AYLAR
DEĞERLER
EKİM
TEMİZLİK
KASIM
SEVGİ
ARALIK
ADALET
OCAK
SORUMLULUK
ŞUBAT
HOŞGÖRÜ
MART
SAYGI
NİSAN
DÜRÜSTLÜK
MAYIS
YARDIMLAŞMA
ALT DEĞERLER
1.KİŞİSEL TEMİZLİK
2.ÇEVRE TEMİZLİK
3.MANEVİ TEMİZLİK
1.AİLE SEVGİSİ
2.VATAN SEVGİSİ
3.TABİAT SEVGİSİ
1.EŞİTLİK
2.HAK
3.DOĞRULUK
4.ÖZGÜRLÜK
1.KANAATKÂRLIK
2.ÇALIŞKANLIK
3.EMANET
4.TUTUMLULUK
1.TEVAZU
2.MERHAMET
3.İYİMSERLİK
4. FARKLILIKLARA
HOŞGÖRÜ
5.İLETİŞİM VE EMPATİ
1.AİLEYE SAYGI
2.DİNİ DEĞERLERE SAYGI
3.MİLLİ DEĞERLERE SAYGI
4.TOPLUMSAL KURALLARA SAYGI
5.TABİATA SAYGI
1.GÜVENİRLİK
2.SADAKAT
3.ŞEFFAFLIK
4.ÖZGÜVEN
1.PAYLAŞMA
2.İŞBİRLİĞİ
3.FEDAKÂRLIK
4.CÖMERTLİK
KAZANIMLAR
1.Okul içinde temizlik kavramını işleyen pano oluşturmak.
2.Bulunan her ortamda temiz olma bilinci.
3.Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması.
4.Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi.
5.Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması.
6.Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması.
7.Ailelere ev ödevi verilmesi.
1.Okul içinde sevgi değerlerini işleyen pano oluşturulması.
2.”Sevgi” konulu resim sergisi düzenlenmesi.
3.Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması.
4.Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi.
5.Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması.
6.Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması.
7. Ailelere ev ödevi verilmesi.
1.Okul içinde adalet değerlerini işleyen pano oluşturulması.
2.”Adalet” konulu resim sergisi düzenlenmesi.
3. Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması.
4. Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi.
5. Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması.
6.Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması.
7 Ailelere ev ödevi verilmesi.
1.Okul içinde sorumluluk değerlerini işleyen pano oluşturulması.
2.Sözlü tartışma türlerinin yapılması(panel, forum, münazara).
3.”Engelilere karşı sorumluluklarımız” konulu kompozisyon yarışması
düzenlenmesi.
4.Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması.
5.Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi.
6.Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması.
7.Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması.
8. Ailelere ev ödevi verilmesi.
1.Okul içinde hoşgörü değerlerini işleyen pano oluşturulması.
2.”İyilik Kutusu” etkinliğinin düzenlenmesi.
3.Basında yer alan bu değerleri kapsayan örneklerin ”Örnek Alalım
Köşesi’nde” sergilenmesi.
4.Şeb-i arûs Mevlana anma etkinlikleri düzenlenmesi.
5.Ülkemizdeki farklı kültürleri tanıtıcı sergi çalışması yapılması.
6. Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması.
7.Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi.
8.Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması.
9.Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması.
1.Okul içinde saygı değerlerini işleyen pano oluşturulması.
2 Sözlü tartışma türlerinin yapılması(panel, forum, münazara).
3.Bir spor karşılaşmasında oyuncuların ve seyircilerin centilmence
davranışlarının ön plana çıkartılarak saygı değerini işlemek.
4.”Trafikte Saygı” konulu slogan yarışması düzenlenmesi.
5.Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması.
6. Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi.
7.Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması.
8.Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması.
9. Ailelere ev ödevi verilmesi.
1.Okul içinde dürüstlük değerlerini işleyen pano oluşturulması.
2.Basında yer alan bu değerleri kapsayan örneklerin ”Örnek Alalım
Köşesi’nde” sergilenmesi.
3.Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması.
4.Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi.
5.Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması.
6.Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması.
7.Ailelere ev ödevi verilmesi.
1.Okul içinde yardımlaşma değerlerini işleyen pano oluşturulması.
2.Basında yer alan bu değerleri kapsayan örneklerin ”Örnek Alalım
Köşesi’nde” sergilenmesi.
3.İhtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlenmesi.
4.Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması.
5.Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi.
6.Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması.
7 Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması.
Download

Değerler Eğitimi Etkinlikleri