Üniversite
Kadro
Türü
Kadro
Sayısı
Son Başvuru
Tarihi
İlan Linki
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU
HUKUKU BÖLÜMÜ / CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
ANABİLİM DALI /
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
1
22.12.2015 - 05.01.2016
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45896
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU
HUKUKU BÖLÜMÜ / ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI /
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
1
22.12.2015 - 05.01.2016
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45904
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK /
OKUTMAN
1
22.12.2015 - 05.01.2016
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45899
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK /
OKUTMAN
1
22.12.2015 - 05.01.2016
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45902
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK /
ÇEVİRİCİ
1
22.12.2015 - 05.01.2016
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45906
Sayfa | 1
Download

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Okutman, Çevirici