EK-9
ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ
Öğrencinin
Adı
:
Soyadı
:
Sınıfı
:
Numarası
:
Ben ................................................... tarihinde, öğretmenim …...................................................
tarafından uyarıldım.
………………....................................................................................
davranışımın hatalı olduğumu anladım. Olumsuz davranışımın tekrarlanması durumunda
uygulanabilecek yaptırımlar konusunda bilgilendirildim. Aynı tür davranışı bir kez daha
yapmayacağıma söz veriyorum.
Tarih ve İmza
Download

Öğrenci Sözleşmesi (Ek-9)