FEN BİLİMLERİ FESTİVALİ ROBOTİK YARI ŞMASI
KATILIM FORMU - 2016
TEMA: ÇEVRE DOSTU EKOLOJİK PROJELER
Okul adı
Proje adı
Ekip adı
Projenin amacı
Projenin genel
hedefi
Projenin içeriği
Projenin maliyeti ve
toplam bütçesi
Projenin
uygulanacağı yerler
Projenin hedef
kitlesi
Projenin faydaları
Kar şıla şılabilecek
zorluklar (B Planı)
Yorumlar(Ek
Talepler)
LYCÉE FRANÇAIS SAINT BENOÎT FRANSIZ LİSESİ - Kemeraltı Caddesi N° 11, Karaköy
Tel : 212 244 10 26 Fax : 212 245 68 95
34425 - Istanbul
Download

FEN B L MLER FEST VAL ROBOT K YARI MASI İ İ İ İ İ İ Ş KATILIM