ISSN: 2149-0996
2016
Volume 2
Issue 1
www.jafas.org
Contents
Determinants of Dividend Payout Ratios In Tunusia: Insights In Light
of The Jasmine Revolution
Abdelghani ECHCHABI, Dhekra AZOUZI...................................................................................................................1-13
Evaluating The Moral Competencies Of Malaysia's Future Accountants:
A Case Study Of International Islamic University Malaysia (IIUM)
Umaru ZUBAIRU, Suhaiza ISMAIL, Fatima ABDULHAMID.............................................................................14-43
The Use of Managerial Accounting as a Tool for Decision Making
By Manufacturing Companies in Albania
Mustafa ÜÇ , Erald KASA…………………...…………………..........................................................................................44-52
The Role of Public Oversight Authority on Reliability of Independent
Auditing in Turkey (Türkiye’de Kamu Gözetimi Kurumunun Bağımsız
Denetimin Güvenilirliği Üzerindeki Rolü)
Ülkü ERGUN, Seçkin GÖNEN…….………………………………………….…................................................................53-72
Kültürün İç Denetim Üzerindeki Etkisinin Muhasebe Meslek Mensupları
Açısından Değerlendirilmesi (An Evaluation with Regard to Members of
Accounting Professionals: The Effect of Culture on Internal Auditing)
Büşra TOSUNOĞLU, Gül YEŞİLÇELEBİ....................................................................................................................73-87
Duran Varlıkların TFRS 5 Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve BIST
(Borsa İstanbul) 30 Endeksinde Yer Alan Firmaların TFRS 5 Uyarınca
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Sınıflandırılmasına Yönelik
Olarak İncelenmesi (Evaluation of Non-Current Assets in the Framework of IFRS 5
and Review of Firms Listed in BIST (Istanbul Stock Exchange) 30 Index as
Classification of Non-Current Assets Held for Sale in accordance with IFRS 5)
Kürşad ÇAVUŞOĞLU, Burcu DEMİREL UTKU....................................................................................................88-111
vi
Borsa İstanbul’da Piyasa Etkinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Testi
(Analysis of Market Efficiency at Borsa İstanbul: Harvey Linearity Test)
Gürkan MALCIOĞLU, Mücahit AYDIN….............................................................................................................112-123
Muhasebe Eğitiminin Yeniden Şekillendirilmesine Bütünsel Bir Bakış
(A Holistic Look at Restructuring Accounting Education)
Engin ERGÜDEN, Can Tansel KAYA, A.R. Zafer SAYAR...............................................................................124-135
Konaklama İşletmeleri Yönetim Muhasebesi’nin 2000-2014 Yılları Arası
Akademik Gelişim Süreci (Academic Development Process of Hospitality
Management Accounting Between Years 2000-2014)
Hilmi KIRLIOĞLU, Özlem DOĞAN.........................................................................................................................136-161
Muhasebe ve Finans Derslerinin Askeri Yükseköğretim Programındaki Önemi ve
Askerlik Niteliğinin Kazandırılmasındaki Rolü (Accounting And Financial Importance
In The Military And Military Nature Of Higher Education Course Of Gained The Role)
Murat ATİK, Yaşar KÖSE, Bülent YILMAZ.........................................................................................................162-184
vii
Download

ISSN: 2149-0996 2016 Volume 2 Issue 1 www.jafas.org Contents