T.C.
MERAM BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Konevi Kültür Merkezi Salon Tahsis Formu
Gerçek Kişi
Resmi Okul
Talep Eden
Tüzel Kişi
Dernek
Özel Eğitim Kurumu
Vakıf
Adı Soyadı / Unvanı
Yazışma Adresi
e-posta Adresi
İrtibat Telefon No
GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENEN PROGRAMIN
Tarihi
Saati
Başlangıç: …………
Bitiş: ……………..
Program Organizasyon Komitesindeki Kişi Bilgileri
1-
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
2-
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
3-
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Programın içeriği
hakkında özet bilgi:
Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Konevi Kültür Merkezi
salonunun, Salon Kullanım Şartnamesi çerçevesinde yukarıda belirtilen programın
gerçekleştirilmesi için belirtilen tarih ve saat diliminde tarafımıza kiralanması hususunda
gereğini bilgilerinize arz ederim.
…./…./201..
Kişi/Kurum Adı
İmza/Kaşe
Download

Konevi Kültür Merkezi Salon Tahsis Formu