YILLIK EĞİTİM PLANI
Birimi :İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Yılı
:2016
SIRA
NO
EĞİTİMİN ADI
1
Hukuk
Müşavirliği
Mevzuatı
Uygulamaları
EĞİTİMİN
İÇERİSİNDE YER
ALACAK KONULAR
Hukuk Müşavirliği
Talimatları ve Genel
Değerlendirme
2
Hukuk Müşavirliğince
Yayımlanan
Talimatlar ve Yıl
Sonu Genel
Değerlendirilmesi
3
BT Denetimine İlişkin
Genel Bakış ve
Temel Çerçeveler
(ITIL COBIT
IS027001)
• BT Denetiminin
Planlanması ve
Yönetilmesi
• İŞ Süreçleri ve
Uygulama
Kontrollerinin Test
Edilmesi
• Bilgi Teknolojileri
Altyapı Denetiminin
Yürütülmesi
• Bilgi Sistemleri
Stratejilerinin
Değerlendirilmesi
• BT Risk Yönetimi
• Bilgi Güvenliğinin
Yönetimi
• Proje ve Değişiklik
Yönetimi Süreçlerinin
Test Edilmesi
• BT Performans ve
Kapasite Yönetimi
Bilgi
Teknolojileri
(BT)
PLANLANAN
KATILIMCI SAYISI
TARİH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
X
12
MERKEZ
TAŞRA
20
130
30
140
10
-
EĞİTİMİ
VERECEK
KURUM/
KURULUŞ
Kurum
Eğiticisi
EĞİTİMİ
ÖNGÖRÜLEN
PERSONELİN
NİTELİĞİ
Başkanlık
Personeli/İl
Müdürlüğü
Kadrolu
Avukatlar ve
Hukuk Servisi
Personeli
Kurum
Eğiticisi
Başkanlık
Personeli/Taşra
Kadrolu ve
Sözleşmeli
Avukatları
Satın Alma
Başkanlık
Denetçileri
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM
SÜRESİ
GERÇEKLEŞTİRECEK
BİRİM
Bölgesel
5 Gün
Hukuk Müşavirliğince
Planlanacak.
Bölgesel
5 Gün
Hukuk Müşavirliğince
Planlanacak.
Ankara
5 Gün
İç Denetim Birimi
Başkanlığınca
Planlanacak.
4
Heyet
Ağırlama ve
Protokol
Kuralları
5
Teknik
Şartname
Hazırlama ve
İhale
Yöntemleri
6
Detaylı Proje
Döngüsü
7
İşsizlik
Sigortası
Uygulamaları
8
Sistem
Sorumluları
Genel
protokol
kuralları,
Heyet
protokol
kuralları,
Heyet
hazırlık
çalışmaları, kültürel
farklılıklar,
kriz
yönetimi,
kültürler
arası
etkileşimde
etkin
iletişim
yöntemleri
Genel yöntemler,
Dikkat edilmesi
gereken hususlar,
Püf noktaları,
Sayıştay kuralları
çerçevesinde
yapılması gerekenler,
Kamu İhale Kanunu
çerçevesi
Proje Döngüsü
Yönetimi, Proje
Hazırlık, Planlama ve
Uygulama Aşamaları,
Bütçelendirme,
Mantıksal Çerçeve
Matrisi Hazırlama,
Projeler için teknik
şartname (TOR)
hazırlama, Mal alımı,
Hizmet alımı,
Çerçeve sözleşme
İhale yöntemleri, AB
satın alma ve ihale
kuralları (PRAG)
İşsizlik
Sigortası,
Kısa
Çalışma
Ödeneği, İş Kaybı
Tazminatı,
Ücret
Garanti
Fonu
ve
Portal(Yazılım)
Bilgisayar
Donanımlarını
Tanıma,
Program
Yükleme, İmaj Atma,
Sorunları
Çözme,
Windows
İşletim
Sistemleri ve Ofis
Programları Tanıtma
X
X
X
X
X X
X X
20
-
Satın Alma
Başkanlık
İstihdam
Uzmanı/
Uzman
Yardımcısı
20
-
Satın Alma
Başkanlık
Personeli
Ankara
3 Gün
Dış İlişkiler ve Projeler
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak
Satın Alma
Başkanlık
İstihdam
Uzmanı/
Uzman
Yardımcısı
Ankara
3 Gün
Dış İlişkiler ve Projeler
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak
250
Kurum
Eğiticisi
İşsizlik
Sigortası
Servisinde
Çalışanlar
Bölgesel
5 Gün
İşsizlik Sigortası Dairesi
Başkanlığınca
Planlanacak
160
Kurum
Eğiticisi
İllerde Sistem
Sorumlusu
Olarak Görev
Yapan/Yapacak
Olan Personel
Bölgesel
5 Gün
Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığınca
Planlanacak.
