2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLI İDİL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ 10.SINIFLAR FİZİK DERSİ ORTAK SINAV
SORULARI
S) Sıvı basıncı nedir? Nelere bağlıdır yazınız?
S) Aşağıdaki boşluklara uygun kelime veya kelimeleri
yazınız?
A)Katı maddeler kendilerine uygulanan .....................
aynı doğrultuda iletir.
B) Basıncı birimi ............................ dır
C) Katılarda basıncı ile ........................... ters orantılıdır.
D) Sıvıların basıncı ..................... ilkesi dikkatte alınarak
işlem yapılır.
S) Aşağıdaki Soruları doğru (D) , yanlış (Y) olarak
cevaplayınız?
A)Basıncı birim yüzeye dik etkiyen kuvvettir. (.......)
B) Katılarda basıncı cismin ağırlığına bağlı değildir.( .......)
C) İtfaye merdiveni-kriko gibi araçalar katı basıncına
göre çalışır. (........)
D) Sıvıların basıncı kabın şekline bağlı değildir. (........)
M.Mesut HIRAALİ
Fizik Öğrt.
Mehmet SAÇAN
Fizik Öğrt.
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLI İDİL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ 10.SINIFLAR FİZİK DERSİ ORTAK SINAV
SORULARI
S) Basınç nedir ? Nelere bağlıdır yazınız?
S) Aşağıdaki boşluklara uygun kelime veya kelimeleri
yazınız?
A) ...... ............... maddeler kendilerine uygulanan
kuvveti her yöne aynı büyülükte iletir.
B) Basıncı birimi ..............dır
C) Sıvıların basıncı ile ........................... doğru orantılıdır.
D) Katılarda basıncı ..................... ile doğru orantılıdır.
S) Aşağıdaki Soruları doğru (D) , yanlış (Y) olarak
cevaplayınız?
A)Katılarda ağırlık sabit kalmak şartıyla yüzey büyüdükçe
basınç artar. (.......)
B) Sıvıların basıncı sıvının cinsine bağlıdır.( .......)
C)Katılar kendilerine uygulanan kuvveti azaltarak iletir.
(........)
D) Sıvıların basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. (........)
M.Mesut HIRAALİ
Fizik Öğrt.
Mehmet SAÇAN
Fizik Öğrt
Download

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLI İDİL CUMHURİYET