yılı da İsta
ul’da doğ uştur.
Dentopol Beyazlatma&Estetik Kli iği de Beyazlat a&Estetik
Uz a ı olarak görev yap aktadır.
1993 yılı da Ah et Şi şek Koleji de 199 yılı da Özel Ah et Şi şek
Fen Lisesinden, 2
yılı da İsta ul Ü iversitesi Diş Heki liği
Fakültesinden,
yılı da da İsta ul Ü iversitesi Diş Heki liği Fakültesi
Protetikte Diş Tedavisi ABD A a Bili Dalı MSC Master Progra ı
ezu ol uştur.
Çalış a hayatı oyu a çeşitli kuru
444 97 37
dentopol.com
ve kli iklerde görev al ıştır.
[email protected]
Bağdat Cad. No:317 Maltepe, İstanbul
Download

yılı da İsta ul`da doğ uştur. Dentopol Beyazlatma&Estetik Kli iği de