22 ARALIK 2015 TARİHİNDE
EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ(EBAP) KAPSAMINDA ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 2. YGS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARIDIR
YGS.TÜRKÇE
S.NO A KİTAPÇIĞI B KİTAPÇIĞI
1
D
A
2
A
C
3
D
D
4
A
E
5
C
A
6
B
C
7
E
C
8
B
C
9
C
A
10
C
B
11
B
C
A
12
D
E
13
A
B
14
B
B
15
D
A
16
C
C
17
E
D
18
E
D
19
B
E
20
A
E
21
C
22
D
D
23
E
A
24
A
D
25
C
A
26
C
C
27
C
B
28
A
E
29
B
B
30
C
C
A
31
C
E
32
B
B
33
D
B
34
A
A
35
B
C
36
D
D
37
C
D
38
E
E
39
E
E
40
B
YGS.SOSYAL BİLİMLER
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
A KİTAPÇIĞI
A
C
D
B
A
C
E
C
E
B
C
A
D
A
C
B
E
D
A
D
C
D
E
C
A
E
D
D
A
E
D
B
A
D
A
A
B
C
E
C
B KİTAPÇIĞI
E
C
E
B
C
A
D
A
C
A
C
D
B
A
C
D
E
C
A
E
D
B
E
D
A
D
C
B
A
D
A
D
A
E
D
C
E
C
A
B
YGS.MATEMATİK
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
A KİTAPÇIĞI
E
E
E
B
C
A
B
D
D
E
D
C
B
A
C
D
E
B
A
C
B
B
B
E
D
C
E
B
A
D
E
D
C
A
E
B
C
D
E
C
B KİTAPÇIĞI
D
E
B
A
C
B
B
B
E
D
C
E
B
A
D
E
D
E
E
E
B
C
A
B
D
D
E
D
C
B
A
C
E
B
C
D
E
C
C
A
YGS.FEN BİLİMLERİ
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
A KİTAPÇIĞI
C
C
D
B
A
E
B
C
B
A
A
E
C
D
A
E
A
D
C
C
E
B
D
B
E
A
D
D
E
B
C
E
B
D
A
C
A
D
B
E
B KİTAPÇIĞI
A
E
C
D
C
C
D
B
A
E
B
C
B
A
E
B
D
B
E
A
D
A
E
A
D
C
C
E
B
D
A
C
A
D
B
E
D
E
B
C
BU PROJE ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR
Download

Cevap Anahtarı - Urfamemarge.gov.tr