T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 26005653-010.06.02/E.4735
: Tasarım ve Üretim Kuruluşlarının
Risk-Performans Değerlendirmesi
23/12/2015
GENELGE
UED – 2015/12
TÜM TASARIM VE ÜRETİM KURULUŞLARINA
Bilindiği üzere; SHY-21 Yönetmeliği kapsamında Tasarım ve Üretim Kuruluşlarının
faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğinin kontrol edilmesi amacıyla Genel
Müdürlüğümüz tarafından belirli periyotlarla haberli ve habersiz denetimler
gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, kalite sistemi düzgün şekilde işleyen ve aynı konuda
bir uygunsuzluğu bulunmayan kuruluşlara mevzuatın izin verdiği ölçüde bazı imtiyazlar
tanınmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetlemelerin periyodunun
belirlenmesinde ve anılan imtiyazların tanınması konusunda temel alınması amacıyla bir risk
ve performans değerlendirme sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Bahse konu
değerlendirmeler için doğrulanarak kullanılmak üzere bazı bilgilerin onaylı kuruluşlar
tarafından periyodik olarak Genel Müdürlüğümüze sağlanması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Ek’ teki Bilgi Tablosunun sadece SHY-21 onayı kapsamında yürütülen
tasarım ve/veya üretim faaliyetleriniz ile ilgili olarak doldurularak [email protected] e-posta
adresine 1 Mayıs ve 1 Kasım tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bilal EKŞİ
Genel Müdür
İlgi Mevzuatlar
2920 Sayılı Kanun
SHY-21
SHT-21
Daire/Birim
Şube
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Uçuşa Elverişlilik Dairesi
SHY-21 Sertifikasyon Koordinatörlüğü
-
1/1
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin 'http://www.shgm.gov.tr' adresini ziyaret ediniz.
945948879
Download

Genelge için Tıklayınız - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü