ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1091-8202
Bursa, 22/12/2015
TRAKYADA TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TOPLANTI İKİLİ
GÖRÜŞMELER HK 24 ARALIK 2015 TEKİRDAĞ
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKELERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 432
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan 17.12.2015 tarihli ve 3716 sayılı
yazıda; Trakya Kalkınma Ajansı’nın Trakya Bölgesi’nde yürütmekte olduğu ticareti
geliştirme çalışmaları çerçevesinde, 24 Aralık 2015 Perşembe günü 11:00-18:00 saatleri
arasında Tekirdağ Ramada Hotel’de “Trakya’da Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik İş
Adamları Buluşması” gerçekleştirileceği ve Yunanistan ve Bulgaristan’da yaşayan soydaş ve
akraba topluluklarından çok sayıda iş adamının katılacağı toplantıyı, T.C. Ekonomi Bakanı
Sayın Mustafa Elitaş’ın onurlandırması ve katılımcılara hitap etmesi öngörüldüğü ifade
edilmektedir.
Anılan toplantı için 24 Aralık Perşembe günü saat 08:30’da MÜSİAD Sütlüce
Binası’nın önünden, saat 11:00’de İstanbul Ticaret Odası’nın önünden otobüs hareket edeceği
ve transferleri için anılan servisten faydalanmak isteyen üyelerimizin kayıt yaptırırken bu
bilgiyi de aktarmaları gerektiği belirtilmektedir.
Bilgilerine rica olunur.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Tuğçe Işıksal
Tel: 0282 263 37 37-204
Cep tel: 0542 790 53 52
e-posta: [email protected]
EK: Trakya Ticaret Buluşması Yurtdışı Katılım Listesi Tekirdağ 264
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/trakya_ticaret_bulusmasi_yurtdidi_katilim_lis
tesi_tekirdag_264.doc
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

TRAKYADA TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TOPLANTI HK.