Tarih (gün/ay/yıl)
ŞİRKET BAŞVURU DİLEKÇESİ
(HER BİRİM İÇİN AYRI DÜZENLENECEKTİR)
........................ GENEL SEKRETERLİĞİNE
....................................................................................................................... şirketi olarak
...................................... (ülke) …..................................(şehir)’de açmış olduğumuz …..... m²lik
........................ (mağaza/ofis/showroom/reyon/depo)’ya ilişkin …..………… (kira/tanıtım/marka
tescil) ile ilgili harcamalarımıza ait aşağıda belirtilen belgeler, “2010/6 sayılı Tebliğ”
kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak üzere ekte sunulmaktadır.
Bilgilerini ve gereğini arz ederiz.
Yetkili Kişi Ad ve Soyadı:
( Şirket Kaşesi/İmza )
Kira Ödemeleri
(Fatura ve/veya Ödeme Belgesi)
1) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
4) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
2) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
5) …
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
3) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
Tanıtım Harcamaları
1) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
4) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
2) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
5) …
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
3) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
Marka Tescil Harcamaları
1) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
4) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
Fatura tutarı (…............) Ödeme (...............)
2) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
5) …
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
3) ..... (ay) ...... (yıl) .............(para birimi)
Fatura tutarı (…............) Ödeme (..............)
1
Download

Tarih (gün/ay/yıl) ŞİRKET BAŞVURU DİLEKÇESİ (HER BİRİM İÇİN