İçinde “
” sesi olan varlıkları bulalım. “
” sesi baştaysa birinci kutuyu,
ortadaysa ikinci kutuyu, sondaysa son kutuyu boyayalım.
Aşağıda verilen kelimeler içindeki “
yuvarlak içine alınız.
”
“
seslerini kırmızı kalemle
Yukarıdaki heceleri kullanarak aşağıdaki görsellerin isimlerini yazalım.
______ ______ _______ ______ _______
______ ______ _______ ______ _______
______ ______ _______ ______ _______
Download

s sesi / harfi etkinlikleri pdf