Kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Aksi takdirde çocuğunuzun
güvenliği tehlikeye girer.
Kurulum Ve Kullanım Kılavuzu
Uyarı: Kurulum uygulama ve bakım yalnızca yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
Uyarı: Kullanmadan önce etrafındaki korumaların (çit) tamamen kilitli olduğundan
emin olunuz.
Uyarı: Olası bir boğulma tehlikesi meydana gelmemesi için lütfen çocuğunuzu
paket çantasından uzak tutunuz.
Uyarı: Bebeğinizin incinmesine yol açmaması için şilteyi yada diğer ürünleri
örtecek plastik örtü kullanmayınız.
Uyarı: Bu ürün dışına tırmanamayan 90 cm ve 14 kgnin altındaki bebekler içindir
Uyarı: Bakıcılar ürünü kullanırken bebeği yalnız bırakmamalıdır.
Uyarı: Diğer üreticiler tarafından üretilen aksesuarlar kullanılmamalıdır. Uyumsuz
aksesuarlar bebeğinize zarar verebilir.
Uyarı: Çocuğunuz yatağa yaslanarak ayağa kalmaya başladığında, devrilme ve
bebeğinizin incinme durumuna karşı bu ürünü kullanmayı bırakınız.
Uyarı: Çocuğunuz yatağa yaslanarak ayağa kalmaya başladığında, çocuğunuzun
bunlara basarak dışarı tırmanmasını önlemek için büyük oyuncakları,
minderleri, yada benzeri diğer ürünleri kullanmayınız.
Uyarı: Bu üründe su yastığı kullanmayınız.
Uyarı: Bu ürünü merdiven boşluğu, asansör yada diğer tehlikeli yerlerde
kullanmayınız.
Uyarı: Olası boğulma tehlikesine karşı ürünü etrafında ip olan alanlarda
kullanmayınız.
Maksimum taşıma ağılığı 15kg kadar olan çocuklara uygundur.
ÜRÜN: S705
Çocuğunuzun güvenliği için lütfen talimatları
okuyunuz ve ileride referans olması için saklayınız.
ÖVEÇLER
TURKEY
IM-S705-1110-00
Ürünün Bakımı
•
Lütfen kullanmadan önce eksik yada yanlış olmaması açısından parçaları
kontrol ediniz. Eğer parçalarla ilgili herhangi bir sorun varsa, lütfen bayilerle
iletişime geçiniz. Parçaları kendi kendinize değiştirmeniz çocuğunuzun
yaralanmasına neden olabilir.
•
Bu ürün kuru yerlerde saklanmalıdır. Otomobilde saklamayınız.
•
Bu ürün uzun süreli güneş ışığına maruz bırakmayınız aksi takdirde solabilir.
•
Ürünü sahilde kullandıktan sonra saklamadan önce kumu temizleyiniz aksi
takdirde tekerleklerin dönmesi yada kollukların katlanması zorlaşabilir.
•
İskeletin ve pedin temizliği: kiri ovmak için sabun ve ılık su kullanınız.
•
El çantasının temizliği: soğuk su ile yıkayınız, nazikçe kurulayınız, asarak
kurutunuz.
“Siz mutlu olun yeter”
Ürünün katlanması ve paketlenmesi
Ürünü açmak
1. Çantanın fermuarını açınız ve oyun
parkını çıkarınız.
2. İskeletin etrafını kaplayan pedi
açınız
3. Kırmızı kolunun alt kısmında yatak
çerçevesi 30 cm veya daha yüksek bir
dereceye getirilir, daha sonra diğer elle
tırabzan (handrail) tamamen kilitlenene
kadar aşağı indirilir.
A
1. Pedin sonundan çıkarınız.
B
1
2
2
2. Yatak merkezi kilidini açınız ve kırmızı kolu
30 cm kaldırınız.
1
3. Merkez tırabzanın (handrail) 4 bileşim köşesi
önce katlanır sonra tırabzan (handrail) tamamen
kapanır.
4. Adım 3 ü diğer üç tırabzan (handrail)
kilitleri için tekrarlayınız.
Not: Eğer tırabzan (handrail) kilitlenmiyorsa
kırmızı kolun ortasını kaldırınız.
4. Solda gösterildiği gibi yatak iskelet pedi
süngerin sonunda bir tarafından katlanması
ile yatak iskelet pedi katlanır.
5. Dört tırabzan (handrail) da kilitli
konuma geldiğinde, ürün tamamen
açılınca kırmızı kolun ortasına basınız.
5. Arka butondaki dik konuma getirerek,
aşağıda gösterildiği gibi sıkıca bağlayınız.
6. Şiltenin üst kısmı köpüklüdür. Tertibatı
yatağın içine açınız.
7. 4 boruyu kumaş bölümlere
geçiriniz, boruları birbirine
geçiriniz.
8. Beşiği karyolaya yerleştiriniz
ve kancaları karyolanın
kenarlarına takınız sonra
karyoladaki fermuarı çekiniz.
Bu şilte konumunu çocuk ayağa
kalkabilecek kadar büyükse
kullanmayınız.
9. Alt değiştirme ünitesini
gövdedeki plastik parçalara
takınız.
6. Dik konumda paketleyiniz, aşağıda
sağda gösterildiği gibi iskeletin tamamını
taşınabilir çantasına yerleştiriniz
fermuarını çekiniz.
A
B
1
2
2
1
Before using, please read this book carefully and then keep if in case of
future reference. Do please operate on the basis of this book, if not it may
affect your baby's safty.
War ning : The assembly, peration and maintenance must be done by adults
only.
War ning : Please make sure that the fences around are in complete lock
before using.
War ning : Please keep your baby away from the packing bag in case of
causing possible suffocation.
War ning : Please do not use of plastic film coated the mattress or similar
products so as not to cause harm to your baby.
:
This
product is for use by a baby unable to climb out, less than
War ning
90cm less than 14 kg.
:
Nurses
can't not leave while using the product.
War ning
War ning : Prohibit use accessories produced by orhter manufacturers, the
incompatible accessories may hurt you baby.
:
When
your child can stand up leaning on the bed, please stop
War ning
using this item, in case of turning over and hurt your baby.
War ning : When your child can stand up leaning on the bed, do not use big
toys , cushions or other similar products, in order to avoid your
baby to step on and climb out.
War ning : Do not use water cushion on this product.
“Siz mutlu olun yeter”
Maximum weight capacity for 15 kg children.
ITEM NO: S705
War ning : Do not use this product around staircase, elevator and other
dangerous places.
War ning : Do not use the product in the area that has rope, in case of
possible suffocation.
Pr oduct Maint enance
·Please check the accessories no missing/ wrong carefully before using,
if there is any problem about the accessories, please contact the retailers.
It may hurt your baby, if change the accessories by yourself.
·This product should be stored in the dry place, do not place in the car.
·This product should not be exposured to sunlight for a long time, or it may
fade.
·After using the item on the beach, remove sand before packing, or sand
may cause the wheel not flexible or folding armrest body failure.
·Cleaning of the frame and pad: use soap and warm water to rub the dirt.
·Cleaning of handbag: chiller wash, gentle dehydration, hang dry
For the safety of your child please read these
instruction an keep for future reference
Open Product
Folding and packaging of products
1. Open the zipper portable
package, the product removed.
A
B
2.Will be surrounded by the
end of the frame around the
pad to open.
1
3.The four edges of the joint central
handrails.First on the pinch, and
then the whole down by a handrail,
to fold.
4. Repeat step 3, the other three
sides of the handrails lock.
Note: If the handrails can not be locked,
please raise the middle of the red handle.
5.When the four handrails are in the
locked position, press down the middle
of the red handle, when the product
fully opened, it will handle 1 to the
high springs,side rotated 90 degrees,
locking the whole product.
7.Insert the 4 tubes in the textile
part, Insert the tubes in one
another.
8. Insert the bassinette in the
cot and attach the hooks on the
sides of the cot, then attach the
zipper on the cot.Do not use
this mattress position when the
child is able to sit up
2.The bed central locking and raise
the red handle 30cm.
1
3.The bed frame at the bottom of
the red handle a high degree of
30cm or so, and then use the other
hand will be short handrails
lifted until it is completely locked.
6.The mattress has a foam side up,
open the game into cot.
2
2
1.Will be removed at the end of pad.
4. Will be folded bed frame pad on
the end of the sponge on one side,
well as shown on the left, with
at the end of the bed frame pad wrap.
5. Will be at the end of the bristle
pad on the back button, as shown below,
Buckle up tight.
A
B
6. Will be packaged erected a good
frame, and then portable package
zipper open, such as at right, down
to entangle the entire bed frame,
pull the zipper.
1
2
2
1
9.Insert the changer in the
basic plastic parts.
Note: Illustration may be slightly different in the real subject, Ple ase refer to the real subject.
Download

Kullanma Kılavuzu