.
YABANCI DIL
.. .. ..
.
.
-. . .
EGITIMI SORUNLARI ve COZUM
ONERILERI
.
CALISTAYI
.
.
www.konya.edu.tr
www.konya.edu.tr
.
YABANCI DIL
.. .. ..
.
.
-. . .
EGITIMI SORUNLARI ve COZUM
ONERILERI
.
CALISTAYI
.
.
09 OCAK2016 Cumartesi
Saat: 12.00-17.40
Yer: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
B1-248 Alaaddin Amfisi Meram,Konya
ÇALIŞTAY BAŞKANI:
yRD. dOÇ. DR. eCE sARIGÜl
PROGRAM:
12.00-12.45
KAYIT
12.45-13.00
AÇILIŞ
13.10-14.10
GRUP ÇALIŞMALARI (ı. oTURUM)
- Materyal ve Ders Etk nl kler Gel şt rme
- Testler ve Değerlend rme Süreçler
- Meslekî Gel ş m ve Olanakları
- Ders Planı ve Ders Müfredatı Gel şt rme
14.10-14.30
ÇAY / KAHVE ARASI
14.30-15.25
GRUP ÇALIŞMALARI (ıı. oTURUM)
- Materyal ve Ders Etk nl kler Gel şt rme
- Testler ve Değerlend rme Süreçler
- Meslekî Gel ş m ve Olanakları
- Ders Planı ve Ders Müfredatı Gel şt rme
15.25-15.45
ÇAY / KAHVE ARASI
15.45-16.35
GRUP ÇALIŞMALARI RAPORLAMALARI
16.35-17.40
DEĞERLENDİRME / KAPANIŞ
SALONLAR:
B1-453
B3-427
B2-203
b1-248
SEMİNER SALONU
SEMİNER SALONU
SEMİNER SALONU
semİner salonu
Ün vers tem z Yabancı D ller Yüksekokulu’nun düzenled ğ
“Yabancı D l Eğ t m Sorunları ve Çözüm Öner ler Çalıştayı”na
teşr er n z b zler mutlu edecekt r.
Yrd. Doç. Dr. Ece SARIGÜL
Müdür
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Rektör
Download

yabancı dıl - Necmettin Erbakan Üniversitesi