TCDD
28.12.2015 tarih ve 73340 no'lu trenin vagon listesi
M.5600
Düzenleyen işyeri: Afyon A.Çetinkaya
Makine No
: DE24189
Sefer No
: 1569543
TOPLAM
S.
No
Vagon Sayısı Dingil Sayısı
Net Ton
10
40
550
Vagon Bilgileri
Bağlandığı
İstasyon
Seri
Değ. Sahip Vagon
Rejim İdare No
Kont
No
Brüt Ton
753
Hamule
Cinsi
Fren Ağırlığı
580
Gideceği
İstasyon
Fren Yüzdesi Gerekli Fren Ağırlığı
Uzunluk
51
384
196
Ağırlık
Fren
Terkedilen Yük ve
(Ton) Ağırlığı
Yolcu Vagonları
Ding. Net Brüt Hava El Bırakıldığı
Gayrisafi Bırak.
Sayı Ton Ton
İstasyon
Ağırlık
Yük
1
Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569424
7
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
75
58
2
Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569411
4
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
78
58
3
Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569464
3
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
75
58
4
Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569427
0
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
75
58
5
Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569437
9
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
75
58
6
Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569509
5
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
75
58
7
Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569423
9
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
75
58
8
Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569479
1
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
75
58
9
Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569513
7
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
75
58
10 Afyon A.Çetinka Sgss
83
75
4569506
1
Plastik maddelerden
Başpınar
4
55
75
58
Teslim Eden
Hareket memuru
Teslim Alan
Tren Şefi
Download

TCDD 28.12.2015 tarih ve 73340 no`lu trenin vagon listesi M.5600