KİNEZYOLOJİK BANTLAMA KURSU PROGRAMI
(26.12.2015)
EĞİTİCİLER: Doç. Dr. Nur Kesiktaş, Doç. Dr. Jülide Öncü, Y. Doç. Kerem Alptekin
09:00-09:30 Kayıt ve kahvaltı
09:30-10:15 Kinezyolojik bantlama teknikleri genel bilgiler – Nur Kesiktaş
10:15 -11:00 Omuz ve üst kol bölgesine yönelik kinezyolojik bantlama teknikleri – Jülide
Öncü
11:00-11:45 Servikal bölgeye yönelik kinezyolojik bantlama teknikleri – Kerem Alptekin
11:45-12:30 Dorsal ve lomber bölgeye yönelik kinezyolojik bantlama teknikleri – Nur
Kesiktaş
12:30-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:00 Dirsek, önkol, el, el bileğine yönelik kinezyolojik bantlama teknikleri – Jülide
Öncü
14:00–14:45 Diz ve kruris bölgesine yönelik kinezyolojik bantlama teknikleri – Kerem
Alptekin
14:45-15:00 Kahve arası
15:00- 15:4 Dinamik kinezyolojik bantlama - Kerem Alptekin
15:45-16:30 Ayak, ayak bileğine yönelik kinezyolojik bantlama teknikleri – Jülide Öncü
16:30-17:00 Kalça, uyluk bölgesi ve lenfödem uygulamaları – Fatma Nur Kesiktaş
17:15-17:30 Kapanış ve son söz
Download

kinezyolojik bantlama kursu programı (26.12.2015)