15
X
X
X
-
-
-
Ankara
3 Gün
Dış İlişkiler ve Projeler
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak
9
10
İMD Kişisel
Gelişim
Kişisel Gelişim
Kariyer-Danışmanlık
ve Geliştirme
X
Etkili Konuşma ve
İletişim
BecerileriToplantı ve Sunum
Teknikleri-Çatışma,
Öfke
ve
Stres
Yönetimi
Proje Planlama,
Mantıksal Çerçeve,
Bütçeleme,
Uygulama, Analiz,
İzleme ve
Değerlendirme
Yenilikçi Düşünme
Etmenleri, Kurumsal
Yenileşme Süreci,
Yenileşmede
Kurumsal Stratejiler,
Değişme Ve
Yenileşme(İnovasyon
İlişkisi)
ATUS-Muhasebe
Modülleri-5018 sayılı
Kanunun
Uygulanması-Taşınır
Mal ve Muhasebe
Yönetmeliği
Bütçe HazırlamaPerformans Programı
Hazırlama ve Ayrıntılı X
Finans Programı
(AFP) Hazırlama
11
Proje Döngüsü
Yönetimi
12
Kurumsal
İnovasyon ve
Yenilikçi
Düşünme
13
Mevzuat
Uygulamaları
14
Kişisel Gelişim
15
Kişisel Gelişim
Stratejik Plan
Hazırlama
16
Mali Hizmet
Uzman
Yardımcıları
Yönetmelik
Kapsamında
X
X X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
Kurum
Eğiticisi/
Satın Alma
İş ve Meslek
Danışmanları
35
-
TODAİE/
Satın Alma
Başkanlık
Personeli
16
X X
X
3759
16
X
X
-
X
X
-
-
Satın Alma
TODAİE/
Satın Alma
İstihdam
Uzmanı
ve
İstihdam
Uzman
Yardımcıları
İstihdam
Uzmanı
ve
İstihdam
Uzman
Yardımcıları
Bölgesel
3-4 Gün
(Gruplar
Halinde)
İş ve Meslek
Danışmanlığı Dairesi
Başkanlığınca
Planlanacak.
Ankara
5 Gün
(Gruplar
Halinde)
İş
ve
Danışmanlığı
Başkanlığınca
Planlanacak.
Meslek
Dairesi
Ankara
5 Gün
İş
ve
Danışmanlığı
Başkanlığınca
Planlanacak.
Meslek
Dairesi
Ankara
5 Gün
İş
ve
Danışmanlığı
Başkanlığınca
Planlanacak.
Meslek
Dairesi
Kurum
Eğiticisi
İl Müdürlükleri
ilgili personelİ
ve Genel
Müdürlük
Personeli
Bölgesel
2-5 Gün
Arası
(Gruplar
Halinde)
Strateji
Geliştirme
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
100
460
40
-
Satın Alma
Başkanlık
Personeli
Ankara
5 Gün
Strateji
Geliştirme
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
20
-
Satın Alma
Başkanlık
Personeli
Ankara
5 Gün
Strateji
Geliştirme
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
1
-
Kurum
Eğiticisi/
Satın Alma
Mali Hizmet
Uzman
Yardımcısı
Ankara
Yönetmelik
te Belirtilen
Süre
Strateji
Geliştirme
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
17
Aday Memur
Temel ve
Hazırlayıcı
Eğitimi
Mevzuatta Yer Alan
Konular
18
Oryantasyon
(Uyum)
Kurum MevzuatıKurum Kültürü-Halkla
İlişkiler-İletişim-EtikYazışma Kuralları
19
AB Temel ve
Uzmanlık
Eğitimi
(ATAUM)
AB Temel Eğitim
Uzmanlık Programı
AB Uzmanlık Eğitim
Programı
20
İnsan
Kaynakları
Uygulamaları
İnsan Kaynakları
Mevzuatı ve 5510
21
Kişisel Gelişim
22
Eğiticilerin
Eğitimi
23
İş Sağlığı ve
Güvenliği
24
25
26
Kişisel Gelişim
(Mevzuat)
Risk YönetimiDeğişim ve Sürekli
İyileştirme-Liderlik ve
Motivasyon-İletişim
Becerileri-Zaman
Yönetimi vb.
Sunum Teknikleri,
Toplantı ve Zaman
Yönetimi, İletişim
,Araç Gereç
Kullanımı vb.
Temel
Eğitimi(Mevzuat
Konuları)
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
Bölgesel
5 Gün
(Gruplar
Halinde)
İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
Ankara
Mevzuatta
Belirtilen
Süre
İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
120
X
20
100
Kurum
Eğiticisi
Sözleşmeli ve
Naklen
Gelenler
X
10
-
Satın Alma
Başkanlıklarca
Katılması Talep
Edilenler
20
150
Kurum
Eğiticisi
İnsan
Kaynakları
Servisi
Çalışanları
Bölgesel
5 Gün
(Gruplar
Halinde)
İnsan
Kaynakları
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
50
250
Kurum
Eğiticisi/
Satın Alma
İl Müdürü/İl
Müdür
Yardımcısı/
Şube Müdürü
Bölgesel
5 Gün
(Gruplar
Halinde)
İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
25
5
Satın Alma
Mevcut Eğitici
ve Eğitici
Olacaklar
Bölgesel
5 Gün
İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
565
-
Kurum
Eğiticileri/
Satın Alma
Genel
Müdürlük
Personeli
Ankara
1-2 Gün
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
X
X
X
Bölgesel
40
X
X
X
Aday Olarak
Başlayanlar
10 Gün/
30 Gün
(Gruplar
Halinde)
Kurum
Eğiticisi
Taşınır Kayıt
Kontrol ve Taşınır
Mal Yönetmeliği
X
X
X
X
15
-
Satın Alma
Başkanlık
Personeli
Ankara
5 Gün
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
Teknik Şartname
Hazırlama ve İhale
Yöntemleri
X
X
X
X
15
-
Satın Alma
Başkanlık
Personeli
Ankara
5 Gün
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
4734 ve 4735 sayılı
Kamu İhale Kanunu
ve Satın Alma
X
X
X
X
15
-
Satın Alma
Başkanlık
Personeli
Ankara
5 Gün
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığınca
Planlanacak.
Download

2007 yılında yapılması planlanan eğitimler