SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Önemli Tarihler
01-09 Ağustos 2015
11 Ağustos 2015
13-14-17 Ağustos 2015
19-20 Ağustos 2015
31 Ağustos-04 Eylül 2015
14-18 Eylül 2015
28-30 Eylül 2015
14-30 Eylül 2015
14-30 Eylül 2015
05-09 Ekim 2015
01-02 Ekim 2015
28 Eylül -18 Aralık 2015
22 Ocak 2016
30 Kasım-11 Aralık 2015
30 Kasım-11 Aralık 2015
09-22 Ocak 2016
25-30 Ocak 2016
01-05 Şubat 2016
08-09 Şubat 2016
02 Kasım-25 Aralık 2015
08 Şubat 2016
Öğrenci İşlemleri
Güz Yarıyılı Yeni Lisansüstü Öğrenci Başvurularının on-line
Yapılması
Mülakatların Yapılması
Güz Yarıyılı Yeni Kayıtlar (Asil)
Güz Yarıyılı Yeni Kayıtlar (Yedek)
Danışman Atamaları
Güz yarıyılı DERS KAYDI YENİLEMELERİ
Güz yarıyılı MAZERETLİ Ders Kaydı Yenilemeleri
Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi Konularının Öğrenci Bilgi
Sistemine işlenmesi
Ders Saydırma ve İntibak İşlemleri
DERS EKLEME – BIRAKMA
ÖZEL ÖĞRENCİ KAYIT KABULÜ
Doktora Yeterlilik Sınavı
Güz Dönemi 2015-2016 Seminer Sunumlarının Yapılması İçin
Son Gün
2015-2016 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Öğrenci KONTENJAN
TEKLİFLERİ Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Akademik Kurul
Kararı ile Enstitüye gönderilmesi için Son Gün
2015–2016
Eğitim
Öğretim
Bahar
Yarıyılı
DERS
GÖREVLENDİRME Tekliflerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarınca
Akademik Kurul Kararı ile Enstitüye gönderilmesi için Son Gün
Final Sınavları
Güz Yarıyılı Final Sınav Sonuçlarının Sisteme on-line Girilmesi
Bütünleme Sınavları
Bütünleme Sınav notlarının on-line Girilmesi
Güz Dönemi TİK RAPORU Teslimi
Seminer Sunumlarının Sisteme Yüklenmesi ve Sonuçların
Sisteme on-line Girilmesi için son tarih
SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
BAHAR YARIYILI
11 Ocak 2016 Pazartesi
18 Ocak 2016 Pazartesi
Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvurularının İnternet Üzerinden Yapılması
20 Ocak 2016 Çarşamba
20 Ocak 2016 Çarşamba
Mülakatların Yapılması
25 Ocak 2016 Pazartesi
26 Ocak 2016 Salı
Bahar Yarıyılı Asil Aday Kayıtları
29 Ocak 2016 Cuma
1 Şubat 2016 Pazartesi
Bahar Yarıyılı Yedek Aday Kayıtları
4 Şubat 2016 Perşembe
5 Şubat 2016 Cuma
2015-2016 Bahar Yarıyılı Danışman Tekliflerinin EABDAK Kararı ile Enstitüye
Gönderilmesi
8 Şubat 2016 Pazartesi
19 Şubat 2016 Cuma
Bahar Yarıyılı Uluslararası Öğrenci Kayıtları
12 Şubat 2016 Cuma
16 Şubat 2016 Salı
Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma, İnternet Üzerinden Ders
Kayıt Yenilemeleri (5 gün)
12 Şubat 2016 Cuma
4 Mart 2016 Cuma
Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi Konularının Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesi
12 Şubat 2016 Cuma
22 Mayıs 2016 Pazar
Doktora Yeterlilik Sınavı
15 Şubat 2016 Pazartesi
4 Mart 2016 Cuma
Ders Saydırma ve İntibak İşlemleri
15 Şubat 2016 Pazartesi
27 Mayıs 2016 Cuma
BAHAR Yarıyılı (74 İşgünü - 15 Hafta)
18 Şubat 2016 Perşembe
19 Şubat 2016 Cuma
Bahar Yarıyılı Mazeretli Ders Kayıt Yenilemeleri (2 gün)
22 Şubat 2016 Pazartesi
26 Şubat 2016 Cuma
Ders Ekleme-Bırakma (5 gün)
29 Şubat 2016 Pazartesi
2 Mart 2016 Çarşamba
Özel Öğrenci Kayıt Kabul İşlemleri (3 gün)
11 Nisan 2016 Pazartesi
6 Mayıs 2016 Cuma
2016-2017 Güz ve Bahar Yarıyılı Yeni Ders Açma-Kaldırma Tekliflerinin EABDAK Kararı
ile Belirlenerek İnternet Üzerinden Sisteme Yüklenmesi ve Enstitüye Gönderilmesi
28 Mayıs 2016 Cumartesi
10 Haziran 2016 Cuma
Bahar Yarıyılı Seminer Sunumlarının Yapılması
28 Mayıs 2016 Cumartesi
10 Haziran 2016 Cuma
Bahar Yarıyılı Seminer Sunumlarının İnternet Üzerinden Sisteme Yüklenmesi ve
Sonuçların Girilmesi
28 Mayıs 2016 Cumartesi
10 Haziran 2016 Cuma
Bahar Yarıyılı Final Sınavları (14 gün)
28 Mayıs 2016 Cumartesi
19 Haziran 2016 Pazar
Bahar Yarıyılı Final Sınav Sonuçlarının İnternet Üzerinden Sisteme Girilmesi
30 Mayıs 2016 Pazartesi
10 Haziran 2016 Cuma
2016-2017 Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjan Tekliflerinin EABDAK Kararı ile Enstitüye
Gönderilmesi
30 Mayıs 2016 Pazartesi
10 Haziran 2016 Cuma
2016-2017 Güz Yarıyılı Ders Görevlendirme Tekliflerinin EABDAK Kararı ile Enstitüye
Gönderilmesi
30 Mayıs 2016 Pazartesi
1 Temmuz 2016 Cuma
Doktora Tez Öneri Formlarının Gönderilmesi ve Bahar Dönemi TİK Raporu Teslimi
20 Haziran 2016 Pazartesi
24 Haziran 2016 Cuma
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları (5 gün)
20 Haziran 2016 Pazartesi
26 Haziran 2016 Pazar
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnternet Üzerinden Sisteme Girilmesi
Download

sdü fen bilimleri enstitüsü 2015-2016 eğitim öğretim yılı akademik