T.C.
BĠLECĠK VALĠLĠĞĠ
BĠLECĠK ANADOLU LĠSESĠ
23.12.2015 Çarşamba günü saat 16.00 –
18.00 arası okulumuzda veli toplantısı
yapılacaktır.
Geleceğimizin
teminatı
gençlerimizin eğitim / öğretim durumları
hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve Veli
– Okul – Öğrenci diyaloğunu güçlendirerek
hedeflediğimiz
başarıya
ulaşmak
ve
öğrencilerimizin ara karnelerini vermek için
toplantıya katılımlarınızı bekler;
Saygılar sunarım.
Remzi DÜVEN
Okul Müdürü
VELĠ TOPLANTI TARĠHĠ : 23.12.2015 ( Çarşamba )
TOPLANTI SAATĠ
: 16:00
Download

23.12.2015 Çarşamba günü saat 16.00 – 18.00