mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/067
24.12.2015
Konu: E-Arşiv Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.
Bilindiği üzere, 433 Sıra No.lu VUK Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan
ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 01.01.2016
tarihinden itibaren e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.
24.12.2015 Tarih 29572 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Tebliği ile de internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip
hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv
Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu mükellefler, 433 VUK Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap
dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden
hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv
Uygulamasına geçmek zorundadırlar.
Buna göre, 2015 hesap döneminde brüt satış hasılatı 5 milyon TL’ nin üzerinde olan ve
internet üzerinden mal satışı yapan bir mükellefin, 2017 takvim yılından itibaren e-arşiv
uygulamasına dahil olması gerekmektedir.
Ayrıca Tebliğde, aracı hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri, bankalar ve internet reklam
sağlayıcılarının e-arşiv uygulaması kapsamında Maliye Bakanlığı’na bilgi verme
zorunluluğuna ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir.
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.yontemymm.com.tr/Doc/464_Noluvuktebligi.pdf
(Kullanmış olduğunuz işletim sistemi nedeniyle linke tıklayamıyorsanız, lütfen linki kopyalayıp internet
tarayıcınıza yapıştırınız)
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-067 E-Arşiv Uygulamasının Kapsamı Genişletildi