YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI
1. AĞ KURTLARI
a. Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus)
b. Erik ağkurdu (Y. padellus)
c. İdris (Mahlep) ağkurdu (Y. mahalebellus)
2. AĞAÇ KIZILKURDU (Cossus cossus)
3. AĞAÇ SARIKURDU {Zeuzera pyrina)
4. AKARLAR
a. Akdiken akarı (Tetranychus viennensis)
b. İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)
c. Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi)
d. Meyve kahverengi akarı (Bryobia rubrioculus)
e. Yassıakar (Cenopalpus pulcher)
5. ALTIN KELEBEK (Euproctis chrysorrhoea)
6. AMERİKAN BEYAZKELEBEĞİ (Hyphanîria cunea)
7. ARMUT KAPLANI (Stephanitis pyri)
8. ARMUT KIRMIZIKABUKLUBİTİ (Epidiaspis leperii)
9. ARMUT PSİLLİDİ (Cacopsylla pyri)
10. ARMUT YAPRAKUYUZU (Eriophyes pyri)
11. BAKLAZINNI [Tropinota (=Epicomeîis) hirta]
12. DOĞU MEYVEGÜVESİ (Cydia molesta)
13. DUT KABUKLUBİTİ (Pseudaulacaspis pentagona)
14. ELMA GÖVDEKURDU (Synanthedon myopaeformis)
15. ELMA İÇKURDU (Cydia pomonella)
16. ELMA PAMUKLUBİTİ (Eriosoma lanigerum)
17. ELMA PASAKARI (Aculus schlechtendalı)
18. ERİK İÇKURDU (Cydia funebrana)
19. ERİK KOŞNİLİ (Sphaerolecanium prunastri)
20. FINDIK KOŞNİLİ (KAHVERENGİ KOŞNİL) (Parthenolecanium corni)
21. HAZİRAN BÖCEĞİ (Polyphylla spp.) VE MAYIS BÖCEĞİ (Melolontha spp.)
22. İKİ KABARCIKLI KOŞNİL (Palaeolecanium bituberculatum)
23. KAMBUR ÜÇGENBÖCEĞİ [Stictocephala (=Ceresa) bubalus]
24. KAYISI YAPRAK UYUZU (Eriophyes similis)
25. KIRTIRTILI (Lymaniria dispar)
26. KİRAZ SİNEĞİ (Rhagoleîis cerasi)
27. KİRAZ SÜLÜĞÜ (Caliroa limacina)
28. MEYVE AĞACI DİPKURTLARI (Capnodis spp.)
29. MEYVE GÖZKURTLARI
a. Elma gözkurdu (Anthonomuspomorum)
b. Badem gözkurdu (A. amygdali)
30. MEYVE TESTERELİ ARILARI
a. Armut testereliarısı (Hoplocampa brevis )
b. Erik testereliarısı (H. flava)
c. Elma testereliarısı (H. testudinea)
31. SAN- JOSE KABUKLUBİTİ (Quadraspidiotus perniciosus)
32. ŞEFTALİ GÜVESİ (Anarsia lineatella)
33. ŞEFTALİ VE NEKTARİNDE ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella occidentalism
34. ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLUBİTİ [Mercetaspis halli (=Nilotaspis halli)]
35. TOMURCUK TIRTILLARI
a. Kırmızı tomurcuktırtılı (Spilonota ocellana)
b. Yaprak yeşiltırtılı (Hedya nubiferana)
c. Küçük tomurcukgüvesi (Recurvaria nanella)
36. VİRGÜL KABUKLUBİTİ (Lepidosaphes ulmi)
37. YAPRAK GALERİGÜVELERİ
a. Elma yaprak oval galerigüvesi (Phyllonorycter gerasimowi)
1
38.
39.
40.
41.
b. Fındık yaprak galerigüvesi (Phyllonorycter corylifoliella)
c. Elma yaprak galerigüvesi (Stigmella malella)
d. Meyve yaprak galerigüvesi (Stigmella pyri)
e. Kiraz yaprak galerigüvesi (Lyonetia clerkella)
f. Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella)
g. Erik yaprak galerigüvesi (Coleophora prunifoliae)
YAPRAKBİTLERİ
a. Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)
b. Elma gri yaprakbiti (Dysaphis plantaginea)
c. Kırmızı galyaprakbiti (Dysaphis devecta)
d. Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae]
e. Erik unlu yaprakbiti (Hyalopterus pruni)
f. Şeftali gövde kanlıbiti (Pterochloroides persicae)
g. Elma-ot yaprakbiti (Rhopalosiphum insertum)
h. Kiraz siyah yaprakbiti (Myzus cerasi)
YAPRAKBÜKENLER
a. Elma yaprakbükeni (Archips rosanus)
b. Adi yaprakbükücüsü (A. xylosteanus )
c. Akdiken (Alıç) yaprakbükeni (A. crataeganus)
YAZICI BÖCEKLER
a. Meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus)
b. Badem yazıcıböceği (S. amygdali)
YÜZÜKKELEBEGİ (Malacosoma neustria)
BAĞ ZARARLILARI
42. ASMA AĞUSTOSBÖCEĞİ [Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima]
43. BAĞ ÇADIRTIRTILI (Arctia villica)
44. BAĞ GÖZKURDU (Theresimima ampelophaga)
45. BAĞ SALKIM MAYMUNCUĞU (Strophomorphus ctenotus)
46. BAĞ MAYMUNCUKLARI (Otiorhynchus spp.) VE
47. ASMA HORTUMLUBÖCEKLERİ (Megamecus spp.)
48. BAĞ TRİPSLERİ
a. Bağ tripsi (Anaphothrips vitis)
b. Asma tripsi (Drepanothrips reuîeri)
c. Bağ kahverengi tripsi (Haplothrips globiceps)
49. BAĞ ÜVEZİ [Arboridia (=Erythroneura) adanae]
50. BAĞ YAPRAKUYUZU [Colomerus (=Eriophyes) vitis]
51. BAĞDA HAZİRANBÖCEKLERİ
a. Haziran böceği (Polyphylla fullo, P. oliveri)
b. İzmir haziranböceği (P. turkmenoglui)
52. BAĞDA İKİNOKTALIKIRMIZIÖRÜMCEK (Tetranychus urticae)
53. BAĞDA UNLUBİT (Planococcus citri, P.ficus)
54. DÜRMECE (BAĞ PİRALİ) (Sparganothis pilleriana)
55. FİLOKSERA (Viteus vitifoliî)
56. SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana)
SUBTROPİK BİTKİ ZARARLILARI
57. AKDENİZ MEYVESİNEĞİ (Ceratitis capitata)
58. ÇAY FİLİZ GÜVESİ [Parametriotes (=Haplochrois) theae]
59. ÇAY KOŞNİLİ (Chloropulvinaria floccifera)
60. ÇAYLARDA TURUNÇGİL SİYAH YAPRAKBİTİ (Toxoptera aurantii)
61. EKŞİLİK BÖCEKLERİ (Carpophilus spp.)
62. GRİ YUMUŞAK KOŞNİL (Coccus pseudomagnoliarum)
63. HARNUP GÜVESİ (Ectomyelois ceratoniae)
64. İNCİR MAYMUNCUĞU (Otiorhynchus davricus , O. meridionalis)
2
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
KANLI BALSIRA (Ceroplastes rusci)
LİMON ÇİÇEKGÜVESİ (Prays citri)
NAR YAPRAKBİTİ (Aphis punicae)
SİRKE SİNEKLERİ (Drosophila spp.)
TORBALI KOŞNİL (Icerya purchasi)
TURUNÇGİL BEYAZSİNEĞİ (Dialeurodes citri)
TURUNÇGİL KIRMIZIÖRÜMCEĞİ (Panonychus citri)
TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZSİNEĞİ (Aleurothrixus floccosus)
TURUNÇGİL PASBÖCÜSÜ (Phyllocoptruta oleivora)
TURUNÇGİL SARI KABUKLUBİTİ (Aonidiella citrina) VE TURUNÇGİL KIRMIZI KABUKLUBİTİ (A.
aurantii)
TURUNÇGİL TOMURCUKAKARI (Aceria sheldoni)
TURUNÇGİL UNLUBİTİ (Planococcus citri)
TURUNÇGİL VİRGÜL KABUKLUBİTİ [Lepidosaphes beckii (= Cornuaspis beckii)] 118
TURUNÇGİL YAPRAK GALERİGÜVESİ (Phyllocnistis citrella)
TURUNÇGİLLERDE TRİPSLER
a. Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)
b. Böğürtlen tripsi (Thrips major)
c. Tütün tripsi (T. tabaci)
d. T. meridionalis, Pezothrips kellyanus, Haplothrips reuteri, H.distinguendus
TURUNÇGİLLERDE YAPRAKBİTLERİ
a. Turunçgil siyah yaprakbiti (Toxoptera aurantii)
b. Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae]
c. Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)
d. Börülce yaprakbiti (Aphis craccivora)
e. Turunçgil yeşil yaprakbiti [Aphis spiraecola (=.Aphis citricola)]
YILDIZ KOŞNİLİ (Ceroplastes floriderısis)
ZEYTİN ÇİÇEK SAPI SOKANLARI (Calocoris trivialis, C. annulus)
ZEYTİN FİDANTIRTILI (Palpita unionalis)
ZEYTİN GÜVESİ (Prays oleae)
ZEYTİN KABUKLU BİTİ (Parlatoria oleae)
ZEYTİN KARAKOŞNİLİ (Saissetia oleae)
ZEYTİN KIRLANGIÇ BÖCEĞİ (Agalmatium Jlavescens)
ZEYTİN KIZILKURDU (Lasioptera berlesiana)
ZEYTİN KURDU [Coenorrhinus cribripennis (-Rhynchites ruber)]
ZEYTİN PAMUKLUBİTLERİ (Euphyllura spp.)
ZEYTİN PAMUKLUKOŞNİLİ (Filippia oleae)
ZEYTİN SİNEĞİ (Bactrocera oleae)
a. ZEYTİN SİNEĞİ (Bactrocera oleae)’NE KARŞI HAVADAN CEZBEDİCİ-İLAÇ KARIŞIMI
UYGULAMASI
ZEYTİNDE FİLİZKIRAN (Phloeotribus scarabaeoides)
SERT KABUKLU MEYVE ZARARLILARI
94. ANTEPFISTIĞI BEYAZ KABUKLUBİTİ (Suturaspis pistaciae)
95. ANTEPFISTIĞI DALGÜVESİ (Kermania pistaciella)
96. ANTEPFISTIĞI DİPKURDU (Capnodis cariosa)
97. ANTEPFISTIĞI GÖZKURDU (Thaumetopoea solitaria)
98. ANTEPFISTIĞI KABUKLUBİTİ [Pistaciaspis (=Lepidosaphes)pistaciae]
99. ANTEPFISTIĞI KARAGÖZKURDU (Hylesinus vestitus)
100. ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇGÜVESÎ [Schneidereria (=Recurvaria)pislaciicola]
101. ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇKURDU (Megastigmus pistaciae)
102. ANTEPFISTIĞI PSİLLİDİ (Agonoscena pistaciae)
103. ANTEPFISTIĞI YEŞİLPSİLLİDİ (Megagonoscena viridis)
104. ANTEPFISTIĞINDA ŞIRALI ZENK {Idiocerus stalî)
105. BADEM İÇKURDU (Eurytoma amygdali)
3
106. DALKIRAN {Xyleborus dispar)
107. FINDIK FİLİZGÜVESİ (Gypsonoma dealbana)
108. FINDIK GALSİNEĞİ (Mikomyia corylî)
109. FINDIK KOŞNİLLERİ
a. Fındık koşnili (Parthenolecanium comi)
b. Fındık kahverengi koşnili (P.rufulum)
110. FINDIK KOZALAK AKARLARI (Phytoptus avellanae, Cecidophyopsis vermiformis) 251
111. FINDIK KURDU {Curculio nucum)
112. FINDIK TEKEBÖCEĞİ {Oberea linearis)
113. FINDIK YAPRAKDELENİ (Anoplus roboris)
114. FINDIK YEŞİL KOKARCASI {Palomena prasina)
115. FINDIKTA MAYISBÖCEĞÎ (Meloloniha melolontha)
116. FINDIKTA VİRGÜL KABUKLUBİTİ (Lepidosaphes ulmi)
117. KlRTlRTlLI (Lymantria dispar)
118. KESTANE KURTLARI
a. Kestane içkurdu (Cydia splendana)
b. Kestane hortumlu böceği (Curculio elephas)
4
Download

b. Erik ağkurdu (Y.