T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
23.12.2015
DUYURU
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
HAKKINDA DUYURU 2015/51
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan
“Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu
maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer
almaktadır.
Bu düzenlemeler 24.12.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:
1)
2)
3)
4)
5)
Bedeli
Bedeli
Bedeli
Bedeli
Bedeli
Ödenecek
Ödenecek
Ödenecek
Ödenecek
Ödenecek
İlaçlar
İlaçlar
İlaçlar
İlaçlar
İlaçlar
Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Uzm.Ecz.S.KÜÇÜKÇONGAR E-posta : [email protected] Tlf:(312) 2078938
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Download

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler