MAZERET ATAMASI İNCELEME FORMU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KOMİSYONU
GÖREV YERİ
BAKANLIK
SİCİLİ
T.C. KİMLİK
NO
ADI SOYADI
UNVANI
BRANŞ
AYR. UNVAN
(TEKNİSYEN
UNVANINDA
OLANLAR İÇİN)
GEÇİCİ GÖREVLİ
İSE GEÇİCİ
GÖREVLİ
OLDUĞU YER
GEÇİCİ GÖREVLİ İSE
GEÇİCİ
GÖREVLENDİRİLDİĞİ
TARİH
İLK GÖREVE
BAŞLAMA TARİHİ
SON GÖREV
YERİNE
BAŞLAMA
TARİHİ
SON GÖREV
YERİNE ATANMA
GEREKÇESİ
EK-A
EVLİLİK TARİHİ
EŞİNİN GÖREV
YERİ
EŞİNİN GÖREVİ VE
HANGİ TARİHTEN
İTİBAREN BU YERDE
ÇALIŞITĞI BİLGİSİ
BAŞKA MAZERETİ
MEVCUT İSE
MAZERETİNİN
NEDENİNE İLİŞKİN
BİLGİ
HAKKINDA DEVAM
EDEN ADLİ VEYA
İDARİ
SORUŞTURMA
BULUNUP
BULUNMADIĞI
HAKKINDA
KESİNLEŞEN ADLİ VE
İDARİ
SORUŞTURMALAR
SONUCU ALDIĞI
CEZALAR
TERCİHLER
1. TERCİH
2. TERCİH
3. TERCİH
Download

mazeret ataması inceleme formu