mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/065
23.12.2015
Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu
Erteleniyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın web sitesinde yer alan 466 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği
taslağı ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara yönelik yayınlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılması planlanmaktadır.
Tebliğ taslağına göre, 01.01.2016 tarihinde başlayacak olan basit/bilgisayar bağlantılı yeni
nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti,
2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı veya gayrisafi iş hasılatı,
-
1 milyon TL’yi aşan mükellefler için 01.04.2016,
-
1 milyon TL’den 500 bin TL’ye kadar olan mükellefler için 01.07.2016,
-
500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 01.10.2016,
-
150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 01.01.2017
tarihinden itibaren başlayacaktır.
Ancak, dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Maliye Bakanlığınca
onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.
Anılan Tebliğ taslağına göre mükellefler, 3100 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi
mevcut ödeme kaydedici cihazlarını yukarıdaki tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları
doluncaya kadar kullanabileceklerdir.
Tebliğ’de ayrıca 2015 ve 2016 yılında işe başlayan/başlayacak olan mükelleflerin Yeni Nesil
ÖKC’leri kullanma mecburiyeti başlama süreleri, ilgili mevzuat gereği ÖKC kullanma
zorunluluğu bulunmayan mükellefler, ihtiyari olarak sinema giriş ve yolcu taşıma bileti
düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak isteyen
mükelleflere ve akaryakıt pompalarına bağlanan ÖKC’ lere ilişkin açıklamalar da mevcuttur.
Tebliğ, Resmi Gazete’ de yayınlanıp yürürlüğe girdiği gün tekrar konu ile ilgili
bilgilendirme yapılacaktır.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Söz konusu Tebliğ taslağına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.yontemymm.com.tr/Doc/Vukgt466.pdf
(Kullanmış olduğunuz işletim sistemi nedeniyle linke tıklayamıyorsanız, lütfen linki kopyalayıp internet
tarayıcınıza yapıştırınız)
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-065 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu