Türkiye Atletizm Federasyonu
İstanbul Atletizm İl Temsilciliği
Salon Federasyon Rekor Deneme Yarışmaları
Yarışma Bilgileri
Yarışma Adı : Salon Federasyon Rekor Deneme Yarışmaları
Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL
Kategori : Yıldız Erkekler (Heptatlon)
Tarih : 27-28 Aralık .2014
Katılan Sporcu Sayısı :
5
Türkiye Atletizm Federasyonu
İstanbul Atletizm İl Temsilciliği
Salon Federasyon Rekor Deneme Yarışmaları
Yarışma : 60 Metre
Baraj Derecesi : 3900 Puan
Rekor Hüseyin KILIÇ 4445 Puan
Kategori : Yıldız Erkekler (Heptatlon)
Tarih-Saat
09:30
26.12.2015
17:52
Sıra No
Göğüs No
1. SERİ
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
1
224
17.06.1998
HÜSEYİN ALPER
GÜRSES
BURDUR
7.78
625
1
2
259
23.05.2000
YAĞIZ ARSLAN
TEKİRDAĞ
7.81
616
2
235
3.07.1999 METEHAN PEHLİVAN İZMİR
7.99
3
235
3.07.1999
METEHAN PEHLİVAN
İZMİR
7.99
563
3
224
17.06.1998
HÜSEYİN ALPER
GÜRSES
BURDUR
7.78
4
255
25.04.2001
OĞUZ KAĞAN
HACIOĞLU
TEKİRDAĞ
8.36
460
4
229
5.06.1999 HAKAN TİNİĞ
İSTANBUL
DNS
-
229
5.06.1999
HAKAN TİNİĞ
İSTANBUL
DNS
-
5
255
25.04.2001
OĞUZ KAĞAN
HACIOĞLU
TEKİRDAĞ
8.36
6
259
23.05.2000 YAĞIZ ARSLAN
TEKİRDAĞ
7.81
Adı ve Soyadı
İLİ
Derece
Puan
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
İLİ
Derece
Seri
Geliş
7
8
2. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
İLİ
Derece
1
2
3
4
5
6
7
8
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Hakem
Seri
Geliş
Türkiye Atletizm Federasyonu
İstanbul Atletizm İl Temsilciliği
Salon Federasyon Rekor Deneme Yarışmaları
Yarışma : Uzun Atlama
Baraj Derecesi : 3900 Puan
Türkiye Rekoru:
Kategori : Yıldız Erkekler (Heptatlon)
SIRA GÖĞÜS DOĞUM TARİHİ
Gün/Ay/Yıl
NO
NO
Tarih-Saat :
ADI VE SOYADI
İLİ
A T LAM A L A R
Hüseyin KILIÇ 4445 Puan
26.12.2015
10:10
17:52
SONUÇ
PUAN
6.35
6.35
664
1
2
3
En İyi Derece
X
5.90
6.35
1
224 17.06.1998 HÜSEYİN ALPER GÜRSES
BURDUR
2
259 23.05.2000 YAĞIZ ARSLAN
TEKİRDAĞ
5.51
5.41
4.77
5.51
5.51
483
3
235
İZMİR
5.21
5.25
4.65
5.25
5.25
431
4
255 25.04.2001 OĞUZ KAĞAN HACIOĞLU
TEKİRDAĞ
4.81
4.97
4.86
4.97
4.97
377
-
229
İSTANBUL
3.07.1999 METEHAN PEHLİVAN
5.06.1999 HAKAN TİNİĞ
DNS
0.00
0.00
0.00
0.00
Müsabaka
Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Türkiye Atletizm Federasyonu
İstanbul Atletizm İl Temsilciliği
Salon Federasyon Rekor Deneme Yarışmaları
Yarışma : Gülle Atma
Kategori : Yıldız Erkekler (Heptatlon)
SIRA GÖĞÜS DOĞUM TARİHİ
Gün/Ay/Yıl
NO
NO
Baraj Derecesi : 3900 Puan
Kilogram : 5 Kg.
ADI VE SOYADI
İLİ
Rekor:
Tarih-Saat :
A T LAM A L A R
En İyi Derece
3
Hüseyin KILIÇ 4445 Puan
26.12.2015
14:45
17:52
SONUÇ
PUAN
1
2
10.46
10.89
10.39
10.89
10.89
X
8.31
8.44
8.44
8.44
TEKİRDAĞ
7.87
7.13
-
7.87
7.87
6.86
6.82
7.05
7.05
7.05
1
224
17.06.1998
HÜSEYİN ALPER
GÜRSES
2
235
3.07.1999
METEHAN PEHLİVAN İZMİR
3
259
23.05.2000 YAĞIZ ARSLAN
4
255
25.04.2001
OĞUZ KAĞAN
HACIOĞLU
TEKİRDAĞ
-
229
5.06.1999
HAKAN TİNİĞ
İSTANBUL
BURDUR
DNS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Müsabaka
Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Türkiye Atletizm Federasyonu
İstanbul Atletizm İl Temsilciliği
Salon Federasyon Rekor Deneme Yarışmaları
Yarışma : Yüksek Atlama
Kategori : Yıldız Erkekler (Heptatlon)
Baraj Derecesi : 3900 Puan
Rekor : Hüseyin KILIÇ 4445 Puan
Tarih-Saat :
26.12.2015
15:55
İLİ
1.38
1.41
1.44
1.47
1.50
1.53
1.56
1.59
1.62
1.65
1.68
1.71
1.74
1.77
1.80
1.83
1.86
1.92
1.95
PUAN
ADI VE SOYADI
SONUÇ
DOĞUM
TARİHİ
A T L A M A L A R
X X X
1.92
731
1
224
17.06.1998
HÜSEYİN ALPER
GÜRSES
BURDUR
-
-
-
-
-
-
-
-
2
235
3.07.1999
METEHAN
PEHLİVAN
İZMİR
-
-
O
O
O
-
O
X X O X X O X X O X X X
1.65
504
3
259
23.05.2000 YAĞIZ ARSLAN
TEKİRDAĞ
-
-
-
-
-
X O
O
O
1.62
480
4
255
25.04.2001
OĞUZ KAĞAN
HACIOĞLU
TEKİRDAĞ
O
O
X X X
1.41
324
-
229
5.06.1999
HAKAN TİNİĞ
İSTANBUL
DNS
0
Müsabaka Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
-
X O
-
-
-
X X -
Hakem
-
-
O
-
O
O
Hakem
KLASMA
N
17:52
SIR
A GÖĞÜS NO
NO
Türkiye Atletizm Federasyonu
İstanbul Atletizm İl Temsilciliği
Salon Federasyon Rekor Deneme Yarışmaları
GENEL PUAN TABLOSU
Yıldız Erkekler (Heptatlon)
26.12.2015 17:52
SIRA
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
HÜSEYİN ALPER GÜRSES
YAĞIZ ARSLAN
METEHAN PEHLİVAN
OĞUZ KAĞAN HACIOĞLU
HAKAN TİNİĞ
İLİ
BURDUR
TEKİRDAĞ
İZMİR
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
60 METRE
DERECE
PUAN
7.78
7.81
7.99
8.36
DNS
625
616
563
460
-
UZUN ATLAMA
DERECE
PUAN
6.35
5.51
5.25
4.97
DNS
664
483
431
377
0
GÜLLE ATMA
DERECE
PUAN
10.89
7.87
8.44
7.05
DNS
0
0
0
0
0
YÜKSEK ATLAMA
DERECE
PUAN
1.92
1.62
1.65
1.41
DNS
731
480
504
324
0
60M.ENGELLİ
DERECE
PUAN
SIRIKLA ATLAMA
DERECE
PUAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
1000 METRE
DERECE
PUAN
PUAN
2020
1579
1498
1161
0
Download

Yıldız Erkek Heptatlon - Türkiye Atletizm Federasyonu