T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
24.12.2015
DUYURU
KURUM İLE “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU/ ÜNİVERSİTELER SAĞLIK
HİZMETLERİ PROTOKOLÜ” BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN
DİKKATİNE
Vakıf üniversiteleri için “Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık
Hizmetleri Protokolü” Kurum web ve intranet sitesinde yayınlanmış olup, taraflarca
imzalanan bir önceki protokol 01/01/2016 tarihi itibariyle feshedilmiş sayılacağından,
ekte yer alan protokolü imzalamak isteyen vakıf üniversitelerinin 31/12/2015 tarihi
mesai bitimine kadar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne müracaat ederek
protokolü imzalaması gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
EK: Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri
Sağlık Hizmetleri Protokolü
Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA
Tel: 0 312 207 78 29 Faks : 0 312 207 84 74
Ayrıntılı bilgi : Sağlık Hizmetler Sözleşme ve Uygulama Dai.Başk.
E-Posta:[email protected] Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
Download

Bulunan Vakıf Üniversitelerinin Dikkatine