BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 22 Aralık 2015
“JCR Eurasia Rating”,
İntegral Menkul Değerler A.Ş.’yi
yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A(Trk) ‘/ Stabil ve Uzun Vadeli Uluslararası
Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB- ‘/ Stabil olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating, “İntegral Menkul Değerler A.Ş.”yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A
(Trk)’/ Stabil’ olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları Ülke Notu tavanı olan ‘BBB-’/Stable olarak belirlenmiş
ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
A (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B
2010 yılında faaliyetlerine İstanbul’da başlayan İntegral Menkul Değerler A.Ş, 2014 yılındaki yavaşlayan aktif büyümesine rağmen Antalya, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi önemli
ticaret merkezlerinde ofisler açarak network ağını genişletmeye devam etmekte ve artan organizasyon yapısı ve müşteri tabanı ile yerel pazarda ve Bankalara ait kuruluşlar
tarafından domine edilen, yoğun fiyat rekabetinin yaşandığı sektörde ağırlıklı olarak kaldıraçlı alım satım işlemleri piyasasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Global Brands
tarafından “Türkiye'nin En İyi Forex Markası”, Global Banking and Finance Review tarafından ise “Türkiye'nin En İyi Forex Şirketi” ödülünü almaya hak kazanan İntegral Menkul,
sektördeki kısa geçmişine rağmen aracı kurumlar sektörü içindeki etkin risk yönetimi ve uygulamaları, inovasyon çalışmaları, organizasyon yapılaşması, teknolojik altyapıya verdiği
değer, işlem platformlarını geliştirmek üzere tesis ettiği uluslararası işbirlikleri, Türkiye’de finansal bilincin artmasına yönelik çalışmaları, sektörel açıdan deneyimli yönetim
kadrosu yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri, pazarlama, reklam ve sponsorluk alanlarındaki faaliyetleri ile piyasadaki bilinirliliğini arttırarak prestijli konumunu
sürdürmeye devam etmektedir.
2014 yılı sonunda azalan karlılık ve büyüme performanslarının üçüncü çeyrek faaliyet dönemiyle birlikte yukarı yönlü ivmelenmesi ve artan pazar payı, güçlü sermaye yapısı ile
süregelen içsel kaynak yaratma potansiyeli, yaratılan nakit akımları ile desteklenen yüksek likidite seviyesi ve dış kaynaklara olan bağımlılığının düşük olması, yoğun rekabet
koşullarına rağmen Forex piyasasının işlem hacmi ve gelir yaratma hususlarında öncü şirketi konumuna ulaşması, Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun ‘A (Trk)’ olarak
belirlenmesinde ana etkenler olarak göze çarpmaktadır. Temyiz süreci devam etmekle birlikte, vergi konusundaki davanın ilk derece mahkemeler nezdinde Şirket lehine
sonuçlanmış olması, toplam sektör içerisindeki düşük varlık büyüklüğüne rağmen Forex piyasalarında sektörün lider firmalarından biri olması ve banka dışı aracı kurumlar
sektörünün içerisinde yüksek pazar payı, Şirket’in gelirlerinin aracı kurumların faaliyetlerinin tek bir alanı olan Forex piyasalarındaki işlemlerden elde edilmesinin tek gelir kaynağına
bağlılık yaratmasına rağmen üstlenilen riskin çok iyi yönetilmesi ve bu riske dayalı yüksek karı üretebilmeyi yönetebilen kadroların varlığı, ekonomik gelişmelere bağlı olarak risk
iştahında ve işlem hacimlerinde yaşanan dalgalanmalar, aracı kurumlar sektöründe firma sayısında artış ve mevzuat altyapısının gelişmesine paralel olarak üst düzeyde yaşanan
rekabet dikkate alınarak belirlenen notlara ilişkin görünümünü ‘Stable’ olarak belirlemiştir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Ulukartal Ailesi’nin ihtiyaç duyulması halinde “İntegral Menkul Değerler A.Ş,” ‘ye finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun
vadeli likidite ve öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve etkili operasyonel destek sunma arzusuna sahip oldukları düşünülerek Şirket’in Desteklenme Notu JCR Eurasia
Rating notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiş olup yeterli seviyeyi işaret etmektedir.
Öte yandan JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, güçlü öz kaynak seviyesi, artan karlılık rasyoları, işlem hacmi ve içsel
kaynak yaratma kapasitesi, aktif kalitesi, kazandığı ödüllerle desteklenen piyasa bilinirliliği, yaygınlaşan network ağı, tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı dikkate alındığında,
bilançosunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya eriştiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde,Integral
Menkul’un Ortaklardan Bağımsızlık Notu, yeterli seviyeyi işaret eden (B) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn. Merve HAYAT ile
iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating, İntegral Menkul Değerler A.Ş.