T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimMtid址1鴫ti
Sayl:86942420−480・0靴経緯
ACE珊Ⅴ田 浦NL凹賄R
ln・吐、鳩は
Konu:AelkO菖retimLiseSl聖Vlannda
G6revAlmakisteyenogretmenler
……………..………………MUDURLUGUNE
ASKALE
2015−2016 Egitim 6gretim y血 AClk 6gretimlisesil.kanaat d6nemi slnaVlan
O2−03− Ocak 2016 tarihlerindei19emizde yapllacaktlr.Yazmm okulunuzda g6revli
誤簿藍謹監諾蕊整磐嵩滋。蕊。1謹e藷:
gec:24AraIlk:2015:Per哩
BHg鵬r血流vegene hi五a誼erh
K鮭Li
M職d慣ra.
Su虎M龍d取崩
paむtlm:、
TumOkul/KurumMtidnr撮kleri.
21/12/2015 V.H.K.i M.DELiB
YcnlM肌I顔dnbulcod YeMHo舶mcIDinasl
lぬ13Tci0442103810442413109e
Fax O4424151269
0・po的腿厨1625@mcb80時
AynnMbii81MuSaDELmASIvHKl
躍溺国頭顕
囲醸圃
醒
Download

açıköğretim lisesi sınavı öğretmen görevlendirmeleri ( düzeltme )