İLAN
İlimiz, Bucak İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, Afyonluk Mevkiinde, Tapunun 3 pafta, 308
nolu parselde kayıtlı toplam 34.009,00 m²’lik taşınmaz üzerine (250 başlık) Hayvancılık
Tesisi amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İdaremiz
24.11.2015 tarih ve 119 sayılı İl Genel Meclisi kararına istinaden ve
İlimiz, Bucak İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, Pazar Yolu Mevkiinde, Tapunun 2 pafta, 389
nolu parselde kayıtlı toplam 16.113,00 m²’lik taşınmaz üzerine (120 başlık) Hayvancılık
Tesisi amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İdaremiz
23.11.2015 tarih ve 118 sayılı İl Genel Meclisi kararına istinaden onaylanmıştır.
Ekli planlar, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” nin 33. Maddesinin 1. alt bendi
gereğince 22.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süreyle Valiliğimizde (İl Özel İdaresi
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) askıya çıkartılacaktır.
İlan olunur.
__________________________________________________________________________________________
İl Özel İdaresi Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi Kat: 2 15200 /BURDUR
Bilgi için irtibat: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Tel : (0 248) 2341428 Faks: 2343227 Web sitesi:www.burdurozid.gov.tr e-posta:[email protected]
[email protected]_________________________
İl Özel İdaresi Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi Kat: 2 15200 /BURDUR
Bilgi için irtibat: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Tel : (0 248) 2341428 Faks: 2343227 Web sitesi:www.burdurozid.gov.tr e-posta:[email protected]
Download

İLAN İlimiz, Bucak İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, Afyonluk Mevkiinde