ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1097-8292
Bursa, 24/12/2015
KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAĞI HK.
ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 434
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 22.12.2015 tarih ve 147567
sayılı yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kenevir
Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik" e ilişkin taslak metin ekte yer almakta olup,
görüş talep edilmektedir.
Bu kapsamda, konuya ilişkin varsa görüşlerinizin, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’ne iletilmesi teminen ekte yer alan görüş bildirim formunun doldurularak, en geç
28 Aralık 2015 tarihi saat 12:00’ye kadar Genel Sekreterliğimiz [email protected] adresine
iletilmesi gerekmektedir.
Bilgilerine rica olunur.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EK:
1. Yönetmelik Taslağı (1 adet, 13 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/kenevir_yetistiriciligi_.ve_yonetmeligi_hakkın
da_yönetelik_taslagı.pdf
2. Görüş Bildirim Formu (1 adet, 1 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/taslaklar_hakkında_gorus_bildirilmesinde_kul
lanılacak_form.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK