Rekabet İçin Strateji Adana (RİS)
Protokol İmza Töreni
Bölgesel kalkınma ve rekabetçilikte inovasyonun önemli bir araç olarak kullanılabilmesi
amacıyla, bölgedeki kurumların performansını artırmaya ve toplumda inovasyon kültür ve
faaliyetlerini yaygınlaştırmaya yönelik stratejilerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu
kapsamda Adana Valiliği himayesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Adana
Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana
Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Adana
Ticaret Borsası işbirliği ile Adana’nın inovasyonla kalkınma yolundaki stratejilerinin ortaya
konulması amacıyla “Rekabet İçin Strateji-RİS” stratejik planlama çalışmasına başlanacaktır.
Çalışmanın yerel paydaşların katkısı ve bilimsel yöntemlerle tamamlanmasını temin için
işbirliği içerisinde yer alacak tarafların yükümlülüklerini tanımlamak ve çalışma kapsamında
gerçekleştirilecek faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla protokol imzalanacaktır.
RİS Adana kapsamında 2014 – 2023 Çukurova Bölge Planı’nda belirlenen vizyon, gelişme
eksenleri ve tedbirler doğrultusunda şehrin öncelikli sektörlerinin belirlenmesi, inovatif bakış
açısıyla bu sektörlere yönelik strateji ve eylem planlarının oluşturulması ve oluşturulacak
güçbirliği platformları ile eylem planlarının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Adana’nın inovasyon ile kalkınmasına yönelik ilk adımın atılacağı, çalışmanın tanıtımının
yapılacağı ve ilgili kurumların üst düzey katılımı ile gerçekleştirilecek Protokol İmza Töreni
28.12.2015 Pazartesi günü Saat : 13:30’da Adana Seyhan Otelinde gerçekleştirilecektir.
İlimizin gelişimine büyük katkı sunacağına inandığımız çalışmanın protokol imza törenine tüm
paydaşların teşriflerini bekler, saygılarımızı sunarız.
Rekabet İçin Strateji Adana (RİS) Protokol İmza töreni
Tarih : 28.12.2015 Pazartesi
Saat : 13:30
Yer : Adana Seyhan Oteli
Gündem :

Açılış ve Konuşmalar 13:30 - 14:45
Adana Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Hüseyin SÖZLÜ
Çukurova Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mustafa KİBAR
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Aykut GÜL
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeki KIVANÇ
Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atila MENEVŞE
Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şahin BİLGİÇ
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bekir SÜTÇÜ
Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Dr. Lutfi ALTUNSU

Adana RİS Protokolu İmza Töreni 14:45 – 15:00

Kapanış
Download

Rekabet İçin Strateji Adana (RİS) Protokol İmza Töreni