T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
24.12.2015
DUYURU
2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
“2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık
Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” yeniden düzenlenerek ekte yayınlanmış olup, söz
konusu sözleşme metninin, sözleşme işlemlerini yürütmekle görevli Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüklerine başvurularak 31.12.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar
imzalanması gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire
Başkanlığı
İrtibat : Telefon:(312) 207 78 29
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Download

2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti