“HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI
TAHKİM KANUNUN UYGULAMASI” ÇALIŞTAYI
PROGRAM
28 Aralık 2015, Pazartesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü, E3-101 nolu Salon
8.45-9.15
Kayıt
AÇILIŞ OTURUMU
 Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. Selçuk Öztek, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
09.15-9.30
 Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı,
ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
BİRİNCİ OTURUM
HMK’da Tahkim Yargılamasına İlişkin Kanun Değişikliği Önerileri
Moderatörler:

09.30-11.00

Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı,
ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Oğuz Atalay, Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Ana Konular:
1.
2.
3.
4.
11.00-11.30
Tahkim İtirazı
İhtiyati Tedbir ve Delil tespiti
Yargılama Usulü
Diğer Hükümler
Kahve Arası
MTK’da Tahkim Yargılamasına İlişkin Kanun Değişikliği Önerileri
11.30-13.00
Moderatörler:


Prof. Dr. Bahadır Erdem, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi-UNIDROIT Yönetim Konseyi Üyesi
Dr. İsmail G. Esin, Esin Avukatlık Ortaklığı, Yönetici Ortak
Ana Konular:
1.
2.
3.
4.
13.00-14.00
Yetkili Mahkeme
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir
Yargılama Usulü
Diğer Hükümler
Öğle Yemeği
İKİNCİ OTURUM
Hakem Kararlarının İptaline İlişkin HMK’da Kanun Değişikliği Önerileri
Moderatörler:


14.00-15.30
Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali Yeşilırmak, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi
Ana Konular:
1. Hakem Kararının İptal Sebepleri
2. İptal Davasının İcraya Etkisi
3. İptal Davasının İstinaf Mahkemesinde Açılması
15.30-16.00
Kahve Arası
Hakem Kararlarının İptaline İlişkin MTK’da Kanun Değişikliği Önerileri
Moderatörler:


16.00-17.30
Prof. Dr. Cemal Şanlı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ercüment Erdem, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi
Ana Konular:
1.
2.
3.
4.
17.30-17.45
Hakem Kararının İptal Sebepleri
İptal Davasının İcraya Etkisi
İptal Davasının İstinaf Mahkemesinde Açılması
Tahkimle Diğer Kanun Hükümleri
Kapanış Konuşması
Download

Son Program - ICC Türkiye