
FARMAKOLOJI
Nevrotik, Stresle İlgili ve Somatoform Bozukluklar
Nevrotik, Stresle İlgili ve Somatoform Bozukluklar
Pupilla reaksiyonları, afferent ve efferent yol lezyonları
Papilla ödemi ve optik sinir hastalıkları
ÖĞLE
Hipnotik Sedatifler
İlaç Suistimali
Dr. E.Y. DEMİR
Dr. E.Y. DEMİR
Dr. R.H. KARAKAHYA
Dr. R.H. KARAKAHYA
ARASI
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
55
4. HAFTA
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
FTR
09.30 - 10.20
FTR
10.30 - 11.20
NÖROLOJİ
11.30 - 12.20
NÖROLOJİ
13.30 - 14.20
ORTOPEDI
14.30 - 15.20
ORTOPEDI
Dr. R. GÜNAYDIN
Dr. R. GÜNAYDIN
Dr. F.F. ÖZER
Dr. F.F. ÖZER
Kas-iskelet sistemi muayenesi
Kas-iskelet sistemi muayenesi
Ekstrapiramidal hastalıklar
Demyelizan hastalıklar ve MS
ÖĞLE
ARASI
Spor yaralanmaları
Temel pediatrik ortopedi
Dr. Y. GÜZEL
Dr. Y. GÜZEL
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
21 NİSAN 2015 SALI
08.30 - 09.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
09.30 - 10.20
ÇOCUK HASTALIKLARI
10.30 - 11.20
FTR
11.30 - 12.20
FTR
13.30 - 14.20
FTR
14.30 - 15.20
FTR
15.30 - 16.20
FARMAKOLOJI
16.30 - 17.20
FARMAKOLOJI
Kas-Ekstremite ve İskelet Sistemi Muayenesi
Eklem Ağrısı
Monoartritlere yaklaşım
Poliartritlere yaklaşım
ÖĞLE
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. E.Y. ERTÜRK
Dr. R. GÜNAYDIN
Dr. R. GÜNAYDIN
ARASI
Bel ağrılarına yaklaşım
Boyun ağrılarına yaklaşım
Pratik
Pratik
Dr. R. GÜNAYDIN
Dr. R. GÜNAYDIN
Dr. S. KUNAK
Dr. S. KUNAK
Kas iskelet sistemi radyolojisi
Otoimmünite ve Otoimmün hastalıklar
Otoimmünite ve Otoimmün hastalıklar
Dr. A. HAKTANIR
Dr. Y. ÇETİNKOL
Dr. Y. ÇETİNKOL
Romatizmal hastalıkarda laboratuvar
Osteoartrit
Osteoartrit
Dr. R. GÜNAYDIN
Dr. R. GÜNAYDIN
Dr. R. GÜNAYDIN
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
RADYOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
FTR
14.30 - 15.20
FTR
15.30 - 16.20
FTR
16.30 - 17.20
23 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK
BAYRAMI
24 NİSAN 2015 CUMA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
GÖZ HASTALIKLARI
11.30 - 12.20
GÖZ HASTALIKLARI
13.30 - 14.20
FTR
14.30 - 15.20
FTR
15.30 - 16.20
FTR
SSS Tümörleri
SSS Tümörleri
Oküler motilite bozuklukları
Görme yolları ve lezyonları
ÖĞLE
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. R.H. KARAKAHYA
Dr. R.H. KARAKAHYA
ARASI
Romatoid artrit
Ankilozan spondilit
Yumuşak doku romatizmaları
Dr. R. GÜNAYDIN
Dr. R. GÜNAYDIN
Dr. R. GÜNAYDIN
16.30 - 17.20
56
5. HAFTA
27 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
ANESTEZİYOLOJİ
11.30 - 12.20
ANESTEZİYOLOJİ
Pratik
Pratik
Anestezi ve Kas Gevşeticiler
Anestezi Altında Bilinç
ÖĞLE
13.30 - 14.20
ORTOPEDI
14.30 - 15.20
ORTOPEDI
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. Ö. YAĞAN
Dr. Ö. YAĞAN
ARASI
Ortopedik enfeksiyonlar
Kemik tümörleri ve patolojik kırıklar
Dr. Y. GÜZEL
Dr. H. ÖZCAN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
28 NİSAN 2015 SALI
08.30 - 09.20
NÖROŞIRURJI
09.30 - 10.20
NÖROŞIRURJI
10.30 - 11.20
PSİKİYATRİ
11.30 - 12.20
PSİKİYATRİ
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
15.30 - 16.20
NÖROLOJİ
Serebrovasculer hastalık cerrahisi
Dr. A. YILMAZ
Pediatrik nöroşirurji
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Dr. T. YILDIRIM
Dr. E.Y. DEMİR
Dr. E.Y. DEMİR
ÖĞLE
ARASI
Pratik
Pratik
Demansa yaklaşım
Dr. H. ERDEM
Dr. H. ERDEM
Dr. F.F. ÖZER
16.30 - 17.20
29 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
30 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
NÖROLOJİK BİLİMLER, PSİKİYATRİ VE KAS İSKELET SİSTEMİ VIII.DERS KURULU
TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
01 MAYIS 2015 CUMA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
İŞÇİ BAYRAMI
(EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ)
57
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
HALK SAĞLIĞI IX.DERS KURULU
04 MAYIS 2015 – 29 MAYIS 2015
TOPLAM DERS SAATİ (4 hafta/98 saat)
Dersin Adı
Teorik
Pratik
Toplam
HALK SAĞLIĞI
50
-
50
Soru Sayısı
51
ADLI TIP
32
-
32
33
AİLE HEKİMLİĞİ
10
-
10
10
TIBBİ ETİK
Toplam
6
98
-
6
98
6
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Doç. Dr. Havva ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYA
58
1. HAFTA
04 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
ADLİ TIP
09.30 - 10.20
ADLİ TIP
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
13.30 - 14.20
HALK SAĞLIĞI
14.30 - 15.20
HALK SAĞLIĞI
15.30 - 16.20
HALK SAĞLIĞI
Adli Tıbbın tanımı ve tarihçesi Türkiyedeki gelişimi
Tıp Hukuku, Hekimin yasal sorumluluğu
Halk Sağlığına Giriş
Epidemiyolojiye Giriş
ÖĞLE
ARASI
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Sağlık Düzeyi Göstergeleri
Sağlık Düzeyi Göstergeleri
16.30 - 17.20
05 MAYIS 2015 SALI
08.30 - 09.20
HALK SAĞLIĞI
09.30 - 10.20
HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
13.30 - 14.20
HALK SAĞLIĞI
14.30 - 15.20
ADLİ TIP
15.30 - 16.20
ADLİ TIP
Türkiye’nin Bugünkü Sağlık Sorunları
Tanımlayıcı Araştırmalar
Tanımlayıcı Araştırmalar
Kesitsel Araştırmalar ve Toplum Taramaları
ÖĞLE
ARASI
Olgu Kontrol Araştırmaları
Malpraktis
Adli olgu tanımı ve adli raporlar
16.30 - 17.20
06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
AİLE HEKİMLİĞİ
09.30 - 10.20
AİLE HEKİMLİĞİ
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
13.30 - 14.20
HALK SAĞLIĞI
14.30 - 15.20
HALK SAĞLIĞI
15.30 - 16.20
HALK SAĞLIĞI
Aile hekimliği tanımı ve ilkeleri
Aile Heimliği ve İletişim
Dr. Ö ENGİNYURT
Dr. Ö ENGİNYURT
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
ÖĞLE
ARASI
Türkiye’de Sağlık Mevzuatı
Kohort Araştırmaları
Deneysel Araştırmalar
16.30 - 17.20
07 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
HALK SAĞLIĞI
09.30 - 10.20
HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
ADLİ TIP
11.30 - 12.20
ADLİ TIP
13.30 - 14.20
ADLİ TIP
14.30 - 15.20
ADLİ TIP
Metodolojik Araştırmalar
Kanıta Dayalı Tıp
Adli olgu tanımı ve adli raporlar
Yaralar
ÖĞLE ARASI
Yaralar
Ölüm ve belirtileri
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08 MAYIS 2015 CUMA
08.30 - 09.20
ADLİ TIP
09.30 - 10.20
ADLİ TIP
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
HALK SAĞLIĞI
ADLİ TIP
15.30 - 16.20
ADLİ TIP
Ölüm ve belirtileri
Ölüm zamanı, Post mortem değişimler
Epidemiyolojide Nedensellik
Bulaşıcı Hastalıklar ve Mücadele İlkeleri
ÖĞLE
ARASI
Sağlık Ekonomisi
Ölüm zamanı, Post mortem değişimler
Olay yeri incelemesi
16.30 - 17.20
59
2. HAFTA
11 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
ADLİ TIP
10.30 - 11.20
ADLİ TIP
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
13.30 - 14.20
HALK SAĞLIĞI
14.30 - 15.20
HALK SAĞLIĞI
15.30 - 16.20
HALK SAĞLIĞI
16.30 - 17.20
HALK SAĞLIĞI
Otopsi
Otopsi
Salgın İncelenmesi
ÖĞLE
12 MAYIS 2015 SALI
08.30 - 09.20
HALK SAĞLIĞI
09.30 - 10.20
HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
13.30 - 14.20
HALK SAĞLIĞI
14.30 - 15.20
HALK SAĞLIĞI
15.30 - 16.20
HALK SAĞLIĞI
ARASI
Çeşitli Ülkelerde Sağlık Sistemleri
Salgın İncelenmesi
Bağışıklama
Bağışıklama
Zoonotik Hastalıklar ve Kontrolü
Zoonotik Hastalıklar ve Kontrolü
Anne Ölümleri ve Nedenleri
Anne Ölümleri ve Nedenleri
ÖĞLE
ARASI
İş Sağlığına Giriş
Aile Planlaması ve Temel Yaklaşımlar
Türkiye’de Aile Planlaması Politikaları
16.30 - 17.20
13 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
AİLE HEKİMLİĞİ
09.30 - 10.20
AİLE HEKİMLİĞİ
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
13.30 - 14.20
ADLİ TIP
14.30 - 15.20
ADLİ TIP
Aile Hekimliğinde Hastalıklar
Fizik Muayene, Tansiyon
Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
Modern Aile Planlaması Yöntemleri
ÖĞLE
Dr. Ö ENGİNYURT
Dr. Ö ENGİNYURT
ARASI
Otopsi
Otopsi
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
14 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
HALK SAĞLIĞI
09.30 - 10.20
HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
13.30 - 14.20
ADLİ TIP
14.30 - 15.20
ADLİ TIP
Geleneksel Aile Planlaması Yöntemleri
Sağlık Eğitimi
Sağlık Eğitimi
Meslek Hastalıkları
ÖĞLE
ARASI
İnsan hakları ihlalleri, işkence
İnsan hakları ihlalleri, işkence
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
15 MAYIS 2015 CUMA
08.30 - 09.20
AİLE HEKİMLİĞİ
09.30 - 10.20
AİLE HEKİMLİĞİ
10.30 - 11.20
ADLİ TIP
11.30 - 12.20
ADLİ TIP
13.30 - 14.20
HALK SAĞLIĞI
14.30 - 15.20
HALK SAĞLIĞI
15.30 - 16.20
HALK SAĞLIĞI
Ev Kazaları
Birinci Basamakta Sağlam Çocuk, Adölesan Sağlığı
Çocuk hakları, suça itilen çocuklar, Çocuk ihmali ve
istismarı
Çocuk hakları, suça itilen çocuklar, Çocuk ihmali ve
istismarı
ÖĞLE
Dr. Ö ENGİNYURT
Dr. Ö ENGİNYURT
ARASI
Meslek Hastalıkları
Toplum Beslenmesine Giriş
Yeterli ve Dengeli Beslenme
16.30 - 17.20
60
3. HAFTA
18 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
HALK SAĞLIĞI
09.30 - 10.20
HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
13.30 - 14.20
AİLE HEKİMLİĞİ
14.30 - 15.20
AİLE HEKİMLİĞİ
İyot Yetersizliği
Koruyucu Diş Sağlığı
Koruyucu Bebek ve Çocuk Sağlığı Programları
Doğum Öncesi Bakım
ÖĞLE
ARASI
Birinci Basamakta Gebe İzlemi
Şiddet
Dr. Ö ENGİNYURT
Dr. Ö ENGİNYURT
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
19 MAYIS 2015 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
20 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
HALK SAĞLIĞI
09.30 - 10.20
HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
ADLİ TIP
11.30 - 12.20
ADLİ TIP
13.30 - 14.20
HALK SAĞLIĞI
14.30 - 15.20
HALK SAĞLIĞI
15.30 - 16.20
HALK SAĞLIĞI
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
Doğum Öncesi Bakım
Okul Sağlığı
Çocuk ölümleri, Maternal ölümler, çocuk düşürtme ve
düşürme
Çocuk ölümleri, Maternal ölümler, çocuk düşürtme ve
düşürme
ÖĞLE
ARASI
Beslenme ve Kronik Hastalıklar
Çevre ve Sağlık İlişkisi
Tıbbi Atıklar ve Kontrolü
16.30 - 17.20
21 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
ADLİ TIP
09.30 - 10.20
ADLİ TIP
10.30 - 11.20
TIBBİ ETİK
11.30 - 12.20
TIBBİ ETİK
13.30 - 14.20
ADLİ TIP
14.30 - 15.20
ADLİ TIP
Cinsel saldırı suçları
Cinsel saldırı suçları
Tıp Etiğindeki Temel Kavramlar
Tıp Etiği İlkeleri
ÖĞLE
Dr. A. HAKTANIR
Dr. A. HAKTANIR
ARASI
Adli psikiyatri
Adli psikiyatri
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
22 MAYIS 2015 CUMA
08.30 - 09.20
ADLİ TIP
09.30 - 10.20
ADLİ TIP
10.30 - 11.20
TIBBİ ETİK
11.30 - 12.20
TIBBİ ETİK
13.30 - 14.20
TIBBİ ETİK
14.30 - 15.20
TIBBİ ETİK
Alkol, Uyutucu-uyuşturucu maddeler
Adli Toksikoloji
Tıp Etiği Açısından İnsan Hakları
Hekimin görevleri, Hekim-Hasta ilişkisi ve Etik Sorunlar
ÖĞLE ARASI
Tıbbi teknoloji ve etik, organ bağışı ve nakli, genetik ve
etik
Tıp ve Sağlıkla ilgili Uluslar arası Yazılı Etik Kurallar
Dr. A. HAKTANIR
Dr. A. HAKTANIR
Dr. A. HAKTANIR
Dr. A. HAKTANIR
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
61
4. HAFTA
25 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
ADLİ TIP
11.30 - 12.20
ADLİ TIP
Doğal kökenli ani ölümler
İntiharlar-cinayetler
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
26 MAYIS 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
ADLİ TIP
11.30 - 12.20
ADLİ TIP
Asfiksiye bağlı ölümler
Asfiksiye bağlı ölümler
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
27 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI
11.30 - 12.20
HALK SAĞLIĞI
Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
28 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
29 MAYIS 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
HALK SAĞLIĞI IX.DERS KURULU
TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
62
SINAVI TARİHLERİ
Mazeret Sınavı
Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK
Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK
Dönem Sonu Meslek Dışı Zorunlu ve Seçmeli
Ders Sınavları
Dönem Sonu Meslek Dışı Zorunlu ve Seçmeli
Ders Bütünleme Sınavları
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK
02-06 Haziran 2014
16-17 Haziran 2014
19-20 Haziran 2014
02-05 Haziran 2014
23 Haziran- 04 Temmuz 2014
07-08 Temmuz 2014
10-11 Temmuz 2014
63
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı