BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 21 Aralık 2015
JCR Eurasia Rating,
Beykoz Doğa Öğretim Yatırım ve Ticaret A.Ş.’yi ve
Planlanan Tahvil İhracınının Nakit Akımlarını
yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek,
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB (Trk) / Stabil’ olarak, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para
Notları’nı ve görünümünü ise ‘BBB-/ Stabil’ olarak teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “Beykoz Doğa Öğretim Yatırım ve Ticaret A.Ş.”yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek,
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’ olarak teyit etmiş olup, söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil’ olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun
Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda
gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B
1979 yılından itibaren daha çok eğitim alanlarındaki yatırımlarıyla öne çıkan Doğa Grubu’nun bünyesindeki farklı sektörlerdeki işletmelerin bir
bölümünün 2013 yılında birleşmesi akabinde temelleri atılan Beykoz Doğa’nın faaliyet alanları, madencilik, BT & Telekomünikasyon ve Gayrimenkul
sektörlerinin yanı sıra Let’s Club fitness center’da ve Doğa Kolejlerinde sahip olduğu iştirak payları yoluyla eğitim ve spor işletmeciliği sektörüne dayalı
yatırımlarıdır. Ancak gelecek projeksiyonlarında faaliyetlerinin odağında doğal taş işletmeciliği, eğitim-bilişim ve gayrimenkul geliştirme alanları da
olacaktır.
Beykoz Doğa’nın, bünyesindeki son yıllarda kurulmuş işletmelerinin bir bölümünün başlangıçtaki yatırım maliyetleri dikkate alındığında henüz arzu
edilen içsel öz kaynak yaratacak karlılık seviyesine ulaşamamış olması ve yüksek seviyedeki ilişkili taraf alacaklarının varlık kalitesinin idamesi üzerinde
sürdürdüğü baskı hususlarının söz konusu alacakların elimine edilmesi amacıyla Grup yönetiminin yatırım portföyünü yeniden düzenlemeye yönelik
aldığı karar ve aksiyonlar, yüksek satış kabiliyetine ve rezerv değere sahip varlıklarının likidite yönetiminde sağlayacağı manevra kabiliyeti, mevcut
sermayeleşme seviyesinin daha fazla büyüme fırsatları sunmaya devam etmesi, her ne kadar karlılık göstergelerindeki dalgalanmalar devam ediyor olsa
da Grubun iştirak hisselerinden elde edeceği öngörülebilir gelir akımları ve vadesi uzama eğilimindeki fonlama karışımı ile dengelenmesi Kısa ve Uzun
Vadeli Ulusal Notlarının teyit edilmesinde etkin rol oynamıştır.
Beykoz Doğa’nın ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının üreteceği ilave yükümlülükleri de içeren bütçe ve projeksiyonlarının piyasa
gelişmeleriyle uyumlu ön kabullere dayandığı ve bu nedenle realize olma kabiliyetinin yüksek olduğu ve oluşacak nakit akımlarının anapara ve faiz
ödemelerine miktar ve zamanlama olarak uygun gerçekleşeceği; diğer taraftan, deneyimli ortak ve yönetim kadrosunun varlığına, grup şirketlerinin
faaliyet alanlarının değişik sektörlerdeki yaygınlığına dayalı olarak oluşan bilanço bileşiminin iç ve dış şoklara karşı direncinin yüksek olacağı kanaatiyle
Şirketin görünümü uzun ve kısa vadede ‘Stabil’ olarak belirlenmiştir.
Firmanın ve Doğa Grubu’nun nihai ve nitelikli hakim ortağı konumundaki Fethi Şimşek’in, uzun süreli iş geçmişi ve eğitim, demir-çelik, gayrimenkul,
özel sermaye, sağlık ve turizm alanlarında yatırım ve faaliyetleri dikkate alındığında ihtiyaç halinde Beykoz Doğa’ya uzun vadeli likidite ve ayrıca etkili
operasyonel destek sunma ve grup içi etkili sinerji üretim kapasitelerine sahip olduğu kanaatine ulaşılmış olup, bu kapsamda Beykoz Doğa’nın
Desteklenme Notu yeterli seviyeyi işaret eden (2) olarak teyit edilmiştir.
JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, şirketin mevcut faaliyetlerinin büyüme
vadeden sektörlerde odaklanmış olması, öz kaynak seviyesi, büyüme oranları, sağladığı rekabet avantajları, tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı ve
ulaşmış olduğu know-how dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması ve makroekonomik göstergelerin önemli
düzeyde bozulmaya maruz kalmaması durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR
Eurasia Rating notasyonu içerisinde, şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu (B) olarak teyit edilmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden
Sn. Zeki Metin ÇOKTAN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia Rating
does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a security and issuer
and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies registered with and certified
by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered
by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating, Beykoz Doğa Öğretim Yatırım ve Ticaret A.Ş